header-new4-blue-1170px.jpg

УПИС

УПИС СТУДЕНАТА 2021/22

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ основних СТРУКОВНИХ студија

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ специјалистичких СТРУКОВНИХ студија  

Конкурс за ОСС 21/22

формулар за пријаву

Конкурс ССС 2021/22
 • ">ИНФОРМАТОР (pdf)УСЛОВИ УПИСА НА ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА:

 • општи успех у средњем образовању
 • успех на  матури
 • резултат испита за проверу знања из предмета Биологија за студијски програм:
  • Струковни санитарно еколошки инжењер
  • Струковни физиотерапеут
  • Струковна медицинска сестра
  • Струковни медицински радиолог
  • Струковни нутрициониста дијететичар
 • резултат испита за проверу знања из предмета Хемија за студијски програм:
  • Струковни фармацеут
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ПРОВЕРУ ЗНАЊА (КВАЛИФИКАЦИОНОГ ИСПИТА) ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:
 
1.     Пријава (попуњава се онлајн)
2.     Извод из матичне књиге рођених
3.     Фотокопије сведочанства из средње школе
4.     Фотокопија дипломе о завршеној средњој школи
5.     Потврда о запослењу (за студенте који су у радном односу)
6.     Уплатница која потврђује да су измирени трошкови полагања испита за проверу знања (квалификационог испита)
*** АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШКОВИ ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ПРОВEРУ ЗНАЊА (КВАЛИФИКАЦИОНОГ ИСПИТА) СУ 50 ЕУ, У ДИНАРСКОЈ ПРОТИВВРЕДНОСТИ ПО СРЕДЊEМ КУРСУ НБС НА ДАН УПЛАТЕ. Наведени износ уплатити на текући рачун број 160-263916-42 код Банка Интесe.
 
Имајући у виду епидемиолошку ситуацију и мере заштите које су и даље на снази, молимо вас да пријаву за упис попуните онлајн, а да осталу потребну документацију доставите скенирану  или сликану (преко мејла/вибера) на мејл:  studentskasluzba@vzsvisan.com.
Уколико вам нешто од горе наведене документације недостаје, можете је достављати мејлом сукцесивно како је будете добијали од надлежних институција (средњих школа, других високошколских установа и сл.).
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС СТУДЕНТА КОЈИ ПРЕЛАЗЕ СА ДРУГЕ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
 
1.     Пријава (попуњава се онлајн)
2.     Извод из матичне књиге рођених
3.     Фотокопија уверења о положеним испитима
4.     Потврда о запослењу (за студенте који су у радном односу)
5.      Уплатница која потврђује да су измирени трошкови признавања испита са других високошколских институција
***АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШКОВИ ПРИЗНАВАЊА ИСПИТА СА ДРУГИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИНСТИТУЦИЈА СУ 50 ЕУ, У ДИНАРСКОЈ ПРОТИВВРЕДНОСТИ ПО СРЕДЊEМ КУРСУ НБС НА ДАН УПЛАТЕ.  Наведени износ уплатити на текући рачун број 160-263916-42 код Банка Интесe.

Имајући у виду епидемиолошку ситуацију и мере заштите које су и даље на снази, молимо вас да пријаву за упис попуните онлајн, а да осталу потребну документацију доставите скенирану  или сликану (преко мејла/вибера) на мејл:  studentskasluzba@vzsvisan.com.
Уколико вам нешто од горе наведене документације недостаје, можете је достављати мејлом сукцесивно како је будете добијали од надлежних институција.


Потребна документација ЗА ПОЛАГАЊЕ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ИСПИТА:

 • Пријава (добија се и попуњава у школи)
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Оверене фотокопије сведочанства
 • Оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој школи

Потребна документација ЗА УПИС:

 • 2 фотографије за индекс (3.5 х 4.5 цм)
 • ШБ20 образац (добија се и попуњава у школи)

ПРЕЛАЗ СА ДРУГЕ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

Студент који је започео студије на другој високошколској установи може се уписати у школу, ако за то испуњава прописане услове.

Потребна документација:

 • Пријава (добија се и попуњава у школи)
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Оверена фотокопија потврде о упису на високошколску установу
 • Оверена фотокопија потврде о положеним испитима

Потребна документација ЗА УПИС:

2 фотографије за индекс (3.5 х 4.5 цм)
ШВ20 образац (добија се и попуњава у школи)

УСЛОВИ УПИСА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

 • СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР

Специјалистичке студије може уписати лице које има завршену високу школу адекватних студијских програма обима најмање 180 ЕСПБ бодова.

                                         

 • СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Специјалистичке студије може уписати лице које има завршену високу школу и то основне струковне студије програма Струковна медицинска сестра са остварених најмање 180 ЕСПБ бодова.

 

 • СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ
Специјалистичке студије може уписати лице које има завршену високу школу и то основне струковне студије програма Струковни физиотерапеут са остварених најмање 180 ЕСПБ бодова.

 • СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ МЕДИЦИНСКИ РАДИОЛОГ 
Специјалистичке студије може уписати лице које има завршену високу школу и то основне струковне студије програма Струковни медицински радиолог са остварених најмање 180 ЕСПБ бодова


Потребна документацијаза упис на специјалистичке студије:

1. Пријава (попуњава се онлајн) 

2. Извод из матичне књиге рођених

3. Фотокопија дипломе о завршеној високој школи

4. Уплатница која потврђује да су измирени трошкови уписа на специјалистичке струковне студије

*** АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШКОВИ УПИСА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СУ 50 ЕУ, У ДИНАРСКОЈ ПРОТИВВРЕДНОСТИ ПО СРЕДЊEМ КУРСУ НБС НА ДАН УПЛАТЕ.  Наведени износ уплатити на текући рачун број 160-263916-42 код Банка Интесe.

Имајући у виду епидемиолошку ситуацију и мере заштите које су и даље на снази, молимо вас да пријаву за упис попуните онлајн, а да осталу потребну документацију доставите скенирану  или сликану (преко мејла/вибера) на мејл:  studentskasluzba@vzsvisan.com.

Уколико вам нешто од горе наведене документације недостаје, можете је достављати мејлом сукцесивно како је будете добијали од надлежних институција.
Потребна документација:

  • Извод из матичне књиге рођених
 • Оверена фотокопија дипломе о завршеној високој школи

Потребна документација ЗА УПИС:

 • 2 фотографије за индекс (3.5 х 4.5 цм)
 • ШВ20 образац (добија се и попуњава у школи)