Category Archives: Info o školi

EURASHE

European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE)
Европскa асоцијацијa високог струковног образовања
EURASHE logo

Висока здравствано-санитарна школа струковних студија „Висан“ је кроз чланство у Конференцији академија и високих школа Србије члан Европске асоцијације високог струковног образовања – European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE)    www.eurashe.eu. 

EURASHE обухвата институције које нуде програме сконцентрисане на струковно образовање и ангажоване су у примењеним и струковно-оријентисаним истраживањима у оквиру циклуса Болоње. EURASHE је основана 1990. године у Патрасу (Грчка). Њен секретаријат се налази у Бриселу (Белгија).
Основни циљ EURASHE-е је да штити интересе струковно-оријентисаних високошколских институција, као и да непрестано повећава значај и квалитет струковног образовања у Европи. Овај циљ се постиже и представљањем струковног високог образовања креаторима политике, партнерима и другим заинтересованим странама у високом образовању и наглашавањем његовог друштвеног доприноса.

Годишње конференције и семинари EURASHE-е доприносе професионалном развоју институција које су чланови и важни за европско струковно високо образовање. Они привлаче председнике разних институција, практичаре из области високог образовања, креаторе политике, професоре и студенте – широм Европе и ван њених простора. Домаћини организатори ових догађаја су институције чланови EURASHE-е и ови догађаји представљају комуникациону и информациону платформу за експерте из области образовања. Ради демонстрације друштвеног доприноса струковног високог образовања, EURASHE организује Годишњу конференцију, Годишњи семинар о доживотном учењу и разне семинаре, округле столове и радионице сходно потребама својих чланова.

Међународни пројекти EURASHE-е

У циљу пружања подршке имплементацији и реализацији наших циљева, EURASHE заједно са својим члановима и партнерима изводи међународне пројекте.  Приступ је мултидисциплинаран, политички независан и комбинује (примењена) истраживања и развој политике са конкретним иницијативама.

У сарадњи са EURASHE, Школа је од 2016. године укључена у европски пројекат “Supporting Apprenticeships between Professional Higher Education & Small and Medium Enterprises” /SAPS (представник Школе на пројекту је проф. др Марко Војводић).

Сeртификат о чланству

ENPHE

Physiotherapy in Higher education (ENPHE)
Европскa мрежa високих школа за школовање физиотерапеута

ENPHE logo

Висока здравствено санитарна школа струковних студија  „Висан“ је од септембра 2016. званично члан Европске мреже високих школа за школовање физиотерапеута (European Network of Physiotherapy in Higher education, ENPHE – http://enphe.org/). Чланством у ENPHE мрежи, створене су нове могућности за успостављање стручне и професионалне сарадње, развијање нових истраживачких активности у оквиру ове области и континуирано унапређивање по принципима Болоњског процеса.

Европска мрежа високих школа за школовање физиотерапеута броји више од 158 институција чланица из 31 земље.

 • чланице мреже ENPHE су образовне институције из следећих земаља:

http://www.enphe.org/network-map/

МИСИЈА

Циљ мреже је да обједини и унапреди сарадњу између европских института и образовних институција за физиотерапију у европској регији како би се:

 • обезбедио форум за интеракцију и размену искустава у процесима развоја образовања;
 • промовисала конвергенција образовних програма у области физиотерапије;
 • подстицао развој европске димензије у образовним програмима у области физиотерапије;
 • олакшала мобилност особља и студената између образовних установа за физиотерапију;
 • подстицали и унапређивали стандарди висококвалитетног образовања у области физиотерапије у складу са препорукама Светске конфедерације за физикалну терапију (WCPT и ER-WCPT);
 • унапредила знања у области физиотерапије;
 • олакшали заједнички истраживачки пројекти између образовних установа за физиотерапију;
 • успоставила сарадња и размењивале информације са другим националним и међународним телима, организацијама и европским властима.

ВИЗИЈА

 • Транспарентност – визија Извршног одбора је да буде транспарентна свим члановима у свим активностима ENPHE мреже. Извршни одбор, ENPHE фокусне групе и одбори ће дистрибуирати резултате својих активности члановима, сродним професијама и јавности према потреби путем нпр. путем сајта, медија и конференција.
 • Охрабривање укључивања у мрежу– Извршни одбор ће омогућити активно учешће у ENPHE активностима координаторима, фокус групама и члановима уопште, укључујући и студенте.
 • Јачање сарадње – Извршни одбор има за циљ јачање сарадње са другим европским и међународним професионалним и образовним организацијама

Активности за школску 2016-2017. годину

Школа је од 11. до 13. маја 2017. учествовала на семинару –  ENPHE Spring Seminar –  у Порту, Португал, у оквиру Европске мреже високих школа за образовање физиотерапеута. Домаћин Семинара била је школа Escola Superior de Saúde of Politécnico do Porto. Нашу Школу су представљали проф. др Марко Војводић, помоћник директора за контролу квалитета, међународну сарадњу и маркетинг, и Александра Маливук, помоћник директора за наставу и координатор за међународну сарадњу.

На Семинару су учествовали бројни представници високих школа из Немачке, Француске, Финске, Данске, Норвешке, Холандије, Шпаније, Турске, Португала, Белгије, Аустрије, Исланда, Летоније и Литваније. Водила се активна дискусија о  актуелним стручним и образовним питањима из области физиотерапије. Теме којима су се бавиле радне групе биле су: интернационализација, истраживање, учење базираном на пракси и вођено учење (фацилитација). Представљен је и изузетно занимљив пројекат настао у оквру европског стратешког партнерства и Ерасмус + програма-  PETHRA – Serios Game. PETHRA je бесплатан онлајн софтвер креиран у циљу E-обуке студената и развијања њиховог клиничког резоновања у области геријатријске рехабилитације.

У септембру 2017. одржана је Конференција Европске мреже високих школа за образовање физиотерапеута – Education in a Changing Society – University of Iceland – Reykjavik, Iceland (General Assembly)

 Активности за школску 2017-2018. годину

У априлу 2018. године одржан пролећни семинар Европске мреже високих школа за образовање физиотерапеута. –  ENPHE Spring Seminar – у Роскилду, Данска University College Sjaelland.

У септембру 2018. одржана је Конференција Европске мреже високих школа за образовање физиотерапеута – Education for Innovation and Multidisciplinarity – Ecole DÁssas – Paris, France (General Assembly).

Активности за школску 2018-2019. годину

У априлу 2019. године одржан пролећни семинар Европске мреже високих школа за образовање физиотерапеута – Working Group seminar – HSG Bochum University of Applied Sciences – Bochum, Germany

У октобру 2019. одржана је Конференција Европске мреже високих школа за образовање физиотерапеута The end of Physiotherapy? Towards New Ideas on Health – Hanze University of Applied Sciences, School of Health Care Studies, in Groningen, Netherlands (General Assembly) 

Активности за школску 2019-2020. годину

Редовни пролећни семинар Европске мреже високих школа за образовање физиотерапеута – ENPHE Seminar: Co-create the future – који је био планиран да се одржи од 02.-04 априла 2020. отказан је због епидемиолошке ситуације изазване Ковидом-19.

