Издавачка делатност

Издавачка делатност 

Списак издатих књига и ауторизованих скрипти наставника Високе здравствено санитарне школе струковних студија “Висан”

УЏБЕНИЦИ

Аутор()Назив 
Спец. инг. техн. Владимир Илић                  
Мр Љубица Шарчевић-Тодосијевић           
Проф. др  Марија  Стевановић    
спец. микроб. Никола Ђорђевић
Прехрамбена технологија 1
Др мед. спец Татјана Медић             
Проф. др Александра Секулић                    
Проф. др Марија Хрковић                    
Медицинска рехабилитација
Проф. др Кристина Војводић             
др мед. спец Ана Мршуља         
Мр Снежана Милановић                             
Санитарна хидротехника
Проф. др Кристина Војводић                        
Мр Снежана Милановић  
др мед. спец Ана Мршуља                       
Санитарна техника
Проф. др Весна Слепчевић
Проф. др Душан Аврамовић
Проф. др Снежана Пакић
Комунална хигијена
Александра Маливук, професор енглеског језикаExpress You English Self (hanbook) (измењено и допуњено издање)
Александра Маливук, професор енглеског језикаExpress You English Self (workbook) (измењено и допуњено издање)
Проф. Др Марко Војводић
Проф. Др Драган Милетић
Проф. др Сузана Павловић 
Економика заштите животне и радне средине
Проф. др Љиљана Исаковић
др мед. спец Марко Миланов  
Др мед. спец. Бојан Јашовић
Физиологија
Проф. др Душан Аврамовић                      
Проф. др Весна Слепчевић                           
ван. проф Срђан Лазић                         
др мед. спец Ана Мршуља                
Проф. др Јанко Пејовић
Имунологија
Др мед. спец. Снежана Пакић              
Проф. др Весна Слепчевић                         
Проф. др Кристина Војводић   
Проф. др     Душан Вешовић     
Проф. др Душан Аврамовић       
Планирање и организација исхране
Др мед. спец. Снежана Пакић   
Проф. др Кристина Војводић  
Проф. др Душан Вешовић
Припремање дијета
Спец. инг. техн. Владимир Илић 
Мр Љубица Шарчевић-Тодосијевић           
Проф. др  Марија  Стевановић    
спец. микроб. Никола Ђорђевић
Прехрамбена технологија 2
Проф. др Драган Батавељић              
Проф. др Марко Војводић                 
Проф. др Кристина Војводић 
Санитарно-еколошко законодавство и надзор
Проф. др Живорад Савић                                
Др мед. Катарина Савић                       
Магнетна резонанца централног нервног система
Проф. др  Владан Пешић                             
Проф. др Кристина Војводић                             
Мр  Јасмина Ђорђевић-Пешић
Микробиологија хране
Др мед. спец. Јелена Глигоријевић Дијететика 1
Проф. др Марија ХрковићСоматопедија
Др мед. спец. Татјана Медић               
Др мед. спец. Веселин Медић   
Базичне методе и технике мануелне терапије и њихова примена у терапеутској пракси
Др мед. спец. Снежана Пакић                    
Проф. др Кристина Војводић
Принципи правилне исхране
Др мед. спец. Снежана Пакић                 
Проф. др Марија Перић                               
Проф. др Марија Стевановић
Микробиолошка анализа намирница и вода 
Др мед. спец. Снежана Пакић            
