header-new4-blue-1170px.jpg

Библиотека школе

Библиотека

Школа поседује специјализовану библиотеку, издавачку делатност и скриптарницу и компјутерски центар.

Библиотека броји 1201 наслов, што чине: лектира, стручна литература, часописи, уџбеници, атласи, приручници.

Библиотека заузима простор од 20 метара квадратних у улици Тошин бунар 7а и 120 метара квадратних у Јернеја Копитара бб са скриптарницом од 50 метара квадратних.

Техничку грађу библиотеке чине CD, DVD, PowerPoint презентације. Фонд је компјутерски обрађен и биће перманентно увећаван новим издањима уџбеника и стручне литературе.

Библиотека Школе је снабдевена литературом која својим нивоом и обимом обезбеђује добру подршку наставном процесу, стручном и истраживачком раду. Библиотека располаже неопходним бројем библиотечких јединица из области из које изводи наставни процес. Такође, континуирано се врши набавка стручне литературе и допуњава библиотечки фонд.

Учила и помоћна наставна средства сада расположива, омогућују да на време и у броју довољном обезбеде нормално одвијање наставног процеса.

Школа је склопила Уговор са Универзитетском библиотеком „Светозар Марковић“ чиме је омогућен приступ наставника и студената школе свим ресурсима ове библиотеке.

Школа има своју издавачку делатност преко које обезбеђује покривеност предмета одговарајућом уџбеничком литературом, училима и помоћним наставним средствима.

Списак издатих књига и ауторизованих скрипти наставника Високе здравствено санитарне школе струковних студија

Проф. др Дејан Митрашиновић

Клиничка физикална терапија

Проф. др Дејан Митрашиновић

Дечја рехабилитација

Проф. др Марко Војводић
Проф. др Драган Батавељић

Здравствено законодавство

Проф. др Марко Војводић
Проф. др Драган Батавељић

Санитарно еколошко законодавство и надзор

Доцент Небојша Милошевић

Основи биофизике

Проф. др Недо Нунић

Водич кроз анатомију

Проф. др Недо Нунић

Водич кроз ургентну медицину

Проф. др Рајко Мијић

Медицинска рехабилитација

Проф. др Рајко Мијић

Интерна медицина

Др мед. спец. Весна Т. Бартуловић

Физикална медицина

Др мед. спец.Веселин Медић

Основи кинезиологије и биомеханика покрета и хода

Др мед. спец.Веселин Медић

Основи протетске и ортотске рехабилитације

Проф. др Зденка Макуц

Основи хигијене исхране

Проф. др Зденка Макуц

Водич кроз ДДД

Проф. др Слободан Тошовић

Основи екотоксикологије

Доцент Драган Маринковић

Санитарна хидротехника

Проф. др Сузана Павловић

Основи теорије система управљања

Проф. др Татјана Маринковић

Доцент др Драган Маринковић

Принципи савремене биотехнологије

Доцент др Драган Маринковић

Хемија

Доцент др Душан Богићевић

Педагогија са методологијом (скрипта и практикум)

Мр Данијела Пецарски

Проф. др Зорка Југовић

Еколошки инжењеринг

Мр Данијела Пецарски

Санитарна хигијена воде за купање и рекреацију

Проф. др Душан Павлица

Социјална медицина

Проф. др Душан Павлица

Медицинска етика

Проф. др Душан Павлица

Комунална хигијена

Проф. др Душан Павлица

Санитарна техника

Проф. др Зорка Југовић

Дипл. инг Александар Стевановић

Управљање здравственом безбедношћу хране

Проф. др Зорка Југовић

Мр Данијела Пецарски

Контаминација – безбедност хране

Проф. др Зорка Југовић

Мр Данијела Пецарски

Управљање здравствено санитарним аспектима животне и радне средине

Проф. др Зорка Југовић

Мр Данијела Пецарски

Дипл. инг Александар Стевановић

Стандарди ISO 9000,14000,18000,22000 i HACCP (практикум)

Проф. др Гордана Грбић

Хигијена и здравствено васпитање

Проф. др Гордана Грбић

Здравствено васпитање

Проф. др Татјана Маринковић

Доцент др Драган Маринковић

Генотоксикологија

Александра Маливук, професор енглеског језика

Express You English Self ( hanbook and workbook)

Проф.дрИванкоБојић

Инфективне болести са епидемиологијом и негом оболелих

Проф. др Горан Белојевић

Екологија

Др мед. спец.Светлана Бановић

Здравствена нега у онкологији

Др мед. спец. Светлана Бановић

Онкологија

Др мед. спец. Светлана Бановић

Радиолошка заштита

Др мед. спец. Светлана Бановић

Основи заштите од јонизујућег зрачења у медицини

Проф. др Сања Миленковић

Методе научног рада

Проф. др Сања Миленковић

Патологија са патофизиологијом

Др мед. спец. Сава Митић

Општа медицина

Др мед. спец. Сава Митић

Здравствена нега у хирургији

Др мед. спец. Снежана Пакић

Исхрана и дијететика

Др мед. спец. Снежана Пакић

Основи технологије чувања намирница

Др мед. спец. Снежана Пакић

Микробиолошка анализа намирница и вода

Проф. др Милош Војиновић

Хирургија са ортопедијом

Проф. др Марко Војводић

Проф др Сузана Павловић

Менаџмент у здравству