Наставне базе

Наставне базе

За реализацију практичне наставе и вежби на нивоу установе  Школа има склопљене уговоре са:

 1. Универзитетски клинички центар Србије, Пастерова 2, Београд
 2. Војно-медицинска академија, Црнотравска 17, Београд
 3. Градски завод за јавно здравље, Булевар Деспота Стефана 54, Београд
 4. Клиничко-болнички центар „Земун“, Вукова 9, Земун
 5. Клиничко-болнички центар „Звездара“, Димитрија Туцовића 161, Београд
 6. Клиничко-болнички центар „Бежанијска коса“, др Жоржа Матеа бб, Београд
 7. Клиника за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“, Сокобањска 13, Београд
 8. Институт за рехабилитацију – организациона јединица Сокобањска, Сокобањска 17, Београд
 9. Институт за рехабилитацију – радна јединица Селтерс, Краља Петра I 335, Младеновац
 10. Институт за ортопедско-хируршке болести  „Бањица“, Михаила Аврамовића 28, Београд
 11. Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“, Делиградска 29, Београд
 12. Специјална болница за болести штитасте жлезде и метаболизма „Златибор“, др Драгослава Зеке Смиљанића 30, Златибор
 13. Дом здравља Вождовац, Устаничка 16, Београд
 14. Дом здравља Палилула, Кнез Данилова 16, Београд
 15. Дом здравља Обреновац, Војводе Мишића 231, Обреновац
 16. Дом здравља Земун, Рада Кончара 46, Земун-Београд
 17. Дом здравља Нови Београд, Гоце Делчева 30, Нови Београд
 18. Дом здравља „Врачар“, Бојанска 16, Београд
 19. Дом здравља Еуромедик, Гандијева 122г, Нови Београд
 20. Друштво за санитарну и еколошку заштиту „Висан“, Jернеја Копитара бб, Земун
 21. ЈКП „Зеленило „Београд“, Сурчински пут 2. Београд
 22. ЈКП Београдски водовод и канализација, Кнеза Милоша 27, Београд
 23. Општа болница Медицински систем Београд, Војводе Степе 323, Београд
 24. Завод за ДДД „Висан“, Јернеја Копитара бб, Земун-Београд
 25. Медицинска школа – Звездара, Вељка Дугошевића б.б. Београд
 26. Специјална болница за неспецифичне плућне болести „Сокобања“, Војводе Мишића 48, Сокобања
 27. Општа болница „Импулс“, Вишњичка 91а, Београд
 28. Друштво за инжењеринг, услуге и посредовање „Envi Tech“, Јурија Гагарина 36д, Београд
 29. Дијагностички центар Земун – Специјална болница за неурологију, Тошин бунар 6,  Београд
 30. Биохемијска лабораторија „101 лаб“, Димитрија Туцовића 154, Београд
 31. Здравствена установа апотека „101 Pharm“, Јованке Радаковић 50/а, Београд
 32. Здравствена установа апотека „Импулс“, Вишњичка 91а, Београд
 33. Здравствена установа апотека „Markfarm Co“, Јурија Гагарина 149, Београд
 34. Здравствена установа апотека „ТТ Pharm“, Салвадора Аљендеа 15/г, Београд
 35. Здравствена установа апотека „Леко-Вита“, Краља Петра I 230, Београд-Младеновац
 36. Здравствена установа апотека „Маза“, Немањина 8, Панчево
 37. Здравствена установа апотека „Aгапе“, Драгослава Срејовића 32, Београд
 38. Aпотекарска установа „Dr.Max“, Милоша Поцерца 25, Београд
 39. New Med d.o.o, Јурија Гагарина 150/47, Београд
 40. Farmalogist д.о.о., Миријевски булевар 3, Београд
 41. Национална академија рекреације и спорта, Чика Љубина 13, Младеновац-Београд
 42. Национална академија рекреације и спорта – кинезиолошки центар, Кнеза Милоша 68, Лозница
 43. Геронтолошки центар Београд, Марије Бурсаћ 49, Београд
 44. Геронтолошки центар Панчево, Војвођански булевар 1, Панчево
 45. Поликлиника „Health Care“, Др Иве Поповића Ђанија 3, Београд
 46. Поликлиника „Бео-град“, Џона Кенедија 10ф, Нови Београд
 47. ПР Поликлиника „Gracia Medika“,  улица Коче Поповића бр. 7, Београд
 48. Предшколска установа „Корак по корак“, Палмира Тољатија 68а, Београд
 49. Предшколска установа „Снупи“, Агостина Нета 80, Београд
 50. Жабац доо., Карађорђева 15, Затоње, Велико Градиште
 51. Famis Co, Аутопут 22ф, Земун, Београд
 52. LifeDesign Хотел, Балканска 18, Београд
 53. Ординација опште медицине „Dr Maytsetseg Gombo Ristić“, Алексиначких рудара 28, Београд
 54. Ортопедија „Нови Живот“, Савски трг 7, Београд
 55. Ортопедија „Универзал“, Војводе Степе 118, 11010 Београд
 56. Предузеће за производњу, трговину и услуге „Котекс“, Браће Николић 26 Београд
 57. Завод за јавно здравље Сомбор, Војвођанска 47, Сомбор
 58. Bel MedicКосте Јовановића 87, Београд
 59. Дом здравља „MediGroup Jedro“, Јурија Гагарина 14, Нови Београд
 60. Дом здравља „MediGroup dr Ristić“, Париске комуне 26, Нови Београд
 61. Дом здравља „MediGroup dr Cvјetković“, Балзакова 44, Нови Сад
 62. Општа болница „MediGroup“, Милутина Миланковића 3, Нови Београд 
 63. Предузеће „Ресава-комерц” д.о.о., Хајдук Вељкова 13, Свилајнац
 64. AJBA ACADEMY Спортско и рекреативно образовање, Кнеза Милоша 66/9, Лозница
 65. Агроуник д.о.о., Милана Узелца 11, Београд
 66. Центар “Оптима Формула”, Булевар Маршала Толбухина 16, Београд
 67. Установа за стара лица и лица са посебним потребама „Вила Дунав“, ул. Маршала Тита 71/1, Београд

Школа има сарадњу са домаћим удружењима:

 • Лекарска комора Србије, Краљице Наталије 1-3, Београд
 • Српског лекарског друштва, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Друштво лекара ургентне медицине Србије, Булевар Немањића 19/33, Ниш
 • Удружење здравствених професионалаца Србије, Рада Кончара 71, Земун
 • Kомора медицинских сестара и здравствених техничара Србије, Теразије 27/II спрат, Београд
 • Удружење СТОМА сестара Србије, др Косте Тодоровића 6, 11000 Београд, Србија
 • Унијa удружења медицинских сестара и здравствених техничара Републике Србије, Бертранда Расела бр. 2e/25, Земун
 • Савез здравствених радника Републике Србије, Змаја од Ноћаја 9/IV,  Београд:
  • Друштво медицинских сестара – техничара и бабица Србије (са 28 профилских секција),
  • Друштво санитарних инжењера и техничара Србије,
  • Друштво радиолошких техничара Србије,
  • Друштво фармацеутских техничара Србије,
  • Друштво лабораторијских техничара Србије (са 4 секције),
  • Друштво физио и радних терапеута Србије,
  • Друштво дијететичара – нутрициониста Србије
 • Савез фармацеутских удружења Србије, Булевар Војводе Мишића 25, Београд
 • Српско фармаколошко друштво, Др Суботића – старијег 1, Београд
 • Удружење токсиколога Србије, Војводе Степе 450, Београд