header-new4-blue-1170px.jpg

Упис

УПИС СТУДЕНАТА 2019/20

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ основних СТРУКОВНИХ студија

Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер (у поступку поновне акредитације)  Конкурс за упис 2019/20
U_TOKU_JE_UPIS 2019
УСЛОВИ УПИСА НА ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА:

 • општи успех у средњем образовању
 • успех на  матури
 • резултат испита за проверу знања из предмета Биологија за студијски програм:
  • Струковни санитарно-еколошки инжењер
  • Струковни физиотерапеут
  • Струковна медицинска сестра
  • Струковни медицински радиолог
  • Струковни нутрициониста дијететичар
 • резултат испита за проверу знања из предмета Хемија за студијски програм:
  • Струковни фармацеут

Потребна документација ЗА ПОЛАГАЊЕ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ИСПИТА:

 • Пријава (добија се и попуњава у школи)
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Оверене фотокопије сведочанства
 • Оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој школи
 • Лекарско уверење

Потребна документација ЗА УПИС:

 • 2 фотографије за индекс (3.5 х 4.5 цм)
 • ШБ20 образац (добија се и попуњава у школи)

ПРЕЛАЗ СА ДРУГЕ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

Студент који је започео студије на другој високошколској установи може се уписати у школу, ако за то испуњава прописане услове.

Потребна документација:

 • Пријава (добија се и попуњава у школи)
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Оверена фотокопија потврде о упису на високошколску установу
 • Оверена фотокопија потврде о положеним испитима
 • Лекарско уверење

Потребна документација ЗА УПИС:

2 фотографије за индекс (3.5 х 4.5 цм)
ШВ20 образац (добија се и попуњава у школи)

УСЛОВИ УПИСА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Завршена висока здравствено санитарна школа струковних студија или висока школа адекватних студијских програма

Потребна документација:

 • Извод из матичне књиге рођених
 • Оверена фотокопија дипломе о завршеној високој школи
 • Лекарско уверење

Потребна документација ЗА УПИС:

 • 2 фотографије за индекс (3.5 х 4.5 цм)
 • ШВ20 образац (добија се и попуњава у школи)