header-new4-blue-1170px.jpg

Knjiga nastavnika SEI

Kњига наставника - Струковни санитарно-еколошки инжењер


Р.Б

Име, средње слово, презиме

Звање

Ужа научна, односno стручна област за коју је биран

1.                     

Душан Д. Аврамовић

Професор струковних студија

Хигијена и медицинска екологија

Превентивна медицина

Исхрана и дијететика

2.                     

Душан M. Вешовић

Професор струковних студија

Физика
Здравствена нега

Превентивна медицина
Исхрана и дијететика

Фармација и фармакологија

3.                     

Анка Р. Војводић

Професор струковних студија

Менаџмент и бизнис
Зaконодавство

4.                     

Марко С. Војводић

Професор струковних студија

Менаџмент и бизнис
Зaконодавство
Информатика и статистика

5.                     

Кристина Г. Војводић

Професор струковних студија

Хигијена и медицинска екологија

Исхрана и дијететика

Менаџмент и бизнис

6.                     

Љиљана Ж. Исаковић

Професор струковних студија

Општемедицински предмети
Здравствена нега
Радиологија и Нуклеарна медицина

7.                     

Сања М. Миленковић

Професор струковних студија

Општемедицински предмети
Методе истраживачког рада

8.                     

Драган Б. Милетић

Професор струковних студија

Менаџмент и бизнис

Информатика и статистика

9.                     

Сузана С. Павловић

Професор струковних студија

Менаџмент и бизнис

Педагошке науке

10.                  

Марија Д. Перић

Професор струковних студија

Биологија
Хемија
Исхрана и дијететика
Хигијена и медицинска екологија

11.                  

Горан Г. Петровић

Професор струковних студија

Општемедицински предмети Здравствена нега

12.                  

Весна Ж. Слепчевић

Професор струковних студија

Хигијена и медицинска екологија

Превентивна медицина

Исхрана и дијететика

13.                  

Славица Д. Стевановић

Професор струковних студија

Хигијена и медицинска екологија

Превентивна медицина
Хемија

14.                  

Зоран П. Шегрт

Професор струковних студија

Хигијена и медицинска екологија

Биологија

Превентивна медицина

Хемија

15.                  

Светлана Б. Бановић

Предавач

Општемедицински предмети

Превентивна медицина

Здравствена нега

Радиологија и Нуклеарна медицина

Физика

16.                  

Јелена Б. Глигоријевић

Предавач

Хигијена и медицинска екологија

Исхрана и дијететика

17.                  

Марко З. Миланов

Предавач

Здравствена нега

Општемедицински предмети

18.                  

Сава М. Митић

Предавач

Општемедицински предмети

Здравствена нега

19.                  

Снежана М. Пакић

Предавач

Хигијена и медицинска екологија

Исхрана и дијететика

Хемија

20.                  

Љубица М. Шарчевић Тодосијевић

Предавач

Биологија
Фармација и фармакологија
Исхрана и дијететика

Хигијена и медицинска екологија

21.                  

Александра С. Маливук

Наставник страног  језика

 

Енглески језик

22.                  

Предраг М. Кузмановић

Професор струковних студија

Физика

23.                  

Снежана М. Милановић

Предавач ван радног односа

Хигијена и медицинска екологија Превентивна медицина

24.                  

Ана К. Мршуља

Предавач ван радног односа

Хигијена и медицинска екологија Превентивна медицина

У току је конкурс за упис студената за 2023-24
Конкурс ОСС
конкурс на специјалистичке студије 2023/2024
Информатор

Стручна пракса

  • Струковна медицинска сестра (.pdf)
  • Струковни фармацеут (.pdf)
  • Струковни физиотерапеут (.pdf)
  • Струковни медицински радиолог (.pdf)
  • Струковни санитарно-еколошки инжењер (.pdf)
  • Струковни нутрициониста дијететичар (.pdf)
  • Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер (.pdf)
  • Специјалиста струковна медицинска сестра (.pdf)
  • Специјалиста струковни физиотерапеут (.pdf)
  • Специјалиста струковни медицински радиолог (.pdf)