header-new4-blue-1170px.jpg

О Школи

О школи

Висока здравственo-санитарна школа струковних студија “Висан“ у Београду је самостална приватна високошколска установа која обавља васпитно – образовну и истраживачку делатност.

Решењем Министарства просвете бр.612-00-344/2005-04 од 2.7.2006. године основана је Виша здравствено санитарна школа ВИСАН, као прва приватна школа која образује кадрове будућности из области здравства и екологије. Школа је почела да ради са два смера,Виши физиофизиотерапеут и Виши санитарно-еколошки инжењер.

Школа је 2007. године прерасла у високу школу струковних студија и као Висока здравственo-санитарна школа струковних студија “Висан“ акредитована је од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета 6.7.2007. године за установу и за студијски програм - Струковни санитарно еколошки инжењер.

За студијски програм- Специјалиста струковни санитарно еколошки инжењер акредитована је 28.08.2008.године, а за студијске програме - Струковна медицинска сестра и Струковни физиотерапеут 15.02.2010.године.

 

Специјалистички студијски програм Специјалиста струковни санитарно еколошки инжењер реакредитован је 14.06.2013. године а пар месеци касније, 27.09.2013. године, акредитован је још један специјалистички програм Специјалиста струковна медицинска сестра-област Клиничка нега.

Студијски програм Струковни фармацеутски техничар акредитован је 29.08.2014. године. У складу са листом звања, назив студијског програма промењен је у Струковни фармацеут 18.04.2017. године.

Студијски програм Струковни медицински радиолог акредитован је 22.05.2015. године

У поновљеном процесу акредитације, по трећи пут Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије решењем број 612-00-03388/2016-06 од 05.05.2017 године потврдила је да Висока здравствено – санитарна школа струковних студија „Висан“ испуњава све стандарде за акредитацију високошколске установе и студијског програма Струковни санитарно еколошки инжењер.

Студијски програм Струковни нутрициониста дијететичар акредитован је 20.03.2019. године.

Специјалистички студијски програм Специјалиста струковни санитарно еколошки инжењер реакредитован је поново 17.05.2019. године, а нешто касније, 05.06.2019. године, реакредитован је програм Специјалиста струковна медицинска сестра и такође у јуну Специјалиста струковни физиотерапеут. 

Стручна знања стечена у овој школи, која ће дипломирани студенти практично применити сутра у пракси, допринеће подизању нивоа здравствене културе, а нарочито очувању и унапређењу животне средине, а у складу са строгим Европским стандардима.

У Високој здравствено санитарној школи Висан посебна пажња се поклања индивидуалном развоју вештина где се кроз рад у малим групама и непосредан контакт са професорима негује слобода размишљања, креативност и подстиче лична иницијатива. Будући студенти стичу европско образовање из области екологије и здравства а самим тим им се пружа могућност запослења како у земљи тако и у иностранству.

Ако размишљате и ако сте неодлучни шта уписати и којом се професијом бавити ми Вам нудимо савремене и атрактивне образовне профиле на нивоу европског система образовања са могућношћу запослења или даљег усавршавања код нас и у иностранству. Висока здравствено санитарна школа Висан – Ваш корак у будућност.

Зашто студирати на Високој струковној школи "ВИСАН“?

Зато што је студијски програм конципиран по угледу на програме водећих европских школа.

Просторни и технички услови за студирање су такви да су опремљени савременим наставним средствима која омогућавају мултимедијалну презентацију.

Зато што су наставни облици (предавања, вежбе, семинари, колоквијуми, стручна пракса) и пропорција опште образовних, опште стручних и уже стручних дисциплина тако подешени да омогућавају формирање квалитетних високо образовних стручњака, који могу непосредно по завршетку студија да се ангажују за успешно обављање свих врста послова за које су се школовали.

Зато што се стручна пракса обавља у наставно-научним базама као што су: ВМА, КБЦ Земун, Институт за јавно здравље, Клиника за рехабилитацију “Сокобањска”, Дом за старе “Бежанијска коса”., ЈКП Градска чистоћа, Дом здравља Нови Београд и др.

Наставни кадар

Високошколска установа „ВИСАН“ је утемељена на искуству великог броја унуверзитетских професора, научника, експерата из области здравства и екологије. Ново време, глобализација пословања, техничко – технолошке и друге промене захтевају флексибилне наставне планове и програме засноване на новим методама рада индивидуалног и тимског учења.

Акредитовани студијски програми основних струковних студија

- решењем број 612-00-1170/2006-04 од 6.7.2007. године

- реакредитован одлуком број 612-00-00151/2012-04 од 23.04.2012. године
- реакредитован одлуком број 612-00-03388/2016-06 од 21.04.2017. године

- решењем број 612-00-00135/12/2010-04 од 15.02.2010. године

- реакредитован одлуком број 612-00-02301/2014-04 од 22.05.2015. године

- решењем број 612-00-00135/12/2010-04 од 15.02.2010. године

- реакредитован одлуком број 612-00-02300/2014-04 од 06.03.2015. године

- решењем број 612-00-00783/2014-04 од 29.08.2014. године

- решењем број 612-00-00278/2015-04 од 22.05.2015. године

- решењем број 612-00-00128/8/2018-03 од 20.03.2019. године

Акредитовани студијски програми специјалистичких струковних студија

- решењем број 612-00-454/2/2008-04 од 28.08.2008. године

- реакредитован Одлуком број 612-00-00118/2013-04 од 14.06.2013. године

- реакредитован Одлуком број 612-00-00229/10/2018-03 од 17.05.2019. године

- решењем број 612-00-00118/АУ/2013-04 од 27.09.2013. године

- реакредитован Одлуком број 612-00-00230/12/2018-03 од 05.06.2019. године