У априлу 2020., проф. др Марко Војводић изабран је за главног координатора за Републику Србију у оквиру Европске мреже високих школа за образовање физиотерапеута а Александра Маливук за његовог заменика.

Конгрес Светске организације за физикалну медицину (WCPT) за Европски регион (The 5th European Congress of the ER-WCPT on Physiotherapy Education) -– Education – in 2020, организован у сарадњи са Европском мрежом високих школа за образовање физиотерапеута (ENPHE), ове године одржан је онлајн у просторијама Универзитета Левену, Белгија, у периоду од 11-12. септембра 2020., због епидемиолошке ситуације изазване Ковидом-19.
     1.11. 2020. преко Zoom апликације прослављено је 25 година од оснивања Европске мреже високих школа за образовање физиотерапеута (ENPHE).

25th Anniversary ENPHE – ENPHE

ENM

European NetworkModule (ENM). 
Европскa мрежa високих школа за образовање медицинских сестара

Од 2012. године наша Школа је члан Европске мреже високих школа за образовање медицинских сестара (European NetworkModule, ENM – више о ENM видети на http://www.leeds.ac.uk/europeannursing/).

Школа као члан Европске мреже високих школа за образовање медицинских сестара успоставља стручну и професионалну сарадњу са многобројним високим школама широм Европе (Белгија, Данска, Норвешка, Холандија, Шведска, Италија, Шпанија, Швајцарска, Велика Британија, Русија, Бугарска, Румунија, Македонија) развијајући тако своју образовну делатност и унапређујући је по принципима Болоњског процеса. Сарадња унутар мреже обухвата међународну размену студената као и стручног и наставног кадра, заједничке истраживачке активности, развијање и унапређивање курикулума, учешће на семинарима и конференцијама и сл.

Оно што је за наше студенте најатрактивније је могућност међународне размене студената унутар Европске мреже високих школа за образовање медицинских сестара.

Међународна размена студената је првенствено усмерена на:

– развијање интеркултуралне свести и компетенције,

–  развијање разумевања и толеранције према различитим културама,

– размену искустава и знања из области сестринства на мултикултуралном нивоу,

– разумевање улоге и утицаја социо-културолошких аспеката на  квалитет и ефективност здравствене неге,

– разумевање утицаја који имају различити историјски, етнички, етички, економски и политички фактори на здравствени систем, улогу и значај сестринства у здравственом систему и друштву уопште,

– упоређивање различитих система здравства и образовања,

– сгаледавање улоге медицинске сестре у различитим социо-културолошким миљеима.

У току школске године постоје три циклуса размене студената (октобар, март и мај) у трајању од 2 до 4 недеље. Број студената који учествују у размени креће се од 3 до 10 студената у једном циклусу.  Програм размене обезбеђује 60 -120 сати опсервационе праксе у релевантној  области, односно 3 до 6 ЕСПБ.

Активности у школској 2013-2014. години

У периоду од октобра 2013. до маја 2014. године, наша Школа је била домаћин студентима из иностранства:

 • у октобру 2013: 2 студента из Швајцарске из школе Berner Bildungszentrum Phlege – Bern
 • у марту 2014: 2 студента из Швајцарске из школе Berner Bildungszentrum Phlege – Bern2 студента из Норвешке са Ostfold University College – Fredrikstad и 3 студента из Шпаније са школе Escuela de enfermeria de Vitoris, University Francisco de Vitoria – Madrid
 • у мају 2014: 5 студената из Швајцарске из школе Berner Bildungszentrum Phlege – Bern3 студента из Шпаније са школе Escuela de enfermeria de Vitoris, University Francisco de Vitoria – Madrid и 1 студенткиња из Белгије , са школе Karel De Grote Hogeschool Antwerpen
 •  Школа је учествовала на 22. Конфернцији Европске мреже високих школа за образовање медицинских сестара у Лајдену, Холандија (од 9. до 14. априла 2014.). Наш представник на Конфернцији била је Александра Маливук, координатор за међународну сарадњу.

Активности у школској 2014-2015. години

У периоду од октобра 2014. до маја 2015. године, наша Школа је била домаћин студентима из иностранства:

 • у октобру 2014: 4 студента: 2 студента из Швајцарске из школе Berner Bildungszentrum Phlege – Bern и 2 студента из Шпаније са школе Escuela de enfermeria de Vitoris, University Francisco de Vitoria– Madrid 
 • у марту 2015.: 3 студента: 1 студент из Швајцарске са универзитета ZHAW Zurich University of Applied Sciences–Wunterthur, и 2 студента из Шпаније са школе Escuela de enfermeria de Vitoris, University Francisco de Vitoria – Madrid 
 • у мају 2015. : 3 студента из Велике Британије са универзитета University of Northampton, Northampton 
 • Наша студенткиња, треће године, на смеру Струковна медицинска сестра, Олгица Степановић, била је у марту 2015. на двонедељној размени на Универзитеу ZHAW (Zurich University of Applied Sciences) у Винтертуру, у Швајцарској.

Активности за школску 2015-2016. годину

У периоду од октобра 2015. до маја 2016. године наша Школа је била домаћин студентима из иностранства:

 • у октобру 2015: 1 студент из Швајцарске из школе Berner Bildungszentrum Phlege – Bern
 • у марту 2016. 4 студента из Норвешке са Универзитеа Остфолд из Фредрикстада, и 1 студент из Шведске, са Универзитета Еребро из Еребра.

У периоду од 13. до 16. априла 2016. године одржана је 24. Конфернција Европске мреже високих школа за образовање медицинских сестара у Мадриду, Шпанија.

Активности за школску 2016-2017. годину

У периоду од октобра 2016. до маја 2017. године била домаћин студентима из иностранства:

 • у октобру 2016, 1 студенткиња из Швајцарске из школе Berner Bildungszentrum Phlege – Bern
 • у марту 2016., и 5 студента: 2 студенткиње из Норвешке са Универзитеа Остфолд из Фредрикстада, и 2 студенткињe из Шпаније, са Универзитета Ровира и Виргили и 1 студенткиња из Холандије, са Универзитета Лајден.

У периоду од 26. до 29. априла 2017. године одржана је 25. Конфернција Европске мреже високих школа за образовање медицинских сестара у Антверпену, Белгија.

Активности за школску 2017-2018. годину

Школа је у периоду од октобра 2017. до маја 2018. године била домаћин студентима из иностранства:

 • у октобру 2017, 1 студенткиња из Швајцарске из школе Berner Bildungszentrum Phlege – Bern и 3 студента из Румуније из школе Scoala Postliceala Sanitara Carol Davila. 
 • у марту 2018., 4 студенткиње из Шпаније са школе Escuela de enfermeria de Vitoris, University Francisco de Vitoria– Madrid и 1 студент из Белгије. 

У априлу 2018. одржана је 26. Конфернција Европске мреже високих школа за образовање медицинских у Берну, Швајцарска.

Активности за школску 2018-2019. годину

Школа је у периоду од октобра 2018. до маја 2019. године била домаћин студентима из иностранства:

 • у октобру 2018., 2 студенткиње из Швајцарске
 • у марту 2019., 2 студента из Шпаније, 2 студента из Норвешке и 1 студент из Белгије.
 • у мају 2019., 2 студента из Шпанијеи 1 студент из Белгије.

