Критеријуми за упис у школску 2024-2025

ПРЕДЛОГ НАЧИНА ВРЕДНОВАЊА УЧЕНИЧКИХ ПОСТИГНУЋА У СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ ЗА ПОТРЕБЕ РАНГИРАЊА СТУДЕНАТА

ЗА УПИС НА СТУДИЈЕ 2024/2025. ГОДИНЕ

Назив високошколске установеВисока здравствено-санитарна школа струковних студија „Висан“, Београд, ул. Тошин бунар 7а
Назив студијског програмаСтруковни физиотерапеутСтруковни медицински радиологСтруковна медицинска сестраСтруковни нутрициониста дијететичарСтруковни санитарно-еколошки инжењерСтруковни фармацеут
1.Просечан успех четворогодишњег средњег образовања40%
2. Успех на матурском испиту из Српског/Матерњег језика и књижевности10%
3. Успех на матурском испиту из Математике10%
4. Успех на матурском испиту из предмета који/е је факултет одредио са Листе општеобразовних предмета(за гимназије и стручне/уметничке образовне профиле који немају директну проходност)40%
4а. Навести који се општеобразовни предмети са Листе вреднујуСви општеобразовни предмети са Листе
5. Успех из теоријског дела стручног/уметничког матурског испита(за стручне/уметничке  образовне профиле који имају директну проходност)40%
5а. Навести прецизно који стручни и уметнички образовни профили имају директну проходност за одређени студијски програмСви стручни и уметнички профили имају директну проходност за наведене студијске програме
6. Успех на додатним испитима за проверу знања, склоности и способности/
6а. Навести врсту испита/
7. Успех на такмичењима које вреднује факултет/