Author Archives: admin

Контрола квалитета – Нормативна акта – Извештај о самовредновању

 • Статут
 • Правилник о избору наставника и сарадника
 • Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине
 • Правилник о уџбеничкој литератури и издавачкој делатности
 • Правилник о упису и студирању студената Високе здравствено-санитарне школе струковних студија “Висан”
 • Правилник о оцењивању и полагању испита
 • Правилник о дисциплинској одговорности студената
 • Правилник о критеријумима и начинима пружања подршке студентима из осетљивих друштвених група
 • Правилник о раду Студентског парламента
 • Правилник о стручној пракси
 • Правилник о одбрани завршног рада
 • Кодекс професионалне етике
 • Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
 • Политика контроле квалитета
 • Стратегија обезбеђења квалитета
 • Правилник о самовредновању установе и студијских програма
 • Правилник о студентском вредновању квалитета студија
 • Субјекти и мере обезбеђења квалитета
 • Начини за обезбеђење квалитета
 • Поступак за обезбеђење квалитета образовног процеса
 • Поступак за обезбеђење квалитета оцењивања
 • Поступак за обезбеђење квалитета потребних ресурса
 • Поступак за обезбеђење квалитета у процесу управљања
 • Извештај о самовредновању 2007-11
 • Извештај о самовредновању 2011-14
 • Извештај о самовредновању 2014-17
 • Извештај о самовредновању 2017-20
 • Извештај о самовредновању 2020-22

Издавачка делатност

Издавачка делатност 

Списак издатих књига и ауторизованих скрипти наставника Високе здравствено санитарне школе струковних студија “Висан”

УЏБЕНИЦИ

Аутор()Назив 
Спец. инг. техн. Владимир Илић                  
Мр Љубица Шарчевић-Тодосијевић           
Проф. др  Марија  Стевановић    
спец. микроб. Никола Ђорђевић
Прехрамбена технологија 1
Др мед. спец Татјана Медић             
Проф. др Александра Секулић                    
Проф. др Марија Хрковић                    
Медицинска рехабилитација
Проф. др Кристина Војводић             
др мед. спец Ана Мршуља         
Мр Снежана Милановић                             
Санитарна хидротехника
Проф. др Кристина Војводић                        
Мр Снежана Милановић  
др мед. спец Ана Мршуља                       
Санитарна техника
Проф. др Весна Слепчевић
Проф. др Душан Аврамовић
Проф. др Снежана Пакић
Комунална хигијена
Александра Маливук, професор енглеског језикаExpress You English Self (hanbook) (измењено и допуњено издање)
Александра Маливук, професор енглеског језикаExpress You English Self (workbook) (измењено и допуњено издање)
Проф. Др Марко Војводић
Проф. Др Драган Милетић
Проф. др Сузана Павловић 
Економика заштите животне и радне средине
Проф. др Љиљана Исаковић
др мед. спец Марко Миланов  
Др мед. спец. Бојан Јашовић
Физиологија
Проф. др Душан Аврамовић                      
Проф. др Весна Слепчевић                           
ван. проф Срђан Лазић                         
др мед. спец Ана Мршуља                
Проф. др Јанко Пејовић
Имунологија
Др мед. спец. Снежана Пакић              
Проф. др Весна Слепчевић                         
Проф. др Кристина Војводић   
Проф. др     Душан Вешовић     
Проф. др Душан Аврамовић       
Планирање и организација исхране
Др мед. спец. Снежана Пакић   
Проф. др Кристина Војводић  
Проф. др Душан Вешовић
Припремање дијета
Спец. инг. техн. Владимир Илић 
Мр Љубица Шарчевић-Тодосијевић           
Проф. др  Марија  Стевановић    
спец. микроб. Никола Ђорђевић
Прехрамбена технологија 2
Проф. др Драган Батавељић              
Проф. др Марко Војводић                 
Проф. др Кристина Војводић 
Санитарно-еколошко законодавство и надзор
Проф. др Живорад Савић                                
Др мед. Катарина Савић                       
Магнетна резонанца централног нервног система
Проф. др  Владан Пешић                             
Проф. др Кристина Војводић                             
Мр  Јасмина Ђорђевић-Пешић
Микробиологија хране
Др мед. спец. Јелена Глигоријевић Дијететика 1
Проф. др Марија ХрковићСоматопедија
Др мед. спец. Татјана Медић               
Др мед. спец. Веселин Медић   
Базичне методе и технике мануелне терапије и њихова примена у терапеутској пракси
Др мед. спец. Снежана Пакић                    
Проф. др Кристина Војводић
Принципи правилне исхране
Др мед. спец. Снежана Пакић                 
Проф. др Марија Перић                               
Проф. др Марија Стевановић
Микробиолошка анализа намирница и вода 
Др мед. спец. Снежана Пакић            
Др Марија Стевановић                            
др вет. мед. спец. Милица Николић
Санитарна хемија
Др мед. спец. Снежана Пакић 
Проф. др Марија Стевановић
Основи технологије чувања намирница
Проф. др Славица Стевановић                 
Проф. др Весна Слепчевић                        
Проф. др Кристина Војводић 
Управљање здравственом безбедношћу хране
Проф. др Славица Стевановић               
Проф. др Весна Слепчевић                 
Проф. др Кристина Војводић 
Безбедност хране
Проф. др Живорад Савић                  
Др мед. Софија Савић                               
Дијагностички ултразвук урогениталног тракта
Др мед. спец. Милош Дујовић                   
Др мед. спец. Владимир Чотрић 
Виртуелни прегледи на компјутеризованом томографу главе
Др мед. спец. Милош Дујовић                      
Др мед. спец. Владимир Чотрић  
Компјутеризована томографија главе, грудног коша и абдомена
Проф. др Душан Вешовић 
Проф. др Стевановић Славица
Медицина рада
Проф. др Живорад Савић                       
Др мед. Софија Савић                    
Савремена радиолошка технологија
Др мед. спец. Маја-Стојадинов Илић        
Др мед. спец. Бојан Јашовић                    
Проф. др Љиљана Исаковић 
Здравствена нега у интерној медицини (измењено и допуњено издање)
Прим. др мед. спец.  Борис Ковачевић   
Др мед. спец. Слађана Пекмезовић 
Педијатрија са здравственом негом у педијатрији
Проф. др Иванка Аџић  Методика и организација здравствене неге 
Др мед. спец. Маја-Стојадинов Илић       
Др мед. спец. Бојан Јашовић                   
Проф. др Љиљана Исаковић 
Интерна медицина (измењено и допуњено издање)
Проф. др Славица Стевановић                     
Проф. др Душан Вешовић  
Социјална медицина и етика
Др мед. спец. Снежана Пакић                    
Проф. др Славица Стевановић  
Хигијена и здравствено васпитање
Др мед. спец. Маја-Стојадинов Илић         
Проф. др Александра Секулић               
Др мед. спец. Бојан Јашовић 
Здравствена нега (измењено и допуњено издање)
Проф. др Драган Батавељић   
Проф. др Марко Војводић               
Проф. др Анка Војводић     
Здравствено, социјално и еколошко законодавство
Проф. др Живорад Савић                         Основи радиотерапије
Проф. др Предраг Вукомановић     
Проф. др Бојана Петровић     
др вет. мед. спец. Николић Милица
Токсиколошка хемија
Проф. др Анка Војводић       
Проф. др Драган Батавељић                   
Проф. др Марко Војводић  
Фармацеутско законодавство и етика
Проф. др Анка Војводић
Проф. др Марко Војводић   
Проф. др Сузана Павловић 
Фармакоеконимија
Др мед. спец. Мирко ВасилскиОснови ултразвучне дијагностике
Проф. др Драган Батавељић           
Проф. др Марко Војводић               
Проф. др Анка Војводић     
Законодавство
Прим. др мед. спец. Борис КовачевићПедијатрија
Проф. др Живорад СавићСавремене радиолошке методе
Проф. др Живорад СавићОснови радиологије
Др мед. спец. Снежана Пакић                   
Др Кристина Војводић
Исхрана и дијететика
Проф. др Сања Миленковић                
Проф. др Анка Војводић
Методе научног рада
Проф. др Сузана Павловић                   
Проф. др Марко Војводић
Комуникацијске вештине
Проф. др Сузана Павловић                  
Проф. др Марко Војводић
Менаџмент у здравству
Проф. др Милош ВојиновићЗдравствена нега у хируршким гранама
Проф. др Бојана ПетровићНеурофармакологија
Проф. др Бојана Петровић                   
Проф. др Предраг Вукомановић
Фармакологија
Проф. др Живорад СавићРадиолошка дијагностика 1 и 2
Др мед. спец. Веселин Медић    
Др мед. спец. Татјана Медић
Рехабилитација у спорту
Др мед. спец. Маја-Стојадинов ИлићЗдравствена нега у интерној медицини
Др мед. спец. Маја-Стојадинов ИлићИнтерна медицина
Проф. др Дејан МитрашиновићМедицинска рехабилитација
Проф. др Бојана ПетровићУвод у фармацију
Проф. др Татјана Маринковић       
Ванредни професор Драган Маринковић
Микробиологија
Др мед. Спец. Маја-Стојадинов ИлићЗдравствена нега
Проф. др Зденка Макуц                             
Др спец. вет. мед. Живомир Даутовић
Контрола вектора заразних болести
Проф. др Ненад ЖивковићНеурологија
Проф. др Марко Војводић                    
Проф. др Виолета Ђорђевић-Тодороска
Менаџмент у здравству
Проф. др Зденка Макуц                             
Др спец. вет. мед. Живомир Даутовић
Основи дезинфекције
Ванредни професор Драган МаринковићСанитарна хидротехника
Проф. др Милош ВојиновићХирургија са ортопедијом
Проф. др Сања МиленковићПатологија са патофизиологијом
Др мед. спец. Сава МитићЗдравствена нега у хирургији
Др мед. спец. Снежана ПакићИсхрана и дијететика
Проф. др Татјана Маринковић        
Доцент др Драган Маринковић
Принципи савремене биотехнологије
Др мед. спец. Веселин Медић   
Др мед. спец. Татјана Медић
Основи протетске и ортотске рехабилитације
Проф. др Татјана Маринковић        
Доцент др Драган Маринковић
Генотоксикологија
Александра Маливук, професор енглеског језикаExpress You English Self (hanbook)
Проф. др Иванко БојићИнфективне болести са епидемиологијом и негом оболелих
Проф. др Горан БелојевићЕкологија
Проф. др Сања МиленковићМетоде научног рада
Др мед. спец. Сава МитићОпшта медицина: основна знања о болестима, дијагностици и терапији
Проф. др Зденка МакуцОснови хигијене исхране
Проф. др Дејан МитрашиновићКлиничка физикална терапија
Проф. др Дејан МитрашиновићДечја рехабилитација
Др мед. спец. Весна БартуловићФизикална медицина
Др мед. спец. Веселин МедићОснови кинезиологије и биомеханика покрета и хода
Проф. др Иванко БојићЛајмска болест
Проф. др Зденка МакуцВодич кроз дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију
Проф. др Слободан ТошовићОснови екотоксикологије
Проф. др Недо НунићВодич кроз ургентну медицину
Проф. др Драган Батавељић              
Дипл. ек.  Марко Војводић
Законодавство  (Здравствено законодавство) 
Дипл. ек.  Марко Војводић                   
Проф. др Драган Батавељић
Санитарно еколошко законодавство и надзор
Доцент др Небојша МилошевићОснови биофизике
Проф. др Милоје ПрерадовићМентална хигијена
Проф. др Недо НунићВодич кроз анатомију
Доцент др Драган МаринковићСанитарна хидротехника
Проф. др Стојан БерберОпшта медицина
Проф. др Вујадин ТатићПатологија

