Контакт

Назив установе:
Висока здравствено-санитарна школа 
струковних студија „Висан“ 
Улица и број: Тошин бунар 7а
11080 Београд
Телефон: 011/307-6470  
skola@vzsvisan.com

Директор:
Проф. др Марко Војводић

Заменик директора
:
Проф. др Анка Војводић

Помоћник директора за контролу квалитета, међународну сарадњу и маркетинг:
Проф. др Анка Војводић

Помоћник директора за наставу:
наставник Александра Маливук

Студентска служба:
studentskasluzba@vzsvisan.com
Телефони:
Основне струковне студије:
066/805-96-12
066/806-19-05
066/307-647
Специјалистичке струковне студије:
066/806-12-78

Секретаријат
sekretar@vzsvisan.com
Телефон: 066/806-13-28

АУТОБУСКЕ ЛИНИЈЕ:
15 (Зелени венац – Земун)
18 (Медаковић – Земун)
45 (Блок 44 – Земун)
78 (Бањица – Земун)

vzs-visan