У периоду од 10. до 13. априла 2019. године одржана је 27. Конфернција Европске мреже високих школа за образовање медицинских сестара у Ростову на Дону, Русија.

Активности за школску 2019-2020. годину

 • у марту 2020., 4 студента из Шпаније

 Требало је да на размени учествује и 1 студенткиња из Швајцарске али је одустала због појаве корона вируса у Швајцарској.

 Конфернција Европске мреже високих школа за образовање медицинских сестара која је планирана да се одржи од 22. до 25.04. 2020, у Норттемптону, Велика Британија отказана због епидемиолошке ситуације изазване Ковидом-19.

Високе школе са којима сарађујемо у оквиру мреже:

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Belgium , http://www.ap.be 

Haute Ecole de Namur Liége Luxembourg, Paramedical department Sainte ElisabethBelgiumhttp://www.henallux.be 

Karel de Grote University College, Study field Health Care, Belgiumhttp://www.kdg.be/GEZ

Plovdiv College of Medicine, Plovdiv, Bulgariahttp://www.medcollege-plovdiv.org   

University College Zealand, Faculty of Health Education, Soroe, Denmark http://www.ucsj.dk  

VIA University CollegeDepartment of Nursing in Silkeborg, Silkeborg, Denmarkhttp://www.sygeplejerske i silkeborg.dkhttp://www.via.com 

University College Lillebaelt, Department of Nursing Education Vejle, Vejle, Denmark  www.ucl.dk 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Reggio Emilia, Italywww.unimore.it 

Higher Medical School in Bitola, University,“St. Kliment Ohridski”,Bitola, Republic of Macedoniawww.VMSB.uclo.edu.mk 

Hogeschool Leiden,Leiden, Netherlandswww.hsleiden.nl 

Østfold University College, Faculty of Health & Social Work Studies, Fredrikstad, Norwayhttp://www.hiof.no 

Sør-Trøndelag University College, Faculty of Nursing, Norwayhttp://www.hist.no 

The Post Secondary  Nursing School “Carol Davila”, Pitesti, Romania www.caroldavila-pitesti.ro 

Scoala Sanitara Postliceala Carol Davila, Bucuresti, Romaniawww.scoalacdavila.ro 

Rostov Base Medical College, Rostov-na-Donu, Russian Federationwww.rbmk-rnd.ru 

Taganrog Medical College, Taganrog, Russian Federationmedcol@pbox.ttn.ru 

College of Health Education in Ćuprija, Ćuprija, Serbiahttp://www.vmscuprija.edu.rs 

Milutin Milankovic High Medical College of Vocational Studies, Belgrade, Serbiawww.vmsmmilankovic.edu.rs

 Universidad Francisco de Vitoria, Nursing Department, Madrid, Spainhttp://www.ufv.es 

Universitat Rovira i Virgili – URV  Campus Terres Ebre  Faculty of Nursing,Tarragona, Spainhttp://www.urv.es/centres/infermeria 

Escuela Universitaria de Enfermería de Vitoria-Gasteiz, Alava, Spainwww.euenfermeria.org 

Örebro University,School of Health and Medical Sciences,Örebro, Sweden www.oru.se 

Sophiahemmet University,Stockholm, Swedenwww.shh.se 

Berner Bildungszentrum Pflege, Bern, Switzerlandwww.bzpflege.ch 

Zurich University of Applied Sciences (ZHAW), Winterthur, Switzerlandhttp://www.gesundheit.zhaw.ch/en.html 

University of Brighton, School of Nursing & Midwifery, United Kingdom, www.brighton.ac.uk 

University of Leeds,School of Healthcare, Leeds, United Kingdomwww.leeds.ac.uk

University of Northampton, School of Health,Northampton, United Kingdomwww.northampton.ac.uk                                               

Instituto Superior de Saúde  do Alto Ave ISAVE, Portugalwww.isave.edu.pt 

Scoala Sanitarā Postliceala “Carol Davila”, Galati, Romaniahttp://www.caroldavila.ro

Међународна сарадња

Међународна сарадња и размена студената

Висока здравствено-санитарна школа струковних студија „Висан“ од самог оснивања развија и негује сарадњу са међународним образовним, стручним и привредним институцијама. Први партнери са којима је Школа закључила уговор о пословно техничкој сарадњи су:

 • Inštitut za sanitarno inženirstvo, Ljubljana, Slovenija
 • Visoka škola za zdravstvo Izola, Slovenija
 • Free University Varna Cernorizec Hrabar, Bugarska
 • Berner Bildungszentrum Pflege, Bern, Švajcarska
 • University of Brighton, School of Nursing & Midwifery, Velika Britanija

Од 2012. године наша Школа је члан Европске мреже високих школа за образовање медицинскихсестара (EuropeanNetworkModule,ENM).

Више о ENM видети на http://www.leeds.ac.uk/europeannursing/

Школа као члан Европске мреже високих школа за образовање медицинских сестара (ENM) успоставља стручну и професионалну сарадњу са многобројним високим школама широм Европе (Белгија, Данска, Норвешка, Холандија, Шведска, Италија, Шпанија, Швајцарска, Велика Британија, Русија, Бугарска, Румунија, Македонија) развијајући тако своју образовну делатност и  унапређујући је по принципима Болоњског процеса. Сарадња унутар мреже обухвата међународну размену студената као и стручног и наставног кадра, заједничке истраживачке активности, развијање и унапређивање курикулума, учешће на семинарима и конференцијама и сл.

Детаљније: Високе школе са којима сарађујемо у оквиру мреже

Оно што је за наше студенте најатрактивније је могућност двонедељне размене студената унутар Европске мреже високих школа за образовање медицинских сестара. Међународна размена студената је првенствено усмерена на развијање интеркултуралне свести и компетенције, развијање разумевања и толеранције према различитим културама, размену искустава и знања из области сестринства на мултикултуралном нивоу, разумевање улоге и утицаја социо-културолошких аспеката на  квалитет и ефективност здравствене неге, као и утицаја који имају различити историјски, етнички, етички, економски и политички фактори на здравствени систем, улогу и значај сестринства у здравственом систему и друштву уопште, упоређивање различитих система здравства и образовања, као и улоге медицинске сестре у различитим социо-културолошким миљеима.

Цене и трошкови за двонедељну размену студената по институцијама и државама

Посебни захтеви за размену студената

Рокови за пријаву и термини за двонедељну размену студената

Међународна сарадња на пројектима

Висока здравствано-санитарна школа струковних студија „Висан“ је кроз чланство у Конференцији академија струковних студија Србије члан Европске асоцијације високог струковног образовања – European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE) www.eurashe.eu. (Сeртификат о чланству)

У сарадњи са EURASHE, Школа је укључена у европски пројекат “Supporting Apprenticeships between Professional Higher Education & Small and Medium Enterprises” /SAPS (представник Школе на пројекту је проф. др Марко Војводић).

У сарадњи са КАССС, у оквиру Ерасмус+ програма, Школа учествује на пројекту „DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF SYSTEM FOR PERFORMANCE EVALUATION FOR SERBIAN HEIS AND SYSTEM – PESHES“. 

