header-new4-blue-1170px.jpg

ПРИЈАВА

НА КОНКУРС ЗА УПИС 2022/23 година у
ВИСОКУ ЗДРАВСТВЕНО-САНИТАРНУ ШКОЛУ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА „ВИСАН“ У БЕОГРАДУ
*након успешно попуњене и евидентиране пријаве од стране студентске службе добићете потврду

Формулар за пријаву - поља

Подаци о рођењу
Адреса сталног боравка
СР или СТРАНО (које)
Претходно завршена школа
(опционо - у случају прелаза са друге високошколске установе)
Имејл адреса за контакт кандидата
Мобилни телефон за контакт кандидата