header-new4-blue-1170px.jpg
U_TOKU_JE_UPIS_2020.gif
Информатор

Посао

Могућност запошљавања за медицинске сестре у Немачкој

УПИС

конкурс 2020/21
indeks

Стручна пракса

  • Струковна медицинска сестра (.pdf)
  • Струковни фармацеут (.pdf)
  • Струковни физиотерапеут (.pdf)
  • Струковни медицински радиолог (.pdf)
  • Струковни санитарно-еколошки инжењер (.pdf)
  • Струковни нутрициониста дијететичар (.pdf)
  • Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер (.pdf)
  • Специјалиста струковна медицинска сестра (.pdf)
  • Специјалиста струковни физиотерапеут (.pdf)
  • Специјалиста струковни медицински радиолог (.pdf)

Акредитација

Aкредитација

Висока здравствено – санитарна школа струковних студија „Висан“, са седиштем у улици Тошин бунар 7а Земун-Београд, акредитована је 2007. године решењем Националног савета Републике Србије бр. 612-00-1170/2006-06 од 06.07.2007. године и, у поновљеном процесу акредитације, решењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије број 612-00-00151/2012-04 од 23.04.2012. године.

Потврђена поновна акредитација ВЗС Висан

У поновљеном процесу акредитације, Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије решењем број 612-00-03388/2016-06 од 05.05.2017. године потврдила је да Висока здравствено – санитарна школа струковних студија „Висан“ испуњава све стандарде за акредитацију високошколске установе. 

Aкредитација високошколске установе

Акредитовани студијски програми основних струковних студија

- решењем број 612-00-1170/2006-04 од 6.7.2007. године

- реакредитован одлуком број 612-00-00151/2012-04 од 23.04.2012. године
- реакредитован одлуком број 612-00-03388/2016-06 од 21.04.2017. године

- решењем број 612-00-00135/12/2010-04 од 15.02.2010. године

- реакредитован одлуком број 612-00-02301/2014-04 од 22.05.2015. године

- решењем број 612-00-00135/12/2010-04 од 15.02.2010. године

- реакредитован одлуком број 612-00-02300/2014-04 од 06.03.2015. године

- решењем број 612-00-00783/2014-04 од 29.08.2014. године

- решењем број 612-00-00278/2015-04 од 22.05.2015. године

- решењем број 612-00-00128/8/2018-03 од 20.03.2019. године

Акредитовани студијски програми специјалистичких струковних студија

- решењем број 612-00-454/2/2008-04 од 28.08.2008. године

- реакредитован Одлуком број 612-00-00118/2013-04 од 14.06.2013. године

- реакредитован Одлуком број 612-00-00229/10/2018-03 од 17.05.2019. године

- реакредитован Одлуком број 612-00-00229/10/2018-03 од 17.05.2019. године

- решењем број 612-00-00118/АУ/2013-04 од 27.09.2013. године

- реакредитован Одлуком број 612-00-00230/12/2018-03 од 05.06.2019. године

- решењем број 612-00-00232/9/2018-03 од 09.09.2019. године
- реакредитован Одлуком број 612-00-00230/12/2018-03 од 05.08.2019. године

Дозволе за рад