Наставни кадар

Наставни кадар

Висока здравствено – санитарна школа струковних студија „Висан“ радно ангажује 58 наставника.

Школа ангажује 42 наставника у пуном радном односу, 1 наставник у подељеном радном односу и 6 наставника са других високошколских установа, за које је добијена сагласност матичних високошколских установа и 9 предавача ван радног односа. Наставу у Школи реализује 38 наставника са стеченим називом доктора наука, 2 магистра наука, 17 специјалиста и 1 наставника енглеског језика. Школа има око 90% наставника са стеченим научним називом доктора наука на свим студијским програмима.

Школа ангажује 119 сарадника (наставника вештина), запослених у наставним базама Школе, који учествују у остваривању студијских програма.