Контрола квалитета – Нормативна акта – Извештај о самовредновању

 • Статут
 • Правилник о избору наставника и сарадника
 • Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине
 • Правилник о уџбеничкој литератури и издавачкој делатности
 • Правилник о упису и студирању студената Високе здравствено-санитарне школе струковних студија “Висан”
 • Правилник о оцењивању и полагању испита
 • Правилник о дисциплинској одговорности студената
 • Правилник о критеријумима и начинима пружања подршке студентима из осетљивих друштвених група
 • Правилник о раду Студентског парламента
 • Правилник о стручној пракси
 • Правилник о одбрани завршног рада
 • Кодекс професионалне етике
 • Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
 • Политика контроле квалитета
 • Стратегија обезбеђења квалитета
 • Правилник о самовредновању установе и студијских програма
 • Правилник о студентском вредновању квалитета студија
 • Субјекти и мере обезбеђења квалитета
 • Начини за обезбеђење квалитета
 • Поступак за обезбеђење квалитета образовног процеса
 • Поступак за обезбеђење квалитета оцењивања
 • Поступак за обезбеђење квалитета потребних ресурса
 • Поступак за обезбеђење квалитета у процесу управљања
 • Извештај о самовредновању 2007-11
 • Извештај о самовредновању 2011-14
 • Извештај о самовредновању 2014-17
 • Извештај о самовредновању 2017-20
 • Извештај о самовредновању 2020-22

Издавачка делатност

Издавачка делатност 

Списак издатих књига и ауторизованих скрипти наставника Високе здравствено санитарне школе струковних студија “Висан”

УЏБЕНИЦИ

Аутор()Назив 
Спец. инг. техн. Владимир Илић                  
Мр Љубица Шарчевић-Тодосијевић           
Проф. др  Марија  Стевановић    
спец. микроб. Никола Ђорђевић
Прехрамбена технологија 1
Др мед. спец Татјана Медић             
Проф. др Александра Секулић                    
Проф. др Марија Хрковић                    
Медицинска рехабилитација
Проф. др Кристина Војводић             
др мед. спец Ана Мршуља         
Мр Снежана Милановић                             
Санитарна хидротехника
Проф. др Кристина Војводић                        
Мр Снежана Милановић  
др мед. спец Ана Мршуља                       
Санитарна техника
Проф. др Весна Слепчевић
Проф. др Душан Аврамовић
Проф. др Снежана Пакић
Комунална хигијена
Александра Маливук, професор енглеског језикаExpress You English Self (hanbook) (измењено и допуњено издање)
Александра Маливук, професор енглеског језикаExpress You English Self (workbook) (измењено и допуњено издање)
Проф. Др Марко Војводић
Проф. Др Драган Милетић
Проф. др Сузана Павловић 
Економика заштите животне и радне средине
Проф. др Љиљана Исаковић
др мед. спец Марко Миланов  
Др мед. спец. Бојан Јашовић
Физиологија
Проф. др Душан Аврамовић                      
Проф. др Весна Слепчевић                           
ван. проф Срђан Лазић                         
др мед. спец Ана Мршуља                
Проф. др Јанко Пејовић
Имунологија
Др мед. спец. Снежана Пакић              
Проф. др Весна Слепчевић                         
Проф. др Кристина Војводић   
Проф. др     Душан Вешовић     
Проф. др Душан Аврамовић       
Планирање и организација исхране
Др мед. спец. Снежана Пакић   
Проф. др Кристина Војводић  
Проф. др Душан Вешовић
Припремање дијета
Спец. инг. техн. Владимир Илић 
Мр Љубица Шарчевић-Тодосијевић           
Проф. др  Марија  Стевановић    
спец. микроб. Никола Ђорђевић
Прехрамбена технологија 2
Проф. др Драган Батавељић              
Проф. др Марко Војводић                 
Проф. др Кристина Војводић 
Санитарно-еколошко законодавство и надзор
Проф. др Живорад Савић                                
Др мед. Катарина Савић                       
Магнетна резонанца централног нервног система
Проф. др  Владан Пешић                             
Проф. др Кристина Војводић                             
Мр  Јасмина Ђорђевић-Пешић
Микробиологија хране
Др мед. спец. Јелена Глигоријевић Дијететика 1
Проф. др Марија ХрковићСоматопедија
Др мед. спец. Татјана Медић               
Др мед. спец. Веселин Медић   
Базичне методе и технике мануелне терапије и њихова примена у терапеутској пракси
Др мед. спец. Снежана Пакић                    
Проф. др Кристина Војводић
Принципи правилне исхране
Др мед. спец. Снежана Пакић                 
Проф. др Марија Перић                               
Проф. др Марија Стевановић
Микробиолошка анализа намирница и вода 
Др мед. спец. Снежана Пакић            
Др Марија Стевановић                            
др вет. мед. спец. Милица Николић
Санитарна хемија
Др мед. спец. Снежана Пакић 
Проф. др Марија Стевановић
Основи технологије чувања намирница
Проф. др Славица Стевановић                 
Проф. др Весна Слепчевић                        
Проф. др Кристина Војводић 
Управљање здравственом безбедношћу хране
Проф. др Славица Стевановић               
Проф. др Весна Слепчевић                 
Проф. др Кристина Војводић 
Безбедност хране
Проф. др Живорад Савић                  
Др мед. Софија Савић                               
Дијагностички ултразвук урогениталног тракта
Др мед. спец. Милош Дујовић                   
Др мед. спец. Владимир Чотрић 
Виртуелни прегледи на компјутеризованом томографу главе
Др мед. спец. Милош Дујовић                      
Др мед. спец. Владимир Чотрић  
Компјутеризована томографија главе, грудног коша и абдомена
Проф. др Душан Вешовић 
Проф. др Стевановић Славица
Медицина рада
Проф. др Живорад Савић                       
Др мед. Софија Савић                    
Савремена радиолошка технологија
Др мед. спец. Маја-Стојадинов Илић        
Др мед. спец. Бојан Јашовић                    
Проф. др Љиљана Исаковић 
Здравствена нега у интерној медицини (измењено и допуњено издање)
Прим. др мед. спец.  Борис Ковачевић   
Др мед. спец. Слађана Пекмезовић 
Педијатрија са здравственом негом у педијатрији
Проф. др Иванка Аџић  Методика и организација здравствене неге 
Др мед. спец. Маја-Стојадинов Илић       
Др мед. спец. Бојан Јашовић                   
Проф. др Љиљана Исаковић 
Интерна медицина (измењено и допуњено издање)
Проф. др Славица Стевановић                     
Проф. др Душан Вешовић  
Социјална медицина и етика
Др мед. спец. Снежана Пакић                    
Проф. др Славица Стевановић  
Хигијена и здравствено васпитање
Др мед. спец. Маја-Стојадинов Илић         
Проф. др Александра Секулић               
Др мед. спец. Бојан Јашовић 
Здравствена нега (измењено и допуњено издање)
Проф. др Драган Батавељић   
Проф. др Марко Војводић               
Проф. др Анка Војводић     
Здравствено, социјално и еколошко законодавство
Проф. др Живорад Савић                         Основи радиотерапије
Проф. др Предраг Вукомановић     
Проф. др Бојана Петровић     
др вет. мед. спец. Николић Милица
Токсиколошка хемија
Проф. др Анка Војводић       
Проф. др Драган Батавељић                   
Проф. др Марко Војводић  
Фармацеутско законодавство и етика
Проф. др Анка Војводић
Проф. др Марко Војводић   
Проф. др Сузана Павловић 
Фармакоеконимија
Др мед. спец. Мирко ВасилскиОснови ултразвучне дијагностике
Проф. др Драган Батавељић           
Проф. др Марко Војводић               
Проф. др Анка Војводић     
Законодавство
Прим. др мед. спец. Борис КовачевићПедијатрија
Проф. др Живорад СавићСавремене радиолошке методе
Проф. др Живорад СавићОснови радиологије
Др мед. спец. Снежана Пакић                   
Др Кристина Војводић
Исхрана и дијететика
Проф. др Сања Миленковић                
Проф. др Анка Војводић
Методе научног рада
Проф. др Сузана Павловић                   
Проф. др Марко Војводић
Комуникацијске вештине
Проф. др Сузана Павловић                  
Проф. др Марко Војводић
Менаџмент у здравству
Проф. др Милош ВојиновићЗдравствена нега у хируршким гранама
Проф. др Бојана ПетровићНеурофармакологија
Проф. др Бојана Петровић                   
Проф. др Предраг Вукомановић
Фармакологија
Проф. др Живорад СавићРадиолошка дијагностика 1 и 2
Др мед. спец. Веселин Медић    
Др мед. спец. Татјана Медић
Рехабилитација у спорту
Др мед. спец. Маја-Стојадинов ИлићЗдравствена нега у интерној медицини
Др мед. спец. Маја-Стојадинов ИлићИнтерна медицина
Проф. др Дејан МитрашиновићМедицинска рехабилитација
Проф. др Бојана ПетровићУвод у фармацију
Проф. др Татјана Маринковић       
Ванредни професор Драган Маринковић
Микробиологија
Др мед. Спец. Маја-Стојадинов ИлићЗдравствена нега
Проф. др Зденка Макуц                             
Др спец. вет. мед. Живомир Даутовић
Контрола вектора заразних болести
Проф. др Ненад ЖивковићНеурологија
Проф. др Марко Војводић                    
Проф. др Виолета Ђорђевић-Тодороска
Менаџмент у здравству
Проф. др Зденка Макуц                             
Др спец. вет. мед. Живомир Даутовић
Основи дезинфекције
Ванредни професор Драган МаринковићСанитарна хидротехника
Проф. др Милош ВојиновићХирургија са ортопедијом
Проф. др Сања МиленковићПатологија са патофизиологијом
Др мед. спец. Сава МитићЗдравствена нега у хирургији
Др мед. спец. Снежана ПакићИсхрана и дијететика
Проф. др Татјана Маринковић        
Доцент др Драган Маринковић
Принципи савремене биотехнологије
Др мед. спец. Веселин Медић   
Др мед. спец. Татјана Медић
Основи протетске и ортотске рехабилитације
Проф. др Татјана Маринковић        
Доцент др Драган Маринковић
Генотоксикологија
Александра Маливук, професор енглеског језикаExpress You English Self (hanbook)
Проф. др Иванко БојићИнфективне болести са епидемиологијом и негом оболелих
Проф. др Горан БелојевићЕкологија
Проф. др Сања МиленковићМетоде научног рада
Др мед. спец. Сава МитићОпшта медицина: основна знања о болестима, дијагностици и терапији
Проф. др Зденка МакуцОснови хигијене исхране
Проф. др Дејан МитрашиновићКлиничка физикална терапија
Проф. др Дејан МитрашиновићДечја рехабилитација
Др мед. спец. Весна БартуловићФизикална медицина
Др мед. спец. Веселин МедићОснови кинезиологије и биомеханика покрета и хода
Проф. др Иванко БојићЛајмска болест
Проф. др Зденка МакуцВодич кроз дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију
Проф. др Слободан ТошовићОснови екотоксикологије
Проф. др Недо НунићВодич кроз ургентну медицину
Проф. др Драган Батавељић              
Дипл. ек.  Марко Војводић
Законодавство  (Здравствено законодавство) 
Дипл. ек.  Марко Војводић                   
Проф. др Драган Батавељић
Санитарно еколошко законодавство и надзор
Доцент др Небојша МилошевићОснови биофизике
Проф. др Милоје ПрерадовићМентална хигијена
Проф. др Недо НунићВодич кроз анатомију
Доцент др Драган МаринковићСанитарна хидротехника
Проф. др Стојан БерберОпшта медицина
Проф. др Вујадин ТатићПатологија

