header-new4-blue-1170px.jpg

ПРИЈАВА

НА КОНКУРС ЗА УПИС 2020/21 година у
ВИСОКУ ЗДРАВСТВЕНО-САНИТАРНУ ШКОЛУ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА „ВИСАН“ У БЕОГРАДУ

Формулар за пријаву - поља

Подаци о рођењу
Адреса сталног боравка
СР или СТРАНО (које)
Предходно завршена школа
(опционо - у случају прелаза са друге високошколске установе)
Email адреса за контакт кандидата