СКРИПТЕ

Аутор(и)Назив
Ван. проф.  Срђан Лазић    
Проф. др Весна Слепчевић
Специјална епидемиологија, скрипта са допунама и изменама
Проф. др Славиша Ђурђевић     
Проф. др Драгица Митровић
Клиничка физикална терапија
Проф. др Славиша Ђурђевић                                         Проф. др Драгица МитровићКлиничка кинези терапија
Проф. др  Ненад ЖивковићЗдравствена нега у неурологији
Проф. др Драган МилетићИнформатика и статистика
Др мед. спец. Светлана БановићРадиолошка заштита скрипта са допунама и изменама
Проф. др Биљана ИлићПроцеси припреме хране
Др мед. спец. Чотрић ВладимирОснови радиографије
Др мед. спец. Секулић АлександраОпшта кинезитерапија
Проф. др Зорка Југовић       
Проф. др Данијела Пецарски
Хемија намирница са дијететиком
Др мед. спец. Мршуља АнаИнтрахоспиталне инфекције
Проф. др Иванка АџићМетодика и организација здравствене неге
Проф. др Бојана ПетровићИндустријска фармација и козметологија
Проф. др Бојана ПетровићФармацеутска технологија са биофармацијом
Проф. др Ненад ЖивковићЗдравствена нега у неурологији
Мр Љубица Шарчевић-ТеодосијевићБотаника
Мр Љубица Шарчевић-ТеодосијевићФармакогнозија
Доцент др Срђан ЛазићСпецијална епидемиологија
Др мед. спец. Светлана БановићОснови онкологије
Др мед. спец. Светлана БановићОснови радиолошке заштите
Проф. др Татјана Маринковић       
Доцент др Драган Маринковић
Санитарна хемија
Проф. др Бојана ПетровићХемијска анализа и контрола лекова
Проф. др Зорка Југовић                             
Мр Данијела Пецарски
Контаминација – безбедност хране
Проф. др Сузана Павловић                   
Проф. др Марко Војводић
Комуникацијске вештине
Др мед. спец. Светлана БановићОснови здравствена нега у онкологији са палијативним збрињавањем
Др мед. спец. Светлана БановићЗдравствена нега у онкологији
Др мед. спец. Снежана ПакићМикробиолошка анализа намирница и вода
Весна СлепчевићАнализа, контрола и заштита ваздуха
Проф. др Сузана ПавловићОснови теорије система управљања
Доцент др Драган МаринковићХемија
Проф. др Гордана ГрбићЗдравствено васпитање
Др мед. спец. Светлана БановићОнкологија
Мр Данијела Пецарски                         
Проф. др Зорка Југовић
Еколошки инжењеринг
Проф. др Зорка Југовић                         
Дипл. инж. Александар Стевановић
Управљање здравственом безбедношћу хране
Проф. др Зорка Југовић                             
Мр Данијела Пецарски
Управљање здравствено санитарним аспектима животне и радне средине
Др мед. спец. Зорица ЈовановићМедицина рада
Проф. др Гордана ГрбићХигијена и здравствено васпитање
Доцент др Душан БогићевићПедагогија са методологијом
Мр Данијела ПецарскиСанитарна хигијена воде за купање и рекреацију
Проф. др Душан ПавлицаСанитарна техника
Проф. др Душан ПавлицаСоцијална медицина са етиком
Др мед. спец. Светлана БановићЗдравствена нега у онкологији
Др мед. спец. Светлана БановићОснови заштите од јонизујућег зрачења у медицини
Др мед. спец. Снежана ПакићОснови технологије чувања намирница
Проф. др Зденка СокићХигијена исхране
Проф. др Гордана ГрбићЗдравствено васпитање
Др мед. спец. Светлана БановићРадиолошка заштита
Проф. др Рајко МијићМедицинска рехабилитација
Проф. др Рајко МијићИнтерна медицина
Проф. др Татјана МаринковићГенотоксикологија
Проф. др Башо ЦеровићЗдравствено васпитање
Проф. др Душан ПавлицаКомунална хигијена
Проф. др Татјана МаринковићБиотехнологија
Др мед. спец. Олга МилошевићОснови медицине рада 
Проф. др Татјана МаринковићМикробиологија
Др сци. мед. Војислав РадосављевићФизиологија
Проф. др Дејан Митрашиновић
Проф. др Гордана Грбић
Нега у рехабилитацији
Проф. др Вујадин ТатићПатологија са патофизиологијом
Александра Маливук, професор енглеског језикаЕнглески језик 
Доцент др Небојша МилошевићБиофизика
Проф. др Душан ПавлицаМедицинска етика

ПРАКТИКУМИ

Аутор(и)Практикум за предмет
Проф. др Кристина Војводић     
Мр Снежана Милановић            
Проф. др  Весна Слепчевић
Практикум  из специјалне епидемиологије
Мр Снежана Милановић                   
Мастер Кристина Војводић
Специјална епидемиологија
Проф. др Зорка Југовић                              
Мр Данијела Пецарски                          
Дипл. инж. Александар Стевановић
Стандарди ISO 9000,14000,18000,22000 и HACCP (за специјалистичке студије)
Александра Маливук, професор енглеског језикаExpress You English Self (workbook)
Доцент др Душан БогићевићПедагогија са методологијом
Др мед. спец. Зорица ЈовановићМедицина рада
Др мед. спец. Олга МилошевићМедицина рада
Мр Данијела Пецарски Приручник за специјалистичке студије
Др сци. мед. Војислав РадосављевићФизиологија 

Библиотека

Библиотека

ВЗСШСС „Висан“ поседује специјализовану библиотеку, издавачку делатност и скриптарницу и компјутерски центар.

Библиотека Школе је снабдевена литературом која својим нивоом и обимом обезбеђује релативно добру подршку наставном процесу, стручном и истраживачком раду. Библиотека располаже са 1050 библиотечких јединица из области из које изводи наставни процес. Такође, континуирано се врши набавка стручне литературе и допуњава библиотечки фонд. Школа има своју издавачку делатност преко које обезбеђује покривеност предмета одговарајућом уџбеничком литературом, училима и помоћним наставним средствима. Учила и помоћна наставна средства сада расположива, омогућују да на време и у броју довољном обезбеде нормално одвијање наставног процеса.

Школа је склопила Уговор са Универзитетском библиотеком „Светозар Марковић“ чиме је омогућен приступ наставника и студената школе свим ресурсима ове библиотеке.

Студентима је омогућено коришћење библиотеке и у другим наставним базама као што су ВМА, КБЦ Земун и др.

Школа располаже информационом опремом која је неопходна за студирање и истраживачки и стручни рад. Школа има 28 рачунара, који су умрежени и преко adsl везе имају приступ интернету, а који су доступни студентима за свакодневно коришћење у изради семинарских и дипломских радова. Школа располаже са још 36 рачунара и преносних рачунара који се користе у наставне сврхе и за текуће послове ненаставном особљу.