СКРИПТЕ

Аутор(и)Назив
Ван. проф.  Срђан Лазић    
Проф. др Весна Слепчевић
Специјална епидемиологија, скрипта са допунама и изменама
Проф. др Славиша Ђурђевић     
Проф. др Драгица Митровић
Клиничка физикална терапија
Проф. др Славиша Ђурђевић                                         Проф. др Драгица МитровићКлиничка кинези терапија
Проф. др  Ненад ЖивковићЗдравствена нега у неурологији
Проф. др Драган МилетићИнформатика и статистика
Др мед. спец. Светлана БановићРадиолошка заштита скрипта са допунама и изменама
Проф. др Биљана ИлићПроцеси припреме хране
Др мед. спец. Чотрић ВладимирОснови радиографије
Др мед. спец. Секулић АлександраОпшта кинезитерапија
Проф. др Зорка Југовић       
Проф. др Данијела Пецарски
Хемија намирница са дијететиком
Др мед. спец. Мршуља АнаИнтрахоспиталне инфекције
Проф. др Иванка АџићМетодика и организација здравствене неге
Проф. др Бојана ПетровићИндустријска фармација и козметологија
Проф. др Бојана ПетровићФармацеутска технологија са биофармацијом
Проф. др Ненад ЖивковићЗдравствена нега у неурологији
Мр Љубица Шарчевић-ТеодосијевићБотаника
Мр Љубица Шарчевић-ТеодосијевићФармакогнозија
Доцент др Срђан ЛазићСпецијална епидемиологија
Др мед. спец. Светлана БановићОснови онкологије
Др мед. спец. Светлана БановићОснови радиолошке заштите
Проф. др Татјана Маринковић       
Доцент др Драган Маринковић
Санитарна хемија
Проф. др Бојана ПетровићХемијска анализа и контрола лекова
Проф. др Зорка Југовић                             
Мр Данијела Пецарски
Контаминација – безбедност хране
Проф. др Сузана Павловић                   
Проф. др Марко Војводић
Комуникацијске вештине
Др мед. спец. Светлана БановићОснови здравствена нега у онкологији са палијативним збрињавањем
Др мед. спец. Светлана БановићЗдравствена нега у онкологији
Др мед. спец. Снежана ПакићМикробиолошка анализа намирница и вода
Весна СлепчевићАнализа, контрола и заштита ваздуха
Проф. др Сузана ПавловићОснови теорије система управљања
Доцент др Драган МаринковићХемија
Проф. др Гордана ГрбићЗдравствено васпитање
Др мед. спец. Светлана БановићОнкологија
Мр Данијела Пецарски                         
Проф. др Зорка Југовић
Еколошки инжењеринг
Проф. др Зорка Југовић                         
Дипл. инж. Александар Стевановић
Управљање здравственом безбедношћу хране
Проф. др Зорка Југовић                             
Мр Данијела Пецарски
Управљање здравствено санитарним аспектима животне и радне средине
Др мед. спец. Зорица ЈовановићМедицина рада
Проф. др Гордана ГрбићХигијена и здравствено васпитање
Доцент др Душан БогићевићПедагогија са методологијом
Мр Данијела ПецарскиСанитарна хигијена воде за купање и рекреацију
Проф. др Душан ПавлицаСанитарна техника
Проф. др Душан ПавлицаСоцијална медицина са етиком
Др мед. спец. Светлана БановићЗдравствена нега у онкологији
Др мед. спец. Светлана БановићОснови заштите од јонизујућег зрачења у медицини
Др мед. спец. Снежана ПакићОснови технологије чувања намирница
Проф. др Зденка СокићХигијена исхране
Проф. др Гордана ГрбићЗдравствено васпитање
Др мед. спец. Светлана БановићРадиолошка заштита
Проф. др Рајко МијићМедицинска рехабилитација
Проф. др Рајко МијићИнтерна медицина
Проф. др Татјана МаринковићГенотоксикологија
Проф. др Башо ЦеровићЗдравствено васпитање
Проф. др Душан ПавлицаКомунална хигијена
Проф. др Татјана МаринковићБиотехнологија
Др мед. спец. Олга МилошевићОснови медицине рада 
Проф. др Татјана МаринковићМикробиологија
Др сци. мед. Војислав РадосављевићФизиологија
Проф. др Дејан Митрашиновић
Проф. др Гордана Грбић
Нега у рехабилитацији
Проф. др Вујадин ТатићПатологија са патофизиологијом
Александра Маливук, професор енглеског језикаЕнглески језик 
Доцент др Небојша МилошевићБиофизика
Проф. др Душан ПавлицаМедицинска етика

