Контрола квалитета – Нормативна акта – Извештај о самовредновању

 • Статут
 • Правилник о избору наставника и сарадника
 • Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине
 • Правилник о уџбеничкој литератури и издавачкој делатности
 • Правилник о упису и студирању студената Високе здравствено-санитарне школе струковних студија “Висан”
 • Правилник о оцењивању и полагању испита
 • Правилник о дисциплинској одговорности студената
 • Правилник о критеријумима и начинима пружања подршке студентима из осетљивих друштвених група
 • Правилник о раду Студентског парламента
 • Правилник о стручној пракси
 • Правилник о одбрани завршног рада
 • Кодекс професионалне етике
 • Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
 • Политика контроле квалитета
 • Стратегија обезбеђења квалитета
 • Правилник о самовредновању установе и студијских програма
 • Правилник о студентском вредновању квалитета студија
 • Субјекти и мере обезбеђења квалитета
 • Начини за обезбеђење квалитета
 • Поступак за обезбеђење квалитета образовног процеса
 • Поступак за обезбеђење квалитета оцењивања
 • Поступак за обезбеђење квалитета потребних ресурса
 • Поступак за обезбеђење квалитета у процесу управљања
 • Извештај о самовредновању 2007-11
 • Извештај о самовредновању 2011-14
 • Извештај о самовредновању 2014-17
 • Извештај о самовредновању 2017-20
 • Извештај о самовредновању 2020-22