Наставне базе

Наставне базе

За реализацију практичне наставе и вежби на нивоу установе  Школа има склопљене уговоре са:

 1. Универзитетски клинички центар Србије, Пастерова 2, Београд
 2. Војно-медицинска академија, Црнотравска 17, Београд
 3. Градски завод за јавно здравље, Булевар Деспота Стефана 54, Београд
 4. Клиничко-болнички центар „Земун“, Вукова 9, Земун
 5. Клиничко-болнички центар „Звездара“, Димитрија Туцовића 161, Београд
 6. Клиничко-болнички центар „Бежанијска коса“, др Жоржа Матеа бб, Београд
 7. Клиника за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“, Сокобањска 13, Београд
 8. Институт за рехабилитацију – организациона јединица Сокобањска, Сокобањска 17, Београд
 9. Институт за рехабилитацију – радна јединица Селтерс, Краља Петра I 335, Младеновац
 10. Институт за ортопедско-хируршке болести  „Бањица“, Михаила Аврамовића 28, Београд
 11. Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“, Делиградска 29, Београд
 12. Специјална болница за болести штитасте жлезде и метаболизма „Златибор“, др Драгослава Зеке Смиљанића 30, Златибор
 13. Дом здравља Вождовац, Устаничка 16, Београд
 14. Дом здравља Палилула, Кнез Данилова 16, Београд
 15. Дом здравља Обреновац, Војводе Мишића 231, Обреновац
 16. Дом здравља Земун, Рада Кончара 46, Земун-Београд
 17. Дом здравља Нови Београд, Гоце Делчева 30, Нови Београд
 18. Дом здравља „Врачар“, Бојанска 16, Београд
 19. Дом здравља Еуромедик, Гандијева 122г, Нови Београд
 20. Друштво за санитарну и еколошку заштиту „Висан“, Jернеја Копитара бб, Земун
 21. ЈКП „Градска чистоћа“, Мије Ковачевића 4, Београд
 22. ЈКП „Зеленило „Београд“, Сурчински пут 2. Београд
 23. ЈКП Београдски водовод и канализација, Кнеза Милоша 27, Београд
 24. Општа болница Медицински систем Београд, Војводе Степе 323, Београд
 25. Завод за ДДД „Висан“, Јернеја Копитара бб, Земун-Београд
 26. Медицинска школа – Звездара, Вељка Дугошевића б.б. Београд
 27. Специјална болница за неспецифичне плућне болести „Сокобања“, Војводе Мишића 48, Сокобања
 28. Општа болница „Импулс“, Вишњичка 91а, Београд
 29. Друштво за инжењеринг, услуге и посредовање „Envi Tech“, Јурија Гагарина 36д, Београд
 30. Дијагностички центар Земун – Специјална болница за неурологију, Тошин бунар 6,  Београд
 31. Биохемијска лабораторија „101 лаб“, Димитрија Туцовића 154, Београд
 32. Здравствена установа апотека „101 Pharm“, Јованке Радаковић 50/а, Београд
 33. Здравствена установа апотека „Импулс“, Вишњичка 91а, Београд
 34. Здравствена установа апотека „Markfarm Co“, Јурија Гагарина 149, Београд
 35. Здравствена установа апотека „ТТ Pharm“, Салвадора Аљендеа 15/г, Београд
 36. Здравствена установа апотека „Леко-Вита“, Краља Петра I 230, Београд-Младеновац
 37. Здравствена установа апотека „Маза“, Немањина 8, Панчево
 38. Здравствена установа апотека „Aгапе“, Драгослава Срејовића 32, Београд
 39. Aпотекарска установа „Dr.Max“, Милоша Поцерца 25, Београд
 40. New Med d.o.o, Јурија Гагарина 150/47, Београд
 41. Farmalogist д.о.о., Миријевски булевар 3, Београд
 42. Национална академија рекреације и спорта, Чика Љубина 13, Младеновац-Београд
 43. Национална академија рекреације и спорта – кинезиолошки центар, Кнеза Милоша 68, Лозница
 44. ,,Ioanna’’д.о.о. Центар за физикалну медицину и рехабилитацију, Ђорђа Вајферта 5, Београд
 45. Геронтолошки центар Београд, Марије Бурсаћ 49, Београд
 46. Геронтолошки центар Панчево, Војвођански булевар 1, Панчево
 47. Поликлиника „Health Care“, Др Иве Поповића Ђанија 3, Београд
 48. Поликлиника „Бео-град“, Џона Кенедија 10ф, Нови Београд
 49. ПР Поликлиника „Gracia Medika“,  улица Коче Поповића бр. 7, Београд
 50. Предшколска установа „Корак по корак“, Палмира Тољатија 68а, Београд
 51. Предшколска установа „Снупи“, Агостина Нета 80, Београд
 52. Жабац доо., Карађорђева 15, Затоње, Велико Градиште
 53. Famis Co, Аутопут 22ф, Земун, Београд
 54. LifeDesign Хотел, Балканска 18, Београд
 55. Ординација опште медицине „Dr Maytsetseg Gombo Ristić“, Алексиначких рудара 28, Београд
 56. Ортопедија „Нови Живот“, Савски трг 7, Београд
 57. Ортопедија „Универзал“, Војводе Степе 118, 11010 Београд
 58. Предузеће за производњу, трговину и услуге „Котекс“, Браће Николић 26 Београд
 59. Завод за јавно здравље Сомбор, Војвођанска 47, Сомбор
 60. Bel MedicКосте Јовановића 87, Београд
 61. Дом здравља „MediGroup Jedro“, Јурија Гагарина 14, Нови Београд
 62. Дом здравља „MediGroup dr Ristić“, Париске комуне 26, Нови Београд
 63. Дом здравља „MediGroup dr Cvјetković“, Балзакова 44, Нови Сад
 64. Општа болница „MediGroup“, Милутина Миланковића 3, Нови Београд 
 65. Предузеће „Ресава-комерц” д.о.о., Хајдук Вељкова 13, Свилајнац
 66. AJBA ACADEMY Спортско и рекреативно образовање, Кнеза Милоша 66/9, Лозница
 67. Агроуник д.о.о., Милана Узелца 11, Београд
 68. Установа за стара лица и лица са посебним потребама „Вила Дунав“, ул. Маршала Тита 71/1, Београд

Школа има сарадњу са домаћим удружењима:

 • Лекарска комора Србије, Краљице Наталије 1-3, Београд
 • Српског лекарског друштва, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Друштво лекара ургентне медицине Србије, Булевар Немањића 19/33, Ниш
 • Удружење здравствених професионалаца Србије, Рада Кончара 71, Земун
 • Kомора медицинских сестара и здравствених техничара Србије, Теразије 27/II спрат, Београд
 • Удружење СТОМА сестара Србије, др Косте Тодоровића 6, 11000 Београд, Србија
 • Унијa удружења медицинских сестара и здравствених техничара Републике Србије, Бертранда Расела бр. 2e/25, Земун
 • Савез здравствених радника Републике Србије, Змаја од Ноћаја 9/IV,  Београд:
  • Друштво медицинских сестара – техничара и бабица Србије (са 28 профилских секција),
  • Друштво санитарних инжењера и техничара Србије,
  • Друштво радиолошких техничара Србије,
  • Друштво фармацеутских техничара Србије,
  • Друштво лабораторијских техничара Србије (са 4 секције),
  • Друштво физио и радних терапеута Србије,
  • Друштво дијететичара – нутрициониста Србије
 • Савез фармацеутских удружења Србије, Булевар Војводе Мишића 25, Београд
 • Српско фармаколошко друштво, Др Суботића – старијег 1, Београд
 • Удружење токсиколога Србије, Војводе Степе 450, Београд

Општи подаци

Назив установе:
Висока здравствено-санитарна школа 
струковних студија „Висан“ 
Улица и број: Тошин бунар 7а
11080 Београд
Телефон: 011/307-6470  
skola@vzsvisan.com

Директор:
Проф. др Анка Војводић

Заменик директора
:
Проф. др Марко Војводић

Помоћник директора за контролу квалитета, међународну сарадњу и маркетинг:
Проф. др Марко Војводић

Помоћник директора за наставу:
наставник Александра Маливук

Студентска служба:
studentskasluzba@vzsvisan.com
Телефони:
Основне струковне студије:
066/805-96-12
066/806-19-05
066/307-647
Специјалистичке струковне студије:
066/806-12-78

Секретаријат
sekretar@vzsvisan.com
Телефон: 066/806-13-28

АУТОБУСКЕ ЛИНИЈЕ:
15 (Зелени венац – Земун)
18 (Медаковић – Земун)
45 (Блок 44 – Земун)
78 (Бањица – Земун)

О школи

О школи

Висока здравственo-санитарна школа струковних студија “Висан“ у Београду је самостална приватна високошколска установа која обавља васпитно – образовну и истраживачку делатност.

Решењем Министарства просвете бр.612-00-344/2005-04 од 7.2.2006. године основана је Виша здравствено санитарна школа ВИСАН, као прва приватна школа која образује кадрове будућности из области здравства и екологије. Школа је почела да ради са два смера, Виши физиофизиотерапеут и Виши санитарно-еколошки инжењер.

