header-new4-blue-1170px.jpg

Упутство за израду и одбрану завршног рада

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ И ОДБРАНУ ЗАВРШНОГ РАДА

 

ПРИЈАВА ЗАВРШНОГ РАДА

 1. Студент у студентској служби код свог референта добија Захтев за одређивање теме, ментора и чланова комисије из области из којих жели да пише завршни рад.
 2. У договору са ментором попуњава формулар и потписан од стране ментора доставља студентској служби.
 3. Наставно-стручно веће разматра захтев студента.

Секретаријат наведену одлуку истиче на огласној табли Школе.

ИЗРАДА ЗАВРШНОГ РАДА

 1. По одобреној теми студент израђује писану верзију завршног рада по упутствима ментора.
  Ментор и комисија прегледају завршен рад и потписују Извештај на формулару који се добија у студентској служби.
 2. Студент доноси у студентску службу 1 примерак завршног рада, потписан извештај од стране ментора и чланова комисије
 3. Наставно-стручно веће разматра извештај о завршном раду и извештај студентске службе да је студент стекао услов за излазак на одбрану завршног рада тј. да је положио све испите и измирио све финансијске обавезе према Школи.
 4. Термин одбране завршног рада одређује ментор о чему обавештава чланове комисије, кандидата и секретаријат Школе.

ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА

 1. Одбрана завршног рада је усмена и јавна и полаже се пред ментором и комисијом.
Информатор

Стручна пракса

 • Струковна медицинска сестра (.pdf)
 • Струковни фармацеут (.pdf)
 • Струковни физиотерапеут (.pdf)
 • Струковни медицински радиолог (.pdf)
 • Струковни санитарно-еколошки инжењер (.pdf)
 • Струковни нутрициониста дијететичар (.pdf)
 • Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер (.pdf)
 • Специјалиста струковна медицинска сестра (.pdf)
 • Специјалиста струковни физиотерапеут (.pdf)
 • Специјалиста струковни медицински радиолог (.pdf)