Др Марија Стевановић                            
др вет. мед. спец. Милица Николић
Санитарна хемија
Др мед. спец. Снежана Пакић 
Проф. др Марија Стевановић
Основи технологије чувања намирница
Проф. др Славица Стевановић                 
Проф. др Весна Слепчевић                        
Проф. др Кристина Војводић 
Управљање здравственом безбедношћу хране
Проф. др Славица Стевановић               
Проф. др Весна Слепчевић                 
Проф. др Кристина Војводић 
Безбедност хране
Проф. др Живорад Савић                  
Др мед. Софија Савић                               
Дијагностички ултразвук урогениталног тракта
Др мед. спец. Милош Дујовић                   
Др мед. спец. Владимир Чотрић 
Виртуелни прегледи на компјутеризованом томографу главе
Др мед. спец. Милош Дујовић                      
Др мед. спец. Владимир Чотрић  
Компјутеризована томографија главе, грудног коша и абдомена
Проф. др Душан Вешовић 
Проф. др Стевановић Славица
Медицина рада
Проф. др Живорад Савић                       
Др мед. Софија Савић                    
Савремена радиолошка технологија
Др мед. спец. Маја-Стојадинов Илић        
Др мед. спец. Бојан Јашовић                    
Проф. др Љиљана Исаковић 
Здравствена нега у интерној медицини (измењено и допуњено издање)
Прим. др мед. спец.  Борис Ковачевић   
Др мед. спец. Слађана Пекмезовић 
Педијатрија са здравственом негом у педијатрији
Проф. др Иванка Аџић  Методика и организација здравствене неге 
Др мед. спец. Маја-Стојадинов Илић       
Др мед. спец. Бојан Јашовић                   
Проф. др Љиљана Исаковић 
Интерна медицина (измењено и допуњено издање)
Проф. др Славица Стевановић                     
Проф. др Душан Вешовић  
Социјална медицина и етика
Др мед. спец. Снежана Пакић                    
Проф. др Славица Стевановић  
Хигијена и здравствено васпитање
Др мед. спец. Маја-Стојадинов Илић         
Проф. др Александра Секулић               
Др мед. спец. Бојан Јашовић 
Здравствена нега (измењено и допуњено издање)
Проф. др Драган Батавељић   
Проф. др Марко Војводић               
Проф. др Анка Војводић     
Здравствено, социјално и еколошко законодавство
Проф. др Живорад Савић                         Основи радиотерапије
Проф. др Предраг Вукомановић     
Проф. др Бојана Петровић     
др вет. мед. спец. Николић Милица
Токсиколошка хемија
Проф. др Анка Војводић       
Проф. др Драган Батавељић                   
Проф. др Марко Војводић  
Фармацеутско законодавство и етика
Проф. др Анка Војводић
Проф. др Марко Војводић   
Проф. др Сузана Павловић 
Фармакоеконимија
Др мед. спец. Мирко ВасилскиОснови ултразвучне дијагностике
Проф. др Драган Батавељић           
Проф. др Марко Војводић               
Проф. др Анка Војводић     
Законодавство
Прим. др мед. спец. Борис КовачевићПедијатрија
Проф. др Живорад СавићСавремене радиолошке методе
Проф. др Живорад СавићОснови радиологије
Др мед. спец. Снежана Пакић                   
Др Кристина Војводић
Исхрана и дијететика
Проф. др Сања Миленковић                
Проф. др Анка Војводић
Методе научног рада