Школа је 2007. године прерасла у високу школу струковних студија и акредитована је као Висока здравственo-санитарна школа струковних студија “Висан“ решењем Националног савета за високо образовање Републике Србије бр. 612-00-1170/2006-04 од 03.08.2007. године. У поновљеном процесу акредитације Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије решењем број 612-00-00151/2012-04 од 23.04.2012. године потврдила је да Висока здравствено – санитарна школа струковних студија „Висан“ испуњава све стандарде за акредитацију високошколске установе. 

Студијски програм Струковни санитарно еколошки инжењер је 2007. године био први високошколски програм за који је школа добила акредитацију. 

За студијски програм – Специјалиста струковни санитарно еколошки инжењер школа је акредитована 28.08.2008.године, а за студијске програме – Струковна медицинска сестра и Струковни физиотерапеут 15.02.2010.године.

Специјалистички студијски програм Специјалиста струковни санитарно еколошки инжењер реакредитован је 14.06.2013. године, а пар месеци касније, 27.09.2013. године, акредитован је још један специјалистички програм Специјалиста струковна медицинска сестра-област Клиничка нега.

Студијски програм Струковни фармацеутски техничар акредитован је 29.08.2014. године. У складу са листом звања, назив студијског програма промењен је у Струковни фармацеут 18.04.2017. године. Програм је реакредитован 02.02.2021. године.

Студијски програм Струковни медицински радиолог акредитован је 22.05.2015. године

У поновљеном процесу акредитације, по трећи пут Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије решењем број 612-00-03388/2016-06 од 05.05.2017 године потврдила је да Висока здравствено – санитарна школа струковних студија „Висан“ испуњава све стандарде за акредитацију високошколске установе и студијског програма Струковни санитарно еколошки инжењер.

Студијски програм Струковни нутрициониста дијететичар акредитован је 20.03.2019. године.

Специјалистички студијски програм Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер реакредитован је поново 17.05.2019. године, а нешто касније, 05.06.2019. године, реакредитован је програм Специјалиста струковна медицинска сестра.  Нови програм специјалистичких студија Специјалиста струковни физиотерапеут акредитован је 09.09.2019. године. Још један нови програм специјалистичких студија Специјалиста струковни медицински радиолог акредитован је 18.01.2021. године.

Током 2021. године Школа је поново акредитовала програме Струковни фармацеут (02.02.2021. године) и Струковни физиотерапеут (02.12.2021. године), а наредне године реакредититовала програме Струковна медицинска сестра и Струковни медицински радиолог (26.04.2022. године).

У поновљеном процесу акредитације, по четврти пут Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије решењем  број 612-00-00127/4/2023-03 од 20.6.2023. године потврдила је да Висока здравствено – санитарна школа струковних студија „Висан“ унапређује наставне програме и у потпуности испуњава све стандарде за акредитацију високошколске установе. На истој седници Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије донела је решење о поновној акредитацији студијског програма Струковни санитарно-еколошки инжењер.

Стручна знања стечена у овој школи, која ће дипломирани студенти практично применити сутра у пракси, допринеће подизању нивоа здравствене културе, а нарочито очувању и унапређењу животне средине, а у складу са строгим Европским стандардима.

У Високој здравствено санитарној школи Висан посебна пажња се поклања индивидуалном развоју вештина где се кроз рад у малим групама и непосредан контакт са професорима негује слобода размишљања, креативност и подстиче лична иницијатива. Будући студенти стичу европско образовање из области екологије и здравства а самим тим им се пружа могућност запослења како у земљи тако и у иностранству.

Ако размишљате и ако сте неодлучни шта уписати и којом се професијом бавити ми Вам нудимо савремене и атрактивне образовне профиле на нивоу европског система образовања са могућношћу запослења или даљег усавршавања код нас и у иностранству. Висока здравствено санитарна школа Висан – Ваш корак у будућност.

Зашто студирати на Високој струковној школи “ВИСАН“?

Зато што је студијски програм конципиран по угледу на програме водећих европских школа.

Просторни и технички услови за студирање су такви да су опремљени савременим наставним средствима која омогућавају мултимедијалну презентацију.

Зато што су наставни облици (предавања, вежбе, семинари, колоквијуми, стручна пракса) и пропорција опште образовних, опште стручних и уже стручних дисциплина тако подешени да омогућавају формирање квалитетних високо образовних стручњака, који могу непосредно по завршетку студија да се ангажују за успешно обављање свих врста послова за које су се школовали.

Зато што се стручна пракса обавља у наставно-научним базама као што су: ВМА, КБЦ Земун, Завод за јавно здравље, Клиника за рехабилитацију “Сокобањска”, КБЦ “Бежанијска коса”, ЈКП Градска чистоћа, Дом здравља Нови Београд и др.

Наставни кадар

Високошколска установа „ВИСАН“ је утемељена на искуству великог броја универзитетских професора, научника, експерата из области здравства и екологије. Ново време, глобализација пословања, техничко – технолошке и друге промене захтевају флексибилне наставне планове и програме засноване на новим методама рада индивидуалног и тимског учења.

Акредитовани студијски програми основних струковних студија

– акредитован решењем број 612-00-1170/2006-04 од 03.08.2007. године

– реакредитован уверењем број 612-00-00151/2012-04 од 23.04.2012. године

– реакредитован уверењем број 612-00-03388/2016-06 од 21.04.2017. године

– реакредитован уверењем број 612-00-00128/4/2023-03 од 20.06.2023. године

– акредитован решењем број 612-00-00135/12/2010-04 од 15.02.2010. године

– реакредитован уверењем број 612-00-02301/2014-04 од 22.05.2015. године

– реакредитован уверењем број 612-00-00386/5/2021-03 од 26.04.2022. године

– акредитован решењем број 612-00-00135/12/2010-04 од 15.02.2010. године

– сагласност за промену назива  612-00-01893/2011-04 од 20.01.2012. године

– реакредитован уверењем број 612-00-02300/2014-04 од 06.03.2015. године

– реакредитован уверењем број 612-00-00063/6/2021-03 од 02.12.2021. године

– акредитован уверењем број 612-00-00783/2014-04 од 29.08.2014. године

– решење о промени назива 612-00-00589/2017-06 од 18.04.2017. године

– реакредитован уверењем број 612-00-00396/6/2020-03 од 02.02.2021. године

– акредитован уверењем број 612-00-00278/2015-04 од 22.05.2015. године

– реакредитован уверењем број 612-00-00385/5/2021-03 од 26.04.2022. године

– акредитован уверењем број 612-00-00128/8/2018-03 од 20.03.2019. године

Акредитовани студијски програми специјалистичких струковних студија

– акредитован уверењем број 612-00-454/2/2008-04 од 28.08.2008. године

– реакредитован уверењем број 612-00-00118/2013-04 од 14.06.2013. године

– реакредитован уверењем број 612-00-00229/10/2018-03 од 17.05.2019. године

 акредитован уверењем број 612-00-00118/2013-04 од 27.09.2013. године

– реакредитован уверењем број 612-00-00230/12/2018-03 од 05.06.2019. године

– акредитован уверењем број 612-00-00232/9/2018-03 од 09.09.2019. године

– акредитован уверењем број 612-00-00231/14/2018-03 од 18.01.2021. године

Алумни

Алумни – онлајн пријављивање

Циљеви и активности Алумни асоцијације: • Успостављање пријатељских и пословних веза између свих студената који су дипломирали у нашој високошлској установи. • Успостављање и изградња сарадње између школе и дипломираних студената. • Помоћ дипломираним студентима у стицању нових искустава и проналажењу посла. • Праћење напретка и развоја каријере чланова Алумнија, као и успостављање сарадње са послодавцима наших дипломаца. • Размена искустава, стручних и практичних знања између чланова Aлумнија. • Допринос усавршавању најуспешнијих студената Члан Алумни асоцијације Високе здравствено – санитарне школе „Висан“ може постати сваки дипломирани студент основних, односно специјалистичких студија, попуњавањем обрасца за приступницу.

ФОРМУЛАР ЗА ОНЛАЈН ПРИЈАВУ У АЛУМНИ АСОЦИЈАЦИЈУ

Студентски сервис

Студентски сервис

Обавештења
Сви студијски програми (стара и нова акредитација)
Школарина са попустима и повластицама
Календар рада
Овера семестра
Нерадни дани
Пријава испита и испитни рокови
Основне студије – распоред испита ЈАНУАРСКИ РОК
Специјалистичке студије – распоред испита ФЕБРУАРСКИ РОК
Упис у наредну годину студија
Упутство за израду завршног рада
Алумни

Фото галерија

Савет школе

САВЕТ ШКОЛЕ:

ПРЕДСТАВНИЦИ ОСНИВАЧА:

 1. Предраг Ћурчић
 2. Гордана Ћурчић
 3. Сава Војводић

ПРЕДСТАВНИЦИ ШКОЛЕ:

 1. Александра Маливук-наставник, председник Савета
 2. Светлана Бановић-наставник
 3. Душан Вешовић-наставник
 4. Сузана Павловић-наставник
 5. Марко Војводић-наставник
 6. Иван Милутиновић-запослени
 7. Милена Седларевић-запослени

ПРЕДСТАВНИЦИ СТУДЕНАТА:

 1. Милица Јелић-студент

Aкредитација

Aкредитација

– акредитована решењем број 612-00-344/2005-04 од 07.02.2006. године основана је Виша здравствено санитарна школа “Висан”
– акредитована решењем број 612-00-1170/2006-04 од 03.08.2007. године школа прераста у Високу здравствено – санитарну школа струковних студија „Висан“
– уверењем број 612-00-00151/2012-04 од 23.04.2012. године школа је поново акредитована
– уверењем број 612-00-03388/2016-06 од 05.05.2017. године потврђена је акредитација школе
– уверењем број 612-00-00127/4/2023-03 од 20.06.2023. године потврђена је акредитација школе

Акредитовани студијски програми основних струковних студија

– акредитован решењем број 612-00-1170/2006-04 од 03.08.2007. године

– реакредитован уверењем број 612-00-00151/2012-04 од 23.04.2012. године

– реакредитован уверењем број 612-00-03388/2016-06 од 21.04.2017. године

– реакредитован уверењем број 612-00-00128/4/2023-03 од 20.06.2023. године

– акредитован решењем број 612-00-00135/12/2010-04 од 15.02.2010. године

– реакредитован уверењем број 612-00-02301/2014-04 од 22.05.2015. године

– реакредитован уверењем број 612-00-00386/5/2021-03 од 26.04.2022. године

– акредитован решењем број 612-00-00135/12/2010-04 од 15.02.2010. године

– сагласност за промену назива  612-00-01893/2011-04 од 20.01.2012. године

– реакредитован уверењем број 612-00-02300/2014-04 од 06.03.2015. године

– реакредитован уверењем број 612-00-00063/6/2021-03 од 02.12.2021. године

– акредитован уверењем број 612-00-00783/2014-04 од 29.08.2014. године

– решење о промени назива 612-00-00589/2017-06 од 18.04.2017. године

– реакредитован уверењем број 612-00-00396/6/2020-03 од 02.02.2021. године

– акредитован уверењем број 612-00-00278/2015-04 од 22.05.2015. године

– реакредитован уверењем број 612-00-00385/5/2021-03 од 26.04.2022. године

– акредитован уверењем број 612-00-00128/8/2018-03 од 20.03.2019. године

Акредитовани студијски програми специјалистичких струковних студија

– акредитован уверењем број 612-00-454/2/2008-04 од 28.08.2008. године

– реакредитован уверењем број 612-00-00118/2013-04 од 14.06.2013. године

– реакредитован уверењем број 612-00-00229/10/2018-03 од 17.05.2019. године

 акредитован уверењем број 612-00-00118/2013-04 од 27.09.2013. године

– реакредитован уверењем број 612-00-00230/12/2018-03 од 05.06.2019. године

– акредитован уверењем број 612-00-00232/9/2018-03 од 09.09.2019. године

– акредитован уверењем број 612-00-00231/14/2018-03 од 18.01.2021. године

Дозволе за рад

Наставни кадар

Наставни кадар

Висока здравствено – санитарна школа струковних студија „Висан“ радно ангажује 58 наставника.

Школа ангажује 42 наставника у пуном радном односу, 1 наставник у подељеном радном односу и 6 наставника са других високошколских установа, за које је добијена сагласност матичних високошколских установа и 9 предавача ван радног односа. Наставу у Школи реализује 38 наставника са стеченим називом доктора наука, 2 магистра наука, 17 специјалиста и 1 наставника енглеског језика. Школа има око 90% наставника са стеченим научним називом доктора наука на свим студијским програмима.

Школа ангажује 119 сарадника (наставника вештина), запослених у наставним базама Школе, који учествују у остваривању студијских програма.

Критеријуми за упис у школску 2024-2025

ПРЕДЛОГ НАЧИНА ВРЕДНОВАЊА УЧЕНИЧКИХ ПОСТИГНУЋА У СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ ЗА ПОТРЕБЕ РАНГИРАЊА СТУДЕНАТА

ЗА УПИС НА СТУДИЈЕ 2024/2025. ГОДИНЕ

Назив високошколске установеВисока здравствено-санитарна школа струковних студија „Висан“, Београд, ул. Тошин бунар 7а
Назив студијског програмаСтруковни физиотерапеутСтруковни медицински радиологСтруковна медицинска сестраСтруковни нутрициониста дијететичарСтруковни санитарно-еколошки инжењерСтруковни фармацеут
1.Просечан успех четворогодишњег средњег образовања40%
2. Успех на матурском испиту из Српског/Матерњег језика и књижевности10%
3. Успех на матурском испиту из Математике10%
4. Успех на матурском испиту из предмета који/е је факултет одредио са Листе општеобразовних предмета(за гимназије и стручне/уметничке образовне профиле који немају директну проходност)40%
4а. Навести који се општеобразовни предмети са Листе вреднујуСви општеобразовни предмети са Листе
5. Успех из теоријског дела стручног/уметничког матурског испита(за стручне/уметничке  образовне профиле који имају директну проходност)40%
5а. Навести прецизно који стручни и уметнички образовни профили имају директну проходност за одређени студијски програмСви стручни и уметнички профили имају директну проходност за наведене студијске програме
6. Успех на додатним испитима за проверу знања, склоности и способности/
6а. Навести врсту испита/
7. Успех на такмичењима које вреднује факултет/

Упис

УПИС СТУДЕНАТА 2023/24 
за основне струковне студије

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ основних СТРУКОВНИХ студија

Школарина – попусти и повластице

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ специјалистичких СТРУКОВНИХ студија  

Школарина – попусти и повластице

Формулар за пријаву
конкурс за основне студије 2023/2024
конкурс на специјалистичке студије 2023/2024

УСЛОВИ УПИСА НА ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА:

 • општи успех у средњем образовању
 • успех на  матури
 • резултат испита за проверу знања из предмета Биологија за студијски програм:
  • Струковни санитарно еколошки инжењер
  • Струковни физиотерапеут
  • Струковна медицинска сестра
  • Струковни нутрициониста дијететичар
  • Струковни санитарно еколошки инжењер
  • Струковни физиотерапеут
  • Струковна медицинска сестра
  • Струковни нутрициониста дијететичар
 • резултат испита за проверу знања из предмета Хемија за студијски програм:
  • Струковни фармацеут
  • Струковни фармацеут
  • Струковни фармацеут

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС:

 • Пријава (добија се и попуњава у школи), може и онлајн на сајту
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Оверене фотокопије сведочанства из средње школе
 • Оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој школи
 • Лекарско уверење
 • Потврда о запослењу (за студенте који су у радном односу)
 • Уплатница која потврђује да су измирени трошкови* полагања испита за проверу знања/квалификационог испита.

 * АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШКОВИ ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ПРОВEРУ ЗНАЊА (КВАЛИФИКАЦИОНОГ ИСПИТА) СУ 50 ЕУР, У ДИНАРСКОЈ ПРОТИВВРЕДНОСТИ ПО СРЕДЊEМ КУРСУ НБС НА ДАН УПЛАТЕ. Наведени износ уплатити на текући рачун број 160-263916-42 код Банка Интесe.

Наведену документацију доставити лично студентској служби у седишту Школенајкасније до 08.09.2023. године.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС СТУДЕНТА КОЈИ ПРЕЛАЗЕ СА ДРУГЕ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

  
1.    Пријава (добија се и попуњава у школи), може и онлајн на сајту
2.     Извод из матичне књиге рођених
3.     Уверење о положеним испитима (или оверена фотокопија Уверења о положеним испитима)
4.     Лекарско уверење
5.     Потврда о запослењу (за студенте који су у радном односу)
6.      Уплатница која потврђује да су измирени трошкови* признавања испита са других високошколских институција

*АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШКОВИ ПРИЗНАВАЊА ИСПИТА СА ДРУГИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИНСТИТУЦИЈА СУ 50 ЕУР, У ДИНАРСКОЈ ПРОТИВВРЕДНОСТИ ПО СРЕДЊEМ КУРСУ НБС НА ДАН УПЛАТЕ.  Наведени износ уплатити на текући рачун број 160-263916-42 код Банка Интесe.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС:

 • Два попуњена ШВ обрасца (добијају се у студентској служби)
 • Две фотографије формата 3,5×4,5 cm
 • Индекс (добија се у студентској служби)
 • Уплатница која потврђује да су измирени административни трошкови* уписа 

 

* АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШКОВИ УПИСА СУ 25 ЕУР, У ДИНАРСКОЈ ПРОТИВВРЕДНОСТИ ПО СРЕДЊEМ КУРСУ НБС НА ДАН УПЛАТЕ. Наведени износ уплатити на текући рачун број 160-263916-42 код Банка Интесe.

Наведену документацију доставити лично студентској служби у седишту Школе, најкасније до 25.09.2023. године.

 

УСЛОВИ УПИСА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

 • СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР

Специјалистичке студије може уписати лице које има завршену високу школу адекватних студијских програма обима најмање 180 ЕСПБ бодова.

 • СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Специјалистичке студије може уписати лице које има завршену високу школу и то основне струковне студије програма Струковна медицинска сестра са остварених најмање 180 ЕСПБ бодова.

 • СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ

Специјалистичке студије може уписати лице које има завршену високу школу и то основне струковне студије програма Струковни физиотерапеут са остварених најмање 180 ЕСПБ бодова.

 • СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ МЕДИЦИНСКИ РАДИОЛОГ 

Специјалистичке студије може уписати лице које има завршену високу школу и то основне струковне студије програма Струковни медицински радиолог са остварених најмање 180 ЕСПБ бодова

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС:

1. Пријава (добија се и попуњава у школи), може и онлајн на сајту 

2. Извод из матичне књиге рођених

3. Оверена фотокопија дипломе о завршеној високој школи
4. Лекарско уверење

Наведену документацију доставити лично студентској служби у седишту Школе, најкасније до 20.10.2023. године.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС:

 • Два попуњена ШВ обрасца (добијају се у студентској служби)
 • Две фотографије формата 3,5×4,5 cm
 • Индекс (добија се у студентској служби)
 • Уплатница која потврђује да су измирени административни трошкови* уписа на специјалистичке студије

* АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШКОВИ УПИСА СУ 50 ЕУР, У ДИНАРСКОЈ ПРОТИВВРЕДНОСТИ ПО СРЕДЊEМ КУРСУ НБС НА ДАН УПЛАТЕ. Наведени износ уплатити на текући рачун број 160-263916-42 код Банка Интесe.

Наведену документацију доставити лично студентској служби у седишту Школе, најкасније до 27.10.2023. године.

Специјалиста струковни медицински радиолог

Специјалиста струковни медицински радиолог 

Основни циљ студијског програма Специјалиста струковни медицински радиолог – област Савремене дијагностичке технике у радиологији је преношење и усвајање најновијих научних и стручних знања и вештина из области савремене радиолошке дијагностике. На тај начин омогућиће се континуитет у образовању и усавршавању струковних медицинских радиолога из области савремених дијагностичких техника у радиологији,  посебно из ултазвучне дијагностике, компјутеризоване томографије и магнетне резонанце.

Специјалиста струковни медицински радиолог се оспособљава да спроводи дијагностичке процедуре користећи најсавременију апаратуру и уређаје који се данас користе у радиологији, односно у радиолошкој дијагностици.Запошљавање:

По завршетку студија специјалиста струковни медицински радиолог може се запослити у:

 • дијагностичким службама домова здравља
 • дијагностичким службама општих болница
 • дијагностичким службама здравствених и клиничких центара
 • радиолошким институтима

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм
Област: Савремене дијагностичке технике у радиологији

*часови су исказани на недељном нивоу, настава се изводи 15 недеља у семестру

Стандард 1: Структура студијског програма

Назив студијског програма специјалистичких струковних студија је: Специјалиста струковни медицински радиолог- област Савремене дијагностичке технике у радиологији. Студијски програм специјалистичких струковних студија Специјалиста струковни медицински радиолог- област Савремене дијагностичке технике у радиологији траје два семестара и носи 60 ЕСПБ бодова. Након завршетка студијског програма и положеног завршног испита стиче се звање Специјалиста струковни медицински радиолог.

Стандард 2: Сврха студијског програма

Основна сврха специјалистичког студијског програма Специјалиста струковни медицински радиолог- област Савремене дијагностичке технике у радиологији је остваривање образовних, стручних и истраживачких циљева и задатака из области савремених дијагностичких процедура. Врста и режим студија су прилагођени потребама обуке медицинских радиолога за примену савремених радиолошких техника.

Стандард 3: Циљеви студијског програма

Основни циљ студијског програма Специјалиста струковни медицински радиолог- област Савремене дијагностичке технике у радиологији је преношење и усвајање најновијих научних и стручних знања и вештина из области савремене радиолошке дијагностике. На тај начин омогућиће се континуитет у образовању и усавршавању струковних медицинских радиолога из области савремених дијагностичких техника у радиологији, посебно из ултазвучне дијагностике, компјутеризоване томографије и магнетне резонанце.

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Опште и предметно-специфичне компетенције студената након завршеног специјалистичког програма Специјалиста струковни медицински радиолог- област Савремене дијагностичке технике у радиологији разликују се у стеченим знањима и вештинама у односу на основне струковне студије.

Стандард 5: Курикулум

Специјалистичке струковне студије Специјалиста струковни медицински радиолог- област Савремене дијагностичке технике у радиологији конципиран је у трајању од 1 школске године (два семестра) и прилагођен је савременим европским искуствима у образовању овог профила.

Специјалиста струковни физиотерапеут

Специјалиста струковни физиотерапеут

Специјалисти струковни физиотерапеути су стручњаци који се самостално, по специјализирању могу укључивати у радни процес и бити компетентни да код  пацијента/корисника примењују методе и технике мануелне терапије у терапеутској пракси.

Опште и предметно специфичне компетенције студената након завршеног специјалистичког програма разликују се у стеченим знањима и вештинама у односу на основне струковне студије.Наставни садржај овог студијског програма је усклађен са научним сазнањима и светским токовима из области мануелних метода и техника у физиотерапији

Запошљавање:

По завршетку студија специјалиста струковни физиотерапеут може се запослити у:

 • здравственим установама
 • климатско-бањским лечилиштима
 • научно-образовним установама
 • спортским клубовима
 • предшколским установама
 • центрима за обуку инвалида
 • као и у свим осталим медицинским установама које обухватају његов делокруг рада

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм
Област: Мануелне методе и технике

*часови су исказани на недељном нивоу, настава се изводи 15 недеља у семестру

Стандард 1: Структура студијског програма

Назив студијског програма је: Специјалиста струковни физиотерапеут.

Специјалиста струковни физиотерапеут траје два семестара и носи 60 ЕСПБ бодова. Након завршетка студијског програма и положеног завршног испита стиче се звање Специјалиста струковни физиотерапеут.

Стандард 2: Сврха студијског програма

Студијски програм специјалистичких струковних студија Специјалиста струковни физиотерапеут има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему доступну широј јавности. Сврха студијског програма је да пружи студентима одговарајућа специјализована, квалитетна знања и вештине из области мануелних метода техника и да их оспособи за практичан рад у овој области.

Стандард 3: Циљеви студијског програма

Студијски програм специјалистичких струковних студија физиoтерапеута има јасно дефинисане циљеве чији је коначни исход образовање струковних специјалиста физиотерапеута који су компетентни за обављање делатности у радној и животној средини.

Општи циљ студијског програма образовања струковних специјалиста физиотерапеута су стручњаци који се самостално, по специјализирању могу укључивати у радни процес и бити компетентни да код пацијента/корисника примењују методе и технике мануелне терапије у терапеутској пракси.

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Опште и предметно специфичне компетенције студената након завршеног специјалистичког програма разликују се у стеченим знањима и вештинама у односу на основне струковне студије. Опште компетенције укључују: Способност да правилно процене и анализирају стање, синтетизују прикупљене податке, предвиде могуће последице и адекватно решавају проблеме у оквиру савремених мануелних терапија.

Стандард 5: Курикулум

Специјалистичке струковне студије Специјалиста струковни физиотерапеут  конципиран је у трајању од 1 школске године (два семестра) и прилагођен је савременим европским искуствима у образовању овог профила.

Specijalista strukovna medicinska sestra

Специјалиста струковна медицинска сестра

Специјалиста струковна медицинска сестра

Студијски програм специјалистичких струковних студија Специјалиста струковна медицинска сестра-област клиничка нега траје два семестара и носи 60 ЕСПБ бодова.

Након завршетка студијског програма и положеног завршног испита стиче се звање Специјалиста струковна медицинска сестра-област клиничка нега.

Specijalista strukovna medicinska sestra

Основна сврха специјалистичког студијског програма Специјалиста струковна медицинска сестра-област клиничка нега је остваривање образовних, стручних и истраживачких циљева и задатака из области клиничке неге.

Врста и режим студија су прилагођени потребама клиничке неге.

Потреба за овом специјализацијом се наметнула пре свега због потребе праксе, потреба здравствене заштите и пораста хроничних болести.

У овој специјализацији ће се посебно тежиште ставити на стицање специјалистичких знања и вештина у интернистичким и хируршким гранама.

Запошљавање:

По завршетку студија специјалиста струковна медицинкса сестра може се запослити у:

 • Болницама, домовима здравља
 • Диспанзерима, саветовалиштима
 • Патронажној служби, заводима здравствене заштите
 • Климатским лечилиштима, старачким домовима
 • Школама и предшколским установама
 • И у приватном сектору што је јасно издваја од других здравствених радника у здравственом систему

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм
Област: Клиничка нега

*часови су исказани на недељном нивоу, настава се изводи 15 недеља у семестру

Стандард 1. Структура студијског програма

Студијски програм специјалистичких струковних студија Специјалиста струковна медицинска сестра траје два семестара и носи 60 ЕСПБ бодова. Након завршетка студијског програма и положеног завршног испита стиче се звање Специјалиста струковна медицинска сестра.

Стандард 2: Сврха студијског програма

Основна сврха специјалистичког студијског програма Специјалиста струковна медицинска сестра-област клиничка нега је остваривање образовних, стручних и истраживачких циљева и задатака из области клиничке неге. Врста и режим студија су прилагођени потребама клиничке неге. Потреба за овом специјализацијом се наметнула пре свега због потребе праксе, потреба здравствене заштите и пораста хроничних болести.

Стандард 3. Циљеви студијског програма

Основни циљ специјалистичког студијског програма Специјалиста струковна медицинска сестра-област клиничке неге је стицање и усвајање ширег теоријског и практичног знања,постављање стандарда здравствене неге и преношење вештина из области интернистичке и хируршке здравствене неге.