ПРАКТИКУМИ

Аутор(и)Практикум за предмет
Проф. др Кристина Војводић     
Мр Снежана Милановић            
Проф. др  Весна Слепчевић
Практикум  из специјалне епидемиологије
Мр Снежана Милановић                   
Мастер Кристина Војводић
Специјална епидемиологија
Проф. др Зорка Југовић                              
Мр Данијела Пецарски                          
Дипл. инж. Александар Стевановић
Стандарди ISO 9000,14000,18000,22000 и HACCP (за специјалистичке студије)
Александра Маливук, професор енглеског језикаExpress You English Self (workbook)
Доцент др Душан БогићевићПедагогија са методологијом
Др мед. спец. Зорица ЈовановићМедицина рада
Др мед. спец. Олга МилошевићМедицина рада
Мр Данијела Пецарски Приручник за специјалистичке студије
Др сци. мед. Војислав РадосављевићФизиологија 

Библиотека

Библиотека

ВЗСШСС „Висан“ поседује специјализовану библиотеку, издавачку делатност и скриптарницу и компјутерски центар.

Библиотека Школе је снабдевена литературом која својим нивоом и обимом обезбеђује релативно добру подршку наставном процесу, стручном и истраживачком раду. Библиотека располаже са 1050 библиотечких јединица из области из које изводи наставни процес. Такође, континуирано се врши набавка стручне литературе и допуњава библиотечки фонд. Школа има своју издавачку делатност преко које обезбеђује покривеност предмета одговарајућом уџбеничком литературом, училима и помоћним наставним средствима. Учила и помоћна наставна средства сада расположива, омогућују да на време и у броју довољном обезбеде нормално одвијање наставног процеса.

Школа је склопила Уговор са Универзитетском библиотеком „Светозар Марковић“ чиме је омогућен приступ наставника и студената школе свим ресурсима ове библиотеке.

Студентима је омогућено коришћење библиотеке и у другим наставним базама као што су ВМА, КБЦ Земун и др.

Школа располаже информационом опремом која је неопходна за студирање и истраживачки и стручни рад. Школа има 28 рачунара, који су умрежени и преко adsl везе имају приступ интернету, а који су доступни студентима за свакодневно коришћење у изради семинарских и дипломских радова. Школа располаже са још 36 рачунара и преносних рачунара који се користе у наставне сврхе и за текуће послове ненаставном особљу.

Наставне базе

Наставне базе

За реализацију практичне наставе и вежби на нивоу установе  Школа има склопљене уговоре са:

