header-new4-blue-1170px.jpg

Специјалиста струковни медицински радиолог

Специјалиста струковни медицински радиолог – област: Савремене дијагностичке технике у радиологији (у поступку акредитације)

  • Опис студијског програма
  • Распоред предмета по семестрима и годинама студија
  • Стандарди
  • Исходи предмета
  • Књига предмета

Основни циљ студијског програма Специјалиста струковни медицински радиолог- област Савремене дијагностичке технике у радиологији је преношење и усвајање најновијих научних и стручних знања и вештина из области савремене радиолошке дијагностике. На тај начин омогућиће се континуитет у образовању и усавршавању струковних медицинских радиолога из области савремених дијагностичких техника у радиологији,  посебно из ултазвучне дијагностике, компјутеризоване томографије и магнетне резонанце.

Специјалиста струковни медицински радиолог се оспособљава да спроводи дијагностичке процедуре користећи најсавременију апаратуру и уређаје који се данас користе у радиологији, односно у радиолошкој дијагностици.

Запошљавање:

По завршетку студија специјалиста струковни медицински радиолог може се запослити у:

  • дијагностичким службама домова здравља
  • дијагностичким службама општих болница
  • дијагностичким службама здравствених и клиничких центара
  • радиолошким институтима

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм

Ред.бр. Шифра Назив предмета ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1. Семестар

1

ССРТ101

Савремена радиолошка технологија

6

2

ССРТ102

Виртуелни прегледи на компјутеризованом томографу

8

6

ССРТ103

Компјутеризована томографија главе, грудног коша и абдомена 6

9

ССРТ104

Методе истраживачког рада 3
Предмети изборног блока 1– бира се један од понуђена два

4

ССРТ105а

Дијагностички ултразвук у дечијем узрасту

7

5

ССРТ105б

Дијагностички ултразвук урогениталног тракта

7

2. Семестар

7

ССРТ201

Магнетна резонанца централног нервног система

8

8

ССРТ202

Комуникацијске вештине

4

Предмети изборног блока 2– бира се један од понуђена два

9

ССРТ203а

Дијагностички ултразвук меких ткива и коштано-зглобног система

7

10

ССРТ203б

Дијагностички ултразвук абдомена

7

ССРТ204

Стручна пракса

5

ССРТ205

Завршни рад

6