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Завршетком специјалистичких студија – Специјалиста струковна медицинска сестра-област клиничке неге студент стиче : продубљено знање и стручне вештине у области клиничке праксе, и у стању је да квалитетно примени исто.

Стандард 5: Курикулум

Специјалистичке струковне студије Специјалиста струковна медицинска сестра-област клиничке неге конципиран је у трајању од 1 школске године (два семестра) и прилагођен је савременим европским искуствима у образовању овог профила. У структури овог специјалистичког студијског програма предмети су подељени на академско-општеобразовне, стручне, стручно-апликативне и изборне. У првом  и другом семестру преовлађују стручно-апликативни предмети који дају полазну основу студентима овог

Specijalista-strukovni-sanitarno-ekoloski-inzenjer

Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер

Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер

У оквиру специјалистичког студијског програма Школа је акредитовала следеће модуле:

 • Управљање здравствено-санитарним аспектима животне средине
 • Управљање здравствено-санитарном безбедношћу хране и воде
 • Управљање отпадом
Specijalista-strukovni-sanitarno-ekoloski-inzenjer

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм

Стандард 1: Структура студијског програма

Студијски програм специјалистичких струковних студија СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР траје два семестара и носи 60 ЕСПБ бодова. Након завршетка студијског програма и положеног завршног испита стиче се звање: Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер.
Основни циљ специјалистичког студијског програма Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер је преношење и усвајање најновијих научних и стручних знања и вештина из области здравствено-санитарне заштите и образовања. Остали циљеви (Видети Стандард 3)
Исход процеса студирања је формирање стручњака који поседују значајно проширена и продубљена знања у односу на знање стечено на основним студијама. Кроз стручну праксу студент се оспособљава да теоријско и ограничено практично знање прошири и интегрише у динамичне процесе који се одвијају на релацији здравствени радник – корисник.

Стандард 2: Сврха студијског програма

Основна сврха специјалистичког студијског програма је остваривање образовних, стручних и истраживачких циљева и задатака из области санитарног инжењерства. Врста и режим студија су прилагођени потребама стратешког развоја здравствено-санитарног образовања, која ће у будућности имати значајан удео у превентивној здравственој заштити, као и друштва у целини.

Стандард 3: Циљеви студијског програма

Основни циљ специјалистичког студијског програма Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер је преношење и усвајање најновијих научних и стручних знања и вештина из области здравствено-санитарне заштите и образовања.

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Завршетком специјалистичких студија – Струковни санитарно еколошки инжењер специјалиста студенти стичу продубљено знање и стручне вештине у области здравствено-санитарне заштите, у стању су да их примене за успешно решавање проблема. 

Стандард 5: Курикулум

Специјалистичке струковне студије програма – Струковни санитарно еколошки инжењер специјалиста, конципиран је у трајању од 1 школске године (два семестра) и прилагођен је савременим европским искуствима у образовању овог профила. У структури овог курса модули су подељени на стручне, стручно-апликативне, општеобразовне и изборне. У првом и другом семестру преовлађују стручно-апликативни предмети који дају полазну основу будућим студентима овог курикулума (60 ЕСПБ).

Струковни нутрициониста дијететичар

Струковни нутрициониста дијететичар

Струковни нутрициониста дијететичар је здравствени радник који ће бити квалификован за рад у области исхране здравих и болесних људи, примењујући у пракси стечена знања у превенцији масовних хроничних незаразних болести, које су данас водећи узрок морталитета, као и у лечењу болести код којих је дијетотерапија обавезни део терапијског поступка и рехабилитације.

Програм студија струковног нутриционисте дијететичара, као саставни део система високошколског образовања треба да подигне и усклади квалитет образовања стручњака за исхрану са савременим националним и европским концепцијама.

Запошљавање:

По завршетку студија Струковни нутрициониста дијететичар може се запослити у:

 • здравственим установама
 • саветовалиштима за исхрану
 • научно-образовним институцијама
 • установама колективног смештаја и исхране
 • у прехрамбеној индустрији

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија

*часови су исказани на недељном нивоу, настава се изводи 15 недеља у семестру

Стандард 1. Структура студијског програма

Студијски програм трогодишњих струковних студија Струковни нутрициониста дијететичар траје шест семестара и носи 180 ЕСПБ бодова. Након завршетка студијског програма и положеног завршног испита стиче се звање ,,Струковни нутрициониста дијететичар “.

Стандард 2: Сврха студијског програма

Студијски програм основних струковних студија струковни нутрициониста дијететичар има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему која је препознатљива широј јавности. Сврха студијског програма је да пружи студентима одговарајућа, квалитетна знања и вештине из области исхране и да их оспособи за практичан рад у овој области.

Стандард 3: Циљеви студијског програма

Студијски програм основних струковних студија Струковни нутрициониста дијететичар има јасно дефинисане циљеве чији је коначни исход образовање струковних нутрициониста дијететичара који су компетентни за обављање делатности у свакодневном професионалном раду.

Општи циљ студијског програма Струковни нутрициониста дијететичар је школовање стручњака који се самостално, по дипломирању, могу укључивати у радни процес и бити компетентни да планирају, организују, спроводе и контролишу исхрану код пацијента/корисника.

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Струковни нутрициониста дијететичар је оспособљен да самостално примени стечена знања и вештине у здравственим установама и установама које се баве исхраном становништва радећи у тиму или индивидуално.

Стандард 5: Курикулум

Наставни план и програм се остварује у трајању од шест семестара, односно три године и конципиран је тако да садржи обавезне и изборне предмете чија је бодовна вредност исказана у складу са ЕСПБ. Студијски програм је конципиран по узору на сродне студијске програме на којима се организују студије у овој области. Наставни план и програм је усклађен са са студијским програмима признатих високообразовних институција из земље и света.

strukovni medicinski radiolog

Струковни медицински радиолог

Струковни медицински радиолог 

Код великог броја дијагностичких процедура струковни медицински радиолог је равноправан члан тима заједно са лекарем дијагностичарем, али и другим специјалистима, као нпр. кардиолозима, неурохирурзима, уролозима и др. Без овог стручњака не би се могле изводити разне дијагностичке и терапеутске интервентне радиолошке методе, почев од коронарографија и разних других ангиографија, па све до дилатација, емболизација, уградње разних стентова и сл. Овај стручњак је оспособњен и за рад на савременим радиолошким дијагностичким апаратима, од копјутеризованог томографа, преко апарата за магнетну резонанцу и апарата за ултразвучну дијагностику.

strukovni medicinski radiolog

Запошљавање:

По завршетку студија струковни медицински радиолог може се запослити у:

 • дијагностичким службама домова здравља
 • дијагностичким службама општих болница
 • дијагностичким службама здравствених и клиничких центара
 • радиолошким институтима

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија

*часови су исказани на недељном нивоу, настава се изводи 15 недеља у семестру

Стандард 1: Структура студијског програма

Студијски програм основних струковних студија Струковни медицински радиолог, конципиран је тако, да стучњаци који га савладају у току три године, односно шест семестара, остваре 180 ЕСПБ бодова, могу самостално да изводе велики број дијагностичких радиолошких метода и поступака, да врше разна снимања, обраду рендгенске слике, како на филму тако и на рачунару. Након завршетка студијског програма и положеног завршног испита стиче се звање ,,Струковни медицински радиолог “.

Стандард 2: Сврха студијског програма

Сврха струковног студијског програма струковни медицински радиолог је образовање стручног кадра, имајући у виду нове приступе здрављу и здравственој политици који се заснивају на савременој радиолошкој дијагностици и лечењу.

Стандард 3: Циљеви студијског програма

Студијски програм струковни медицински радиолог има основни циљ да студентима пружи могућност стицања већих сазнања и савладавање вештина из области радиологије.

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Стечена знања и вештине по завршетку студија студента чине компетентним да пружа услуге пацијентима кроз примену свих радиолошких дијагностичких процедура и код пацијената свих старосних доби, од најмлађих-деце до старих особа поштујући све специфичности рада. 

Стандард 5: Курикулум

Наставни план и програм се остварује у трајању од шест семестара, односно три године и конципиран је тако да садржи обавезне и изборне предмете чија је бодовна вредност исказана у складу са ЕСПБ. Курикулум овог студијског програма садржи 30 предмета од којих је 20 обавезних. Студенти су у прилици да бирају 5 од 10 изборних предмета чиме остварују 20% од укупног броја ЕСПБ.

apoteka

Струковни фармацеут

Струковни фармацеут

Студијски програм трогодишњих струковних студија Струковни фармацеут траје шест семестара и носи 180 ЕСПБ бодова. Након завршетка студијског програма и положеног завршног испита стиче се звање Струковни фармацеут.

Сврха студијског програма из фармације је образовање стручног кадра за стицање звања Струковни фармацеут, на нивоу струковних студија. Студијски програм је у складу са Болоњском декларацијом и обезбеђује стицање стручног знања и одређених компетенција у области здравства, социјалне заштите, просвете и  привреде.

apoteka

Усвајањем предвиђених теоретских и практичних знања студент се оспособљава за сложене задатке и исказивање креативности  како у самосталном раду, тако и у оквиру тимова са другим здравственим радницима приликом пружања здравствених услуга.

