EURASHE

European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE)
Европскa асоцијацијa високог струковног образовања
EURASHE logo

Висока здравствано-санитарна школа струковних студија „Висан“ је кроз чланство у Конференцији академија и високих школа Србије члан Европске асоцијације високог струковног образовања – European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE)    www.eurashe.eu. 

EURASHE обухвата институције које нуде програме сконцентрисане на струковно образовање и ангажоване су у примењеним и струковно-оријентисаним истраживањима у оквиру циклуса Болоње. EURASHE је основана 1990. године у Патрасу (Грчка). Њен секретаријат се налази у Бриселу (Белгија).
Основни циљ EURASHE-е је да штити интересе струковно-оријентисаних високошколских институција, као и да непрестано повећава значај и квалитет струковног образовања у Европи. Овај циљ се постиже и представљањем струковног високог образовања креаторима политике, партнерима и другим заинтересованим странама у високом образовању и наглашавањем његовог друштвеног доприноса.

Годишње конференције и семинари EURASHE-е доприносе професионалном развоју институција које су чланови и важни за европско струковно високо образовање. Они привлаче председнике разних институција, практичаре из области високог образовања, креаторе политике, професоре и студенте – широм Европе и ван њених простора. Домаћини организатори ових догађаја су институције чланови EURASHE-е и ови догађаји представљају комуникациону и информациону платформу за експерте из области образовања. Ради демонстрације друштвеног доприноса струковног високог образовања, EURASHE организује Годишњу конференцију, Годишњи семинар о доживотном учењу и разне семинаре, округле столове и радионице сходно потребама својих чланова.

Међународни пројекти EURASHE-е

У циљу пружања подршке имплементацији и реализацији наших циљева, EURASHE заједно са својим члановима и партнерима изводи међународне пројекте.  Приступ је мултидисциплинаран, политички независан и комбинује (примењена) истраживања и развој политике са конкретним иницијативама.

У сарадњи са EURASHE, Школа је од 2016. године укључена у европски пројекат “Supporting Apprenticeships between Professional Higher Education & Small and Medium Enterprises” /SAPS (представник Школе на пројекту је проф. др Марко Војводић).

Сeртификат о чланству