header-new4-blue-1170px.jpg

Специјалиста струковни физиотерапеут

Специјалиста струковни физиотерапеут – област: Савремене мануелне методе и технике у физиотерапији (у поступку акредитације)

 • Опис студијског програма
 • Распоред предмета по семестрима и годинама студија
 • Стандарди
 • Исходи предмета
 • Књига предмета

Специјалисти струковни физиотерапеути су стручњаци који се самостално, по специјализирању могу укључивати у радни процес и бити компетентни да код  пацијента/корисника примењују методе и технике мануелне терапије у терапеутској пракси.

Опште и предметно специфичне компетенције студената након завршеног специјалистичког програма разликују се у стеченим знањима и вештинама у односу на основне струковне студије.

Наставни садржај овог студијског програма је усклађен са научним сазнањима и светским токовима из области мануелних метода и техника у физиотерапији

Запошљавање:

По завршетку студија специјалиста струковни физиотерапеут може се запослити у:

 • здравственим установама
 • климатско-бањским лечилиштима
 • научно-образовним установама
 • спортским клубовима
 • предшколским установама
 • центрима за обуку инвалида
 • као и у свим осталим медицинским установама које обухватају његов делокруг рада

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм

Ред.бр. Шифра Назив предмета ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1. Семестар

1

ССФТ101

Базичне методе и технике мануелне терапије

8

2

ССФТ102

Медицинске основе мануелних техника у физиотерапији

6

Предмети изборног блока 1– бира се један од понуђена два

3

ССФТ103а

Социјална политика и здравствена заштита

4

4

ССФТ103б

Методе истраживачког рада

4

5

ССФТ104

Традиционалне методе у мануелној терапији

6

6

ССФТ105

Дијагностика за примену мануелних  техника

6

2. Семестар
Предмети изборног блока 2– бира се један од понуђена два

9

ССФТ 201а

Технике мобилизације зглобова

4

10

ССФТ 201б

Комуникацијске вештине

4

7

ССФТ 202

Технике мануелне терапије у терапеутској пракси

8

8

ССФТ 203

Технике манипулативне терапије у терапеутској пракси

8

ССРТ204

Стручна пракса

5

ССРТ205

Завршни рад

5