Савладавајући теоријску и практичну наставу студент треба да се оспособи за рад у апотеци, болничкој и ветеринарској апотеци, биохемијској, контролно-аналитичкој, галенској  и развојној лабораторији, консултанској фармацији (старачки домови), фармацеутској здравственој заштити и клиничкој фармацији, фармацеутској, козметичкој и сличним индустријама, велетрговини, маркетингу, примени фармацеутске легислативе.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија

*часови су исказани на недељном нивоу, настава се изводи 15 недеља у семестру

Стандард 1. Структура студијског програма

Студијски програм трогодишњих струковних студија Струковни фармацеут траје шест семестара и носи 180 ЕСПБ бодова. Након завршетка студијског програма и положеног завршног испита стиче се звање ,,Струковни фармацеут“.

Стандард 2. Сврха студијског програма

Сврха студијског програма из фармације је образовање стручног кадра за стицање звања Струковни фармацеут, на нивоу струковних студија. Студијски програм је у складу са Болоњском декларацијом и обезбеђује стицање стручног знања и одређених компетенција у области здравства, социјалне заштите, просвете и  привреде.

Стандард 3. Циљеви студијског програма

Студијски програм стуковних студија из фармације својим садржајем омогућава студентима довољно стручног знања и стицање одговарајућих вештина за професионално деловање у оквиру фармацеутског сектора, а тиме и стицање звања Струковни фармацеут.

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Завршавањем студијског програма струковних студија фармације, студент стиче базична знања из области фармације подржана комплементарним базичним знањима из стручних, стручно-апликативних, изборних као и опште образовних предмета. Студент стиче одређене компетенције у својој професији где је посебно изражена: креативност у решавању проблема, критички начин размишљања, комуникационе способности, примена етичких принципа у својој професији.

Стандард 5: Курикулум

Наставни план и програм се остварује у трајању од шест семестара, односно три године и конципиран је тако да садржи обавезне и изборне предмете чија је бодовна вредност исказана у складу са ЕСПБ.

Strukovni fizioterapeut

Струковни физиотерапеут

Струковни физиотерапеут

Струковни физиотерапеут је здравствени радник који помоћу терапијских метода унапређује физиолошке и физичке способности и могућности појединца и омогућује реституцију оштећених функција.

Током едукације оспособљен је да посао обавља самостално или у оквиру стручног тима.

Strukovni fizioterapeut

Истовремено може да организује рад на свим нивоима у оквиру радних јединица.

Запошљавање:

По завршетку студија струковни физиотерапеут може се запослити у:

 • здравственим установама
 • климатско-бањским лечилиштима
 • научно-образовним установама
 • спортским клубовима
 • предшколским установама
 • центрима за обуку инвалида
 • као и у свим осталим медицинским установама које обухватају његов делокруг рада

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија

*часови су исказани на недељном нивоу, настава се изводи 15 недеља у семестру

Стандард 1. Структура студијског програма

Студијски програм трогодишњих струковних студија Струковни физиотерапеут траје шест семестара и носи 180 ЕСПБ бодова. Након завршетка студијског програма и положеног завршног испита стиче се звање ,,Струковни физиотерапеут “.

Стандард 2: Сврха студијског програма

Постоји оправдана потреба да се кадрови, чији је делокруг рада специјална едукација и рехабилитација, односно решавање здравствених проблема, образују на одговарајући начин по спефичиним програмима.

Стандард 3: Циљеви студијског програма

Студијски програм – струковни физиотерапеут, има за циљ да образује студенте у звање струковни физиотерапеут и да на тај начин омогући стицање већих и бољих сазнања из области рехабилитације, како би они надаље то знање могли применити у даљем раду.

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Након завршетка студија студијског програма струковни физиотерапеут, из области рехабилитације, студенти су оспособљени да раде на превенцији, лечењу и рехабилитацији у различитим установама.

Стандард 5: Курикулум

Наставни план и програм се остварује у трајању од шест семестара, односно три године и конципиран је тако да садржи обавезне и изборне предмете чија је бодовна вредност исказана у складу са ЕСПБ.

Strukovna medicinska sestra

Струковна медицинска сестра

Струковна медицинска сестра

Струковна медицинкса сестра је здравствени радник који је оспособљен да одржава и унапређује здравље сваког појединца кроз одговарајуће коришћење доступних ресурса.

Пружа здравствену негу оболелим, онеспособљеним и умирујућим, уз коришћење високе технологије.
Учествује у припреми болесника за дијагностичке поступке, а посебно код софистицираних дијагностичких метода.
Спроводи психолошку потпору пацијента и породице.
Сарађује уско са лекарима у оквиру физичке и психичке рехабилитације.
Води медицинску документацију у делокругу неге и терапијске поделе лекова.

Strukovna medicinska sestra

Запошљавање:

По завршетку студија струковна медицинкса сестра може се запослити у:

 • Болницама, домовима здравља
 • Диспанзерима, саветовалиштима
 • Патронажној служби, заводима здравствене заштите
 • Климатским лечилиштима, старачким домовима
 • Школама и предшколским установама
 • И у приватном сектору што је јасно издваја од других здравствених радника у здравственом систему

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија

*часови су исказани на недељном нивоу, настава се изводи 15 недеља у семестру

Стандард 1. Структура студијског програма

Студијски програм трогодишњих струковних студија за Струковну медицинску сестру траје шест семестара и носи 180 ЕСПБ бодова. Након завршетка студијског програма и положеног завршног испита стиче се звање ,,Струковна медицинска сестра“.

Стандард 2: Сврха студијског програма

Образовање здравствених радника са високим степеном стручности, задовољава професионалне програме с циљем да се образује кадар који ће моћи да професионално функционише на свим нивоима здравствене заштите (примарни, секундарни, терцијални ниво), а на основу стеченог специфичног знања у току образовног процеса на Виокој струковној школи.

Стандард 3: Циљеви студијског програма

Студијски програм за струковне медицинске сестре има јасно дефинисане циљеве, да планом и програмом кроз теоријску, а пре свега практичну наставу профилише струковне медицинске сестре у савремене сараднике који поседују адекватно медицинско знање из медицине и додирних подручја, неопходно за ефикасан рад у нези пацијената и других клијената

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Студенти који заврше струковне студије на студијском програму за струковну медицинску сестру стичу знања и усвајају вештине из здравствених нега опште образовних и стручних предмета. 

Стандард 5: Курикулум

Наставни план је конципиран тако да садржи обавезне и изборне предмете чија је бодовна вредност исказана у складу са ЕСПБ и за сваку годину износи 60 ЕСПБ бодова.

Strukovni sanitarno-ekoloski inzenjer

Струковни санитарно-еколошки инжењер

Струковни санитарно-еколошки инжењер

Струковни санитарно-еколошки инжењер је здравствени радник чији је делокруг рада превентивна медицина и унапређење животне и радне средине, односно решавање здравствено – еколошких проблема.

У свом раду је оријентисан, пре свега на факторе од којих битно зависи здравље становништва: вода и водни објекти, земљиште и атмосфера, бука, контрола штетног отпада, зрачења, контрола животних намирница, као и свега осталог што може да угрози радну и животну средину.

Strukovni sanitarno-ekoloski inzenjer

Интереси друштва и санитарно – еколошких потреба намећу нужност присуства ових кадрова, како у подручју здравства тако и екологије.

Широка лепеза радних места где ће они дати свој допринос унапређењу животне средине, а самим тим постати део превентивне медицине, су апсолутни доказ за оправданост школовања што већег броја овог кадра.

Прљава индустријска технологија, ратови и велике миграције становништва су реални разлози за преузимање мера у циљу заштите животне средине.
Основни предуслов за здраво и радно способно становништво су здрави услови као и здрави стилови живљења.

Запошљавање:

По завршетку студија струковни санитарно-еколошки инжењер може се запослити у:

 • здравственим установама
 • научно-образовним институцијама
 • инспекторатима
 • министарствима здравља и екологије
 • јавним установама које се баве снабдевањем воде за пиће, контролом отпадних вода и контролом отпада
 • у предузећима која производе робу широке потрошње
 • у предузећима чија производна технологија утиче на животну средину
 • у прехрамбеној индустрији

  Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија

  Стандард 1. Структура студијског програма

  Студијски програм трогодишњих струковних студија Струковни санитарно-еколошки инжењер траје шест семестара и носи 180 ЕСПБ бодова. Након завршетка студијског програма и положеног завршног испита стиче се звање ,,Струковни санитарно-еколошки инжењер“.

  Стандард 2. Сврха студијског програма

  Основна сврха студијског програма је остваривање образовних, стручних и истраживачких циљева и задатака из области санитарног инжењерства. Врста и режим студија су прилагођени потребама стратешког развоја здравствено-санитарног образовања, која ће у будућности имати значајан удео у превентивној здравственој заштити, као и друштва у целини.

  Стандард 3. Циљеви студијског програма

  Основни циљ студијског програма Струковни санитарно-еколошки инжењер је преношење и усвајање најновијих научних и стручних знања и вештина из области здравствено-санитарне заштите и образовања.

  Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

  Студенти који заврше струковне студије на студијском програму за струковног санитарно-еколошког инжењера стичу знања и усвајају вештине из здравствено – санитарне заштите опште образовних и стручних предмета.

  Стандард 5: Курикулум

  Наставни план и програм се остварује у трајању од шест семестара, односно три године и конципиран је тако да садржи обавезне и изборне предмете чија је бодовна вредност исказана у складу са ЕСПБ.