header-new4-blue-1170px.jpg

Наставне базе

Наставне базе

За реализацију практичне наставе и вежби на нивоу установе  Школа има склопљене уговоре са:

  1. Клинички центар Србије, Пастерова 2, Београд
  2. Војно-медицинска академија,  Црнотравска 17, Београд
  3. Градски завод за јавно здравље, Булевар Деспота Стефана 54, Београд
  4. Клиничко- болнички центар Земун, Вукова 9, Земун
  5. Клиничко- болнички центар ,,Звездара", Димитрија Туцовића 161, Београд
  6. Клиника за рехабилитацију ,,Др Мирослав Зотовић'', Сокобањска бр.13, Београд
  7. Институт за рехабилитацију – организациони део Сокобањска, Сокобањска 17, Београд
  8. Институт за рехабилитацију – радна јединица СЕЛТЕРС, Краља Петра I  335, Младеновац
  9. Институт за ортопедско-хируршке болести  ,,Бањица", Михаила Аврамовића бр. 28, Београд
  10. Дом здравља Вождовац, Устаничка 16, Београд
  11. Дом здравља Палилула, Кнез Данилова 16, Београд
  12. Дом здравља Обреновац, ул.Војводе Мишића бр.231, Обреновац
  13. Дом здравља Земун, Рада Кончара 46, Земун-Београд
  14. Дом здравља Нови Београд, Гоце Делчева 30, Нови Београд
  15. Друштво за санитарну и еколошку заштиту „Висан“, Toшин бунар 7а, Земун
  16. ЈКП „Градска чистоћа“, Мије Ковачевића 4, Београд
  17. ЈКП „Зеленило „Београд“, Сурчински пут 2. Београд
  18. ЈКП Београдски водовод и канализација, Кнеза Милоша 27, Београд
  19. Општа болница Медицински систем Београд, Војводе Степе 323, Београд
  20. Завод за ДДД ,,Висан'', Јернеја Копитара бб, Земун-Београд
  21. Медицинска школа, Вељка Дугошевића б.б. Београд
  22. Општа болница Суботица, Изворска 3, Суботица
  23. Специјална болница за неспецифичне плућне болести „Сокобања“, Сокобања
  24. Дом здравља „Врачар“, Бојанска 16, Београд
  25. Општа болница „Импулс“, Вишњичка 91а
  26. Друштво за инжењеринг, услуге и посредовање Envi Tech, Јурија Гагарина 36д, Београд
  27. Ортопедија „Нови Живот“, Савски трг 7, Београд
  28. Предузеће за производњу, трговину и услуге „Котекс“, Браће Николић 26 Београд
  29. Привредна комора Београда, Кнеза Милоша 12
  30. Дијагностички центар Земун-Специјална болница за неурологију,Тошин бунар 6,  Београд
  31. Биохемијска лабораторија ,,101 лаб'', Димитрија Туцовића 154, Београд
  32. Апотека „ Београд“, Бојанска 16/VI,  Београд
  33. New Med d.o.o, Јурија Гагарина 150/47, Београд
  34. Здравствена установа апотека „Markfarm Co“,Јурија Гагарина 149, Београд
  35. Mella Cosmetics d.o.o., Војводе Степе 116, Београд
  36. Физиорехаб, амбуланта за рехабилитацију и физикалну терапију, Ђорђа Станојевића 9г, Београд
  37. Градски завод за јавно здравље Сомбор, Војвођанска бр.47, Сомбор
  38. Игор Грубор ПР Амбуланта за рехабилитацију Centar fizio aktiv, Милана Ракића бр.2, Београд
  39. Национална академија рекреације и спорта, Чика Љубина 13, Младеновац-Београд
  40. ,,IOANNA’’д.о.о. Центар за физикалну медицину и рехабилитацију, Ђорђа Вајферта 5, Београд
  41. Здравствена установа апотека ,,Леко-вита'', Краља Петра I бр.230,Младеновац
  42. Геронтолошки центар Београд, Марије Бурсаћ 49 , Београд
  43. Геронтолошки центар Панчево, Војвођански булевар бр.1, Панчево
  44. FARMALOGIST доо, Миријевски булевар 3, Београд