Проф. др Сузана Павловић                   
Проф. др Марко Војводић
Комуникацијске вештине
Проф. др Сузана Павловић                  
Проф. др Марко Војводић
Менаџмент у здравству
Проф. др Милош ВојиновићЗдравствена нега у хируршким гранама
Проф. др Бојана ПетровићНеурофармакологија
Проф. др Бојана Петровић                   
Проф. др Предраг Вукомановић
Фармакологија
Проф. др Живорад СавићРадиолошка дијагностика 1 и 2
Др мед. спец. Веселин Медић    
Др мед. спец. Татјана Медић
Рехабилитација у спорту
Др мед. спец. Маја-Стојадинов ИлићЗдравствена нега у интерној медицини
Др мед. спец. Маја-Стојадинов ИлићИнтерна медицина
Проф. др Дејан МитрашиновићМедицинска рехабилитација
Проф. др Бојана ПетровићУвод у фармацију
Проф. др Татјана Маринковић       
Ванредни професор Драган Маринковић
Микробиологија
Др мед. Спец. Маја-Стојадинов ИлићЗдравствена нега
Проф. др Зденка Макуц                             
Др спец. вет. мед. Живомир Даутовић
Контрола вектора заразних болести
Проф. др Ненад ЖивковићНеурологија
Проф. др Марко Војводић                    
Проф. др Виолета Ђорђевић-Тодороска
Менаџмент у здравству
Проф. др Зденка Макуц                             
Др спец. вет. мед. Живомир Даутовић
Основи дезинфекције
Ванредни професор Драган МаринковићСанитарна хидротехника
Проф. др Милош ВојиновићХирургија са ортопедијом
Проф. др Сања МиленковићПатологија са патофизиологијом
Др мед. спец. Сава МитићЗдравствена нега у хирургији
Др мед. спец. Снежана ПакићИсхрана и дијететика
Проф. др Татјана Маринковић        
Доцент др Драган Маринковић
Принципи савремене биотехнологије
Др мед. спец. Веселин Медић   
Др мед. спец. Татјана Медић
Основи протетске и ортотске рехабилитације
Проф. др Татјана Маринковић        
Доцент др Драган Маринковић
Генотоксикологија
Александра Маливук, професор енглеског језикаExpress You English Self (hanbook)
Проф. др Иванко БојићИнфективне болести са епидемиологијом и негом оболелих
Проф. др Горан БелојевићЕкологија
Проф. др Сања МиленковићМетоде научног рада
Др мед. спец. Сава МитићОпшта медицина: основна знања о болестима, дијагностици и терапији
Проф. др Зденка МакуцОснови хигијене исхране
Проф. др Дејан МитрашиновићКлиничка физикална терапија
Проф. др Дејан МитрашиновићДечја рехабилитација
Др мед. спец. Весна БартуловићФизикална медицина
Др мед. спец. Веселин МедићОснови кинезиологије и биомеханика покрета и хода
Проф. др Иванко БојићЛајмска болест
Проф. др Зденка МакуцВодич кроз дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију
Проф. др Слободан ТошовићОснови екотоксикологије
Проф. др Недо НунићВодич кроз ургентну медицину
Проф. др Драган Батавељић              
Дипл. ек.  Марко Војводић
Законодавство  (Здравствено законодавство) 
Дипл. ек.  Марко Војводић                   
Проф. др Драган Батавељић
Санитарно еколошко законодавство и надзор
Доцент др Небојша МилошевићОснови биофизике
Проф. др Милоје ПрерадовићМентална хигијена
Проф. др Недо НунићВодич кроз анатомију
Доцент др Драган МаринковићСанитарна хидротехника
Проф. др Стојан БерберОпшта медицина
Проф. др Вујадин ТатићПатологија