 1. Универзитетски клинички центар Србије, Пастерова 2, Београд
 2. Војно-медицинска академија, Црнотравска 17, Београд
 3. Градски завод за јавно здравље, Булевар Деспота Стефана 54, Београд
 4. Клиничко-болнички центар „Земун“, Вукова 9, Земун
 5. Клиничко-болнички центар „Звездара“, Димитрија Туцовића 161, Београд
 6. Клиничко-болнички центар „Бежанијска коса“, др Жоржа Матеа бб, Београд
 7. Клиника за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“, Сокобањска 13, Београд
 8. Институт за рехабилитацију – организациона јединица Сокобањска, Сокобањска 17, Београд
 9. Институт за рехабилитацију – радна јединица Селтерс, Краља Петра I 335, Младеновац
 10. Институт за ортопедско-хируршке болести  „Бањица“, Михаила Аврамовића 28, Београд
 11. Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“, Делиградска 29, Београд
 12. Специјална болница за болести штитасте жлезде и метаболизма „Златибор“, др Драгослава Зеке Смиљанића 30, Златибор
 13. Дом здравља Вождовац, Устаничка 16, Београд
 14. Дом здравља Палилула, Кнез Данилова 16, Београд
 15. Дом здравља Обреновац, Војводе Мишића 231, Обреновац
 16. Дом здравља Земун, Рада Кончара 46, Земун-Београд
 17. Дом здравља Нови Београд, Гоце Делчева 30, Нови Београд
 18. Дом здравља „Врачар“, Бојанска 16, Београд
 19. Дом здравља Еуромедик, Гандијева 122г, Нови Београд
 20. Друштво за санитарну и еколошку заштиту „Висан“, Jернеја Копитара бб, Земун
 21. ЈКП „Зеленило „Београд“, Сурчински пут 2. Београд
 22. ЈКП Београдски водовод и канализација, Кнеза Милоша 27, Београд
 23. Општа болница Медицински систем Београд, Војводе Степе 323, Београд
 24. Завод за ДДД „Висан“, Јернеја Копитара бб, Земун-Београд
 25. Медицинска школа – Звездара, Вељка Дугошевића б.б. Београд
 26. Специјална болница за неспецифичне плућне болести „Сокобања“, Војводе Мишића 48, Сокобања
 27. Општа болница „Импулс“, Вишњичка 91а, Београд
 28. Друштво за инжењеринг, услуге и посредовање „Envi Tech“, Јурија Гагарина 36д, Београд
 29. Дијагностички центар Земун – Специјална болница за неурологију, Тошин бунар 6,  Београд
 30. Биохемијска лабораторија „101 лаб“, Димитрија Туцовића 154, Београд
 31. Здравствена установа апотека „101 Pharm“, Јованке Радаковић 50/а, Београд
 32. Здравствена установа апотека „Импулс“, Вишњичка 91а, Београд
 33. Здравствена установа апотека „Markfarm Co“, Јурија Гагарина 149, Београд
 34. Здравствена установа апотека „ТТ Pharm“, Салвадора Аљендеа 15/г, Београд
 35. Здравствена установа апотека „Леко-Вита“, Краља Петра I 230, Београд-Младеновац
 36. Здравствена установа апотека „Маза“, Немањина 8, Панчево
 37. Здравствена установа апотека „Aгапе“, Драгослава Срејовића 32, Београд
 38. Aпотекарска установа „Dr.Max“, Милоша Поцерца 25, Београд
 39. New Med d.o.o, Јурија Гагарина 150/47, Београд
 40. Farmalogist д.о.о., Миријевски булевар 3, Београд
 41. Национална академија рекреације и спорта, Чика Љубина 13, Младеновац-Београд
 42. Национална академија рекреације и спорта – кинезиолошки центар, Кнеза Милоша 68, Лозница
 43. Геронтолошки центар Београд, Марије Бурсаћ 49, Београд
 44. Геронтолошки центар Панчево, Војвођански булевар 1, Панчево
 45. Поликлиника „Health Care“, Др Иве Поповића Ђанија 3, Београд
 46. Поликлиника „Бео-град“, Џона Кенедија 10ф, Нови Београд
 47. ПР Поликлиника „Gracia Medika“,  улица Коче Поповића бр. 7, Београд
 48. Предшколска установа „Корак по корак“, Палмира Тољатија 68а, Београд
 49. Предшколска установа „Снупи“, Агостина Нета 80, Београд
 50. Жабац доо., Карађорђева 15, Затоње, Велико Градиште
 51. Famis Co, Аутопут 22ф, Земун, Београд
 52. LifeDesign Хотел, Балканска 18, Београд
 53. Ординација опште медицине „Dr Maytsetseg Gombo Ristić“, Алексиначких рудара 28, Београд
 54. Ортопедија „Нови Живот“, Савски трг 7, Београд
 55. Ортопедија „Универзал“, Војводе Степе 118, 11010 Београд
 56. Предузеће за производњу, трговину и услуге „Котекс“, Браће Николић 26 Београд
 57. Завод за јавно здравље Сомбор, Војвођанска 47, Сомбор
 58. Bel MedicКосте Јовановића 87, Београд
 59. Дом здравља „MediGroup Jedro“, Јурија Гагарина 14, Нови Београд
 60. Дом здравља „MediGroup dr Ristić“, Париске комуне 26, Нови Београд
 61. Дом здравља „MediGroup dr Cvјetković“, Балзакова 44, Нови Сад
 62. Општа болница „MediGroup“, Милутина Миланковића 3, Нови Београд 
 63. Предузеће „Ресава-комерц” д.о.о., Хајдук Вељкова 13, Свилајнац
 64. AJBA ACADEMY Спортско и рекреативно образовање, Кнеза Милоша 66/9, Лозница
 65. Агроуник д.о.о., Милана Узелца 11, Београд
 66. Центар “Оптима Формула”, Булевар Маршала Толбухина 16, Београд
 67. Установа за стара лица и лица са посебним потребама „Вила Дунав“, ул. Маршала Тита 71/1, Београд

Школа има сарадњу са домаћим удружењима:

 • Лекарска комора Србије, Краљице Наталије 1-3, Београд
 • Српског лекарског друштва, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Друштво лекара ургентне медицине Србије, Булевар Немањића 19/33, Ниш
 • Удружење здравствених професионалаца Србије, Рада Кончара 71, Земун
 • Kомора медицинских сестара и здравствених техничара Србије, Теразије 27/II спрат, Београд
 • Удружење СТОМА сестара Србије, др Косте Тодоровића 6, 11000 Београд, Србија
 • Унијa удружења медицинских сестара и здравствених техничара Републике Србије, Бертранда Расела бр. 2e/25, Земун
 • Савез здравствених радника Републике Србије, Змаја од Ноћаја 9/IV,  Београд:
  • Друштво медицинских сестара – техничара и бабица Србије (са 28 профилских секција),
  • Друштво санитарних инжењера и техничара Србије,
  • Друштво радиолошких техничара Србије,
  • Друштво фармацеутских техничара Србије,
  • Друштво лабораторијских техничара Србије (са 4 секције),
  • Друштво физио и радних терапеута Србије,
  • Друштво дијететичара – нутрициониста Србије
 • Савез фармацеутских удружења Србије, Булевар Војводе Мишића 25, Београд
 • Српско фармаколошко друштво, Др Суботића – старијег 1, Београд
 • Удружење токсиколога Србије, Војводе Степе 450, Београд

Општи подаци

Назив установе:
Висока здравствено-санитарна школа 
струковних студија „Висан“ 
Улица и број: Тошин бунар 7а
11080 Београд
Телефон: 011/307-6470  
skola@vzsvisan.com

Директор:
Проф. др Анка Војводић

Заменик директора
:
Проф. др Марко Војводић

Помоћник директора за контролу квалитета, међународну сарадњу и маркетинг:
Проф. др Марко Војводић

Помоћник директора за наставу:
наставник Александра Маливук

Студентска служба:
studentskasluzba@vzsvisan.com
Телефони:
Основне струковне студије:
066/805-96-12
066/806-19-05
066/307-647
Специјалистичке струковне студије:
066/806-12-78

Секретаријат
sekretar@vzsvisan.com
Телефон: 066/806-13-28

АУТОБУСКЕ ЛИНИЈЕ:
15 (Зелени венац – Земун)
18 (Медаковић – Земун)
45 (Блок 44 – Земун)
78 (Бањица – Земун)

О школи

О школи

Висока здравственo-санитарна школа струковних студија “Висан“ у Београду је самостална приватна високошколска установа која обавља васпитно – образовну и истраживачку делатност.

Решењем Министарства просвете бр.612-00-344/2005-04 од 7.2.2006. године основана је Виша здравствено санитарна школа ВИСАН, као прва приватна школа која образује кадрове будућности из области здравства и екологије. Школа је почела да ради са два смера, Виши физиофизиотерапеут и Виши санитарно-еколошки инжењер.

Школа је 2007. године прерасла у високу школу струковних студија и акредитована је као Висока здравственo-санитарна школа струковних студија “Висан“ решењем Националног савета за високо образовање Републике Србије бр. 612-00-1170/2006-04 од 03.08.2007. године. У поновљеном процесу акредитације Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије решењем број 612-00-00151/2012-04 од 23.04.2012. године потврдила је да Висока здравствено – санитарна школа струковних студија „Висан“ испуњава све стандарде за акредитацију високошколске установе. 

Студијски програм Струковни санитарно еколошки инжењер је 2007. године био први високошколски програм за који је школа добила акредитацију. 

За студијски програм – Специјалиста струковни санитарно еколошки инжењер школа је акредитована 28.08.2008.године, а за студијске програме – Струковна медицинска сестра и Струковни физиотерапеут 15.02.2010.године.

