header-new4-blue-1170px.jpg

Критеријуми за упис у школску 2024-2025

ПРЕДЛОГ НАЧИНА ВРЕДНОВАЊА УЧЕНИЧКИХ ПОСТИГНУЋА У
СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ ЗА ПОТРЕБЕ РАНГИРАЊА СТУДЕНАТА
ЗА УПИС НА СТУДИЈЕ 2024/2025. ГОДИНЕ

Назив високошколске установе

Висока здравствено-санитарна школа струковних студија „Висан“, Београд, ул. Тошин бунар 7а

Назив студијског програма

Струковни физиотерапеут

Струковни медицински радиолог

Струковна медицинска сестра

Струковни нутрициониста дијететичар

Струковни санитарно-еколошки инжењер

Струковни фармацеут

1.Просечан успех четворогодишњег средњег образовања

40%

2. Успех на матурском испиту из Српског/Матерњег језика и књижевности

10%

3. Успех на матурском испиту из Математике

10%

4. Успех на матурском испиту из предмета који/е је факултет одредио са Листе општеобразовних предмета

(за гимназије и стручне/уметничке образовне профиле који немају директну проходност)

40%

4а. Навести који се општеобразовни предмети са Листе вреднују

Сви општеобразовни предмети са Листе

5. Успех из теоријског дела стручног/уметничког матурског испита

(за стручне/уметничке  образовне профиле који имају директну проходност)

40%

5а. Навести прецизно који стручни и уметнички образовни профили имају директну проходност за одређени студијски програм

Сви стручни и уметнички профили имају директну проходност за наведене студијске програме

6. Успех на додатним испитима за проверу знања, склоности и способности

/

6а. Навести врсту испита

/

7. Успех на такмичењима које вреднује факултет

/

У току је конкурс за упис студената за 2023-24
Конкурс ОСС
конкурс на специјалистичке студије 2023/2024
Информатор

Стручна пракса

  • Струковна медицинска сестра (.pdf)
  • Струковни фармацеут (.pdf)
  • Струковни физиотерапеут (.pdf)
  • Струковни медицински радиолог (.pdf)
  • Струковни санитарно-еколошки инжењер (.pdf)
  • Струковни нутрициониста дијететичар (.pdf)
  • Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер (.pdf)
  • Специјалиста струковна медицинска сестра (.pdf)
  • Специјалиста струковни физиотерапеут (.pdf)
  • Специјалиста струковни медицински радиолог (.pdf)