Internationalisation – Erasmus

ERASMUS
Програм активности Европске Заједнице намењен мобилности универзитетских студената


Erasmus logo

Програм активности Европске Заједнице намењен мобилности универзитетских студената познатији као ERASMUS (engl. European Community Action Scheme for the Mobility of University Students) највећи је европски програм за област образовања, обука, младих и спорта. Име је добио по холандском хуманисти, филозофу и теологу Desideriusu Erasmusu Roterdamskom (1465–1536.), који је био познат као један од најистакнутијих студената свог времена.  Он је студирао у најбољим монашким школама свог времена. Живео је и радио у различитим деловима Европе јер  је веровао да му само контакти с другим земљама могу донети ново знање и искуство за којима је трагао. 
Програм ERASMUS настао је на предлог Европске комисије 1987. године ради повећања мобилности студената унутар Европске заједнице.  Касније се отворио и према осталим европским земљама и сада броји 32 чланице.
Студентима из високошколских установа земаља чланица ERASMUS омогућује студирање у другој држави у трајању од 3 до 12 месеци. Поред размена студената овај програм подстиче и размену професора, транснационални развој наставних програма и паневропске тематске мреже међу универзитетима држава ЕРАСМУС програма.
У најновијем циклусу у периоду 2021-2027 ERASMUS+ програм настоји да омогући учешће што већем броју учесника и организација. Као кључне и најважније приоритете поред  инклузивности и зелене иницијативе, ERASMUS+ истиче и дигитализацију. Кроз целоживотно учење циљ ERASMUS+ подржава образовни, професионални и лични развој појединаца у области образовања, обука, омладине и спорта. Преко низа финансијских механизама, програм се залаже за јачање грађанских вредности, дијалог култура, толеранцију и разумевање друштвеног, културног и историјског наслеђа. 


Школа је u октобру 2022. године добила ЕРАЗМУС ПОВЕЉУ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ за период 2021-2027.