Специјалистички студијски програм Специјалиста струковни санитарно еколошки инжењер реакредитован је 14.06.2013. године, а пар месеци касније, 27.09.2013. године, акредитован је још један специјалистички програм Специјалиста струковна медицинска сестра-област Клиничка нега.

Студијски програм Струковни фармацеутски техничар акредитован је 29.08.2014. године. У складу са листом звања, назив студијског програма промењен је у Струковни фармацеут 18.04.2017. године. Програм је реакредитован 02.02.2021. године.

Студијски програм Струковни медицински радиолог акредитован је 22.05.2015. године

У поновљеном процесу акредитације, по трећи пут Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије решењем број 612-00-03388/2016-06 од 05.05.2017 године потврдила је да Висока здравствено – санитарна школа струковних студија „Висан“ испуњава све стандарде за акредитацију високошколске установе и студијског програма Струковни санитарно еколошки инжењер.

Студијски програм Струковни нутрициониста дијететичар акредитован је 20.03.2019. године.

Специјалистички студијски програм Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер реакредитован је поново 17.05.2019. године, а нешто касније, 05.06.2019. године, реакредитован је програм Специјалиста струковна медицинска сестра.  Нови програм специјалистичких студија Специјалиста струковни физиотерапеут акредитован је 09.09.2019. године. Још један нови програм специјалистичких студија Специјалиста струковни медицински радиолог акредитован је 18.01.2021. године.

Током 2021. године Школа је поново акредитовала програме Струковни фармацеут (02.02.2021. године) и Струковни физиотерапеут (02.12.2021. године), а наредне године реакредититовала програме Струковна медицинска сестра и Струковни медицински радиолог (26.04.2022. године).

У поновљеном процесу акредитације, по четврти пут Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије решењем  број 612-00-00127/4/2023-03 од 20.6.2023. године потврдила је да Висока здравствено – санитарна школа струковних студија „Висан“ унапређује наставне програме и у потпуности испуњава све стандарде за акредитацију високошколске установе. На истој седници Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије донела је решење о поновној акредитацији студијског програма Струковни санитарно-еколошки инжењер.

Стручна знања стечена у овој школи, која ће дипломирани студенти практично применити сутра у пракси, допринеће подизању нивоа здравствене културе, а нарочито очувању и унапређењу животне средине, а у складу са строгим Европским стандардима.

У Високој здравствено санитарној школи Висан посебна пажња се поклања индивидуалном развоју вештина где се кроз рад у малим групама и непосредан контакт са професорима негује слобода размишљања, креативност и подстиче лична иницијатива. Будући студенти стичу европско образовање из области екологије и здравства а самим тим им се пружа могућност запослења како у земљи тако и у иностранству.

Ако размишљате и ако сте неодлучни шта уписати и којом се професијом бавити ми Вам нудимо савремене и атрактивне образовне профиле на нивоу европског система образовања са могућношћу запослења или даљег усавршавања код нас и у иностранству. Висока здравствено санитарна школа Висан – Ваш корак у будућност.

Зашто студирати на Високој струковној школи “ВИСАН“?

Зато што је студијски програм конципиран по угледу на програме водећих европских школа.

Просторни и технички услови за студирање су такви да су опремљени савременим наставним средствима која омогућавају мултимедијалну презентацију.

Зато што су наставни облици (предавања, вежбе, семинари, колоквијуми, стручна пракса) и пропорција опште образовних, опште стручних и уже стручних дисциплина тако подешени да омогућавају формирање квалитетних високо образовних стручњака, који могу непосредно по завршетку студија да се ангажују за успешно обављање свих врста послова за које су се школовали.

Зато што се стручна пракса обавља у наставно-научним базама као што су: ВМА, КБЦ Земун, Завод за јавно здравље, Клиника за рехабилитацију “Сокобањска”, КБЦ “Бежанијска коса”, ЈКП Градска чистоћа, Дом здравља Нови Београд и др.

Наставни кадар

Високошколска установа „ВИСАН“ је утемељена на искуству великог броја универзитетских професора, научника, експерата из области здравства и екологије. Ново време, глобализација пословања, техничко – технолошке и друге промене захтевају флексибилне наставне планове и програме засноване на новим методама рада индивидуалног и тимског учења.

Акредитовани студијски програми основних струковних студија

– акредитован решењем број 612-00-1170/2006-04 од 03.08.2007. године

– реакредитован уверењем број 612-00-00151/2012-04 од 23.04.2012. године

– реакредитован уверењем број 612-00-03388/2016-06 од 21.04.2017. године

– реакредитован уверењем број 612-00-00128/4/2023-03 од 20.06.2023. године

– акредитован решењем број 612-00-00135/12/2010-04 од 15.02.2010. године

– реакредитован уверењем број 612-00-02301/2014-04 од 22.05.2015. године

– реакредитован уверењем број 612-00-00386/5/2021-03 од 26.04.2022. године

– акредитован решењем број 612-00-00135/12/2010-04 од 15.02.2010. године

– сагласност за промену назива  612-00-01893/2011-04 од 20.01.2012. године

– реакредитован уверењем број 612-00-02300/2014-04 од 06.03.2015. године

– реакредитован уверењем број 612-00-00063/6/2021-03 од 02.12.2021. године

– акредитован уверењем број 612-00-00783/2014-04 од 29.08.2014. године

– решење о промени назива 612-00-00589/2017-06 од 18.04.2017. године

– реакредитован уверењем број 612-00-00396/6/2020-03 од 02.02.2021. године

– акредитован уверењем број 612-00-00278/2015-04 од 22.05.2015. године

– реакредитован уверењем број 612-00-00385/5/2021-03 од 26.04.2022. године

– акредитован уверењем број 612-00-00128/8/2018-03 од 20.03.2019. године

Акредитовани студијски програми специјалистичких струковних студија

– акредитован уверењем број 612-00-454/2/2008-04 од 28.08.2008. године

– реакредитован уверењем број 612-00-00118/2013-04 од 14.06.2013. године

– реакредитован уверењем број 612-00-00229/10/2018-03 од 17.05.2019. године

 акредитован уверењем број 612-00-00118/2013-04 од 27.09.2013. године

– реакредитован уверењем број 612-00-00230/12/2018-03 од 05.06.2019. године

– акредитован уверењем број 612-00-00232/9/2018-03 од 09.09.2019. године

– акредитован уверењем број 612-00-00231/14/2018-03 од 18.01.2021. године

Савет школе

САВЕТ ШКОЛЕ:

ПРЕДСТАВНИЦИ ОСНИВАЧА:

 1. Предраг Ћурчић
 2. Гордана Ћурчић
 3. Сава Војводић

ПРЕДСТАВНИЦИ ШКОЛЕ:

 1. Александра Маливук – наставник, председник Савета
 2. Светлана Бановић – наставник
 3. Душан Вешовић – наставник
 4. Сузана Павловић – наставник
 5. Кристина Војводић – наставник
 6. Иван Милутиновић – запослени
 7. Милена Седларевић – запослени

ПРЕДСТАВНИЦИ СТУДЕНАТА:

 1. Милица Јелић-студент