СКРИПТЕ

Аутор(и)Назив
Ван. проф.  Срђан Лазић    
Проф. др Весна Слепчевић
Специјална епидемиологија, скрипта са допунама и изменама
Проф. др Славиша Ђурђевић     
Проф. др Драгица Митровић
Клиничка физикална терапија
Проф. др Славиша Ђурђевић                                         Проф. др Драгица МитровићКлиничка кинези терапија
Проф. др  Ненад ЖивковићЗдравствена нега у неурологији
Проф. др Драган МилетићИнформатика и статистика
Др мед. спец. Светлана БановићРадиолошка заштита скрипта са допунама и изменама
Проф. др Биљана ИлићПроцеси припреме хране
Др мед. спец. Чотрић ВладимирОснови радиографије
Др мед. спец. Секулић АлександраОпшта кинезитерапија
Проф. др Зорка Југовић       
Проф. др Данијела Пецарски
Хемија намирница са дијететиком
Др мед. спец. Мршуља АнаИнтрахоспиталне инфекције
Проф. др Иванка АџићМетодика и организација здравствене неге
Проф. др Бојана ПетровићИндустријска фармација и козметологија
Проф. др Бојана ПетровићФармацеутска технологија са биофармацијом
Проф. др Ненад ЖивковићЗдравствена нега у неурологији
Мр Љубица Шарчевић-ТеодосијевићБотаника
Мр Љубица Шарчевић-ТеодосијевићФармакогнозија
Доцент др Срђан ЛазићСпецијална епидемиологија
Др мед. спец. Светлана БановићОснови онкологије
Др мед. спец. Светлана БановићОснови радиолошке заштите
Проф. др Татјана Маринковић       
Доцент др Драган Маринковић
Санитарна хемија
Проф. др Бојана ПетровићХемијска анализа и контрола лекова
Проф. др Зорка Југовић                             
Мр Данијела Пецарски
Контаминација – безбедност хране
Проф. др Сузана Павловић                   
Проф. др Марко Војводић
Комуникацијске вештине
Др мед. спец. Светлана БановићОснови здравствена нега у онкологији са палијативним збрињавањем
Др мед. спец. Светлана БановићЗдравствена нега у онкологији
Др мед. спец. Снежана ПакићМикробиолошка анализа намирница и вода
Весна СлепчевићАнализа, контрола и заштита ваздуха
Проф. др Сузана ПавловићОснови теорије система управљања
Доцент др Драган МаринковићХемија
Проф. др Гордана ГрбићЗдравствено васпитање
Др мед. спец. Светлана БановићОнкологија
Мр Данијела Пецарски                         
Проф. др Зорка Југовић
Еколошки инжењеринг
Проф. др Зорка Југовић                         
Дипл. инж. Александар Стевановић
Управљање здравственом безбедношћу хране
Проф. др Зорка Југовић                             
Мр Данијела Пецарски
Управљање здравствено санитарним аспектима животне и радне средине
Др мед. спец. Зорица ЈовановићМедицина рада
Проф. др Гордана ГрбићХигијена и здравствено васпитање
Доцент др Душан БогићевићПедагогија са методологијом
Мр Данијела ПецарскиСанитарна хигијена воде за купање и рекреацију
Проф. др Душан ПавлицаСанитарна техника
Проф. др Душан ПавлицаСоцијална медицина са етиком
Др мед. спец. Светлана БановићЗдравствена нега у онкологији
Др мед. спец. Светлана БановићОснови заштите од јонизујућег зрачења у медицини
Др мед. спец. Снежана ПакићОснови технологије чувања намирница
Проф. др Зденка СокићХигијена исхране
Проф. др Гордана ГрбићЗдравствено васпитање
Др мед. спец. Светлана БановићРадиолошка заштита
Проф. др Рајко МијићМедицинска рехабилитација
Проф. др Рајко МијићИнтерна медицина
Проф. др Татјана МаринковићГенотоксикологија
Проф. др Башо ЦеровићЗдравствено васпитање
Проф. др Душан ПавлицаКомунална хигијена
Проф. др Татјана МаринковићБиотехнологија
Др мед. спец. Олга МилошевићОснови медицине рада 
Проф. др Татјана МаринковићМикробиологија
Др сци. мед. Војислав РадосављевићФизиологија
Проф. др Дејан Митрашиновић
Проф. др Гордана Грбић
Нега у рехабилитацији
Проф. др Вујадин ТатићПатологија са патофизиологијом
Александра Маливук, професор енглеског језикаЕнглески језик 
Доцент др Небојша МилошевићБиофизика
Проф. др Душан ПавлицаМедицинска етика

ПРАКТИКУМИ

Аутор(и)Практикум за предмет
Проф. др Кристина Војводић     
Мр Снежана Милановић            
Проф. др  Весна Слепчевић
Практикум  из специјалне епидемиологије
Мр Снежана Милановић                   
Мастер Кристина Војводић
Специјална епидемиологија
Проф. др Зорка Југовић                              
Мр Данијела Пецарски                          
Дипл. инж. Александар Стевановић
Стандарди ISO 9000,14000,18000,22000 и HACCP (за специјалистичке студије)
Александра Маливук, професор енглеског језикаExpress You English Self (workbook)
Доцент др Душан БогићевићПедагогија са методологијом
Др мед. спец. Зорица ЈовановићМедицина рада
Др мед. спец. Олга МилошевићМедицина рада
Мр Данијела Пецарски Приручник за специјалистичке студије
Др сци. мед. Војислав РадосављевићФизиологија