header-new4-blue-1170px.jpg

Наставни кадар

Наставни кадар

Висока здравствено – санитарна школа струковних студија „Висан“ радно ангажује 58 наставника.


Школа ангажује 42 наставника у пуном радном односу, 1 наставник у подељеном радном односу и 6 наставника са других високошколских установа, за које је добијена сагласност матичних високошколских установа и 9 предавача ван радног односа.

Наставу у Школи реализује 38 наставника са стеченим називом доктора наука, 2 магистра наука, 17 специјалиста и 1 наставника енглеског језика. Школа има око 90% наставника са стеченим научним називом доктора наука на свим студијским програмима.


Школа ангажује 119 сарадника (наставника вештина), запослених у наставним базама Школе, који учествују у остваривању студијских програма.

ЛИСТА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Наставници

Р.Б

Име, средње слово, презиме

Звање

Датум

избора

Ужа научна, односno стручна област за коју је биран

1.                     

Душан Д. Аврамовић

Професор струковних студија

16.05.2022.

Хигијена и медицинска екологија

Превентивна медицина

Исхрана и дијететика

2.                     

Иванка M. Аџић

Професор струковних студија

15.03.2018.

Здравствена нега

Менаџмент и бизнис

3.                     

Ивана М. Блажић

Професор струковних студија

09.06.2020.

Радиологија и Нуклеарна медицина

Општемедицински предмети

Здравствена нега

4.                     

Душан M. Вешовић

Професор струковних студија

27.09.2013.

15.03.2018.

25.12.2020.

Физика
Здравствена нега

Превентивна медицина
Исхрана и дијететика

Фармација и фармакологија

5.                     

Анка Р. Војводић

Професор струковних студија

13.07.2016.

Менаџмент и бизнис
Зaконодавство

6.                     

Марко С. Војводић

Професор струковних студија

26.01.2015.

Менаџмент и бизнис
Зaконодавство
Информатика и статистика

7.                     

Кристина Г. Војводић

Професор струковних студија

06.12.2019.

Хигијена и медицинска екологија

Исхрана и дијететика

Менаџмент и бизнис

8.                     

Милош С. Војиновић

Професор струковних студија

28.12.2011.

Општемедицински предмети

Физикална медицина и рехабилитација

Здравствена нега

9.                     

Предраг А. Вукомановић

Професор струковних студија

10.04.2014.

Хемија
Фармација и фармакологија

Хигијена и медицинска екологија

10.                  

Славиша М. Ђурђевић

Професор струковних студија

27.09.2019.

Физикална медицина и рехабилитација

11.                  

Ненад З. Живковић

Професор струковних студија

22.04.2014.

Општемедицински предмети Здравствена нега

12.                  

Љиљана Ж. Исаковић

Професор струковних студија

20.09.2010.

27.9.2017.

Општемедицински предмети
Здравствена нега
Радиологија и Нуклеарна медицина

13.                  

Сања М. Миленковић

Професор струковних студија

28.04.2008.

Општемедицински предмети
Методе истраживачког рада

14.                  

Драган Б. Милетић

Професор струковних студија

06.09.2021

Менаџмент и бизнис

Информатика и статистика

15.                  

Драгица Н. Митровић

Професор струковних студија

16.05.2022

Физикална медицина и рехабилитација

Општемедицински предмети

16.                  

Сузана С. Павловић

Професор струковних студија

12.10.2011.

Менаџмент и бизнис

Педагошке науке

17.                  

Јанко И. Пејовић

Професор струковних студија

25.12.2020.

Фармација и фармакологија

Хемија

18.                  

Марија Д. Перић

Професор струковних студија

16.01.2019.

Биологија
Хемија
Исхрана и дијететика
Хигијена и медицинска екологија

19.                  

Бојана Б. Петровић

Професор струковних студија

10.04.2014.

Хемија
Фармација и фармакологија

20.                  

Горан Г. Петровић

Професор струковних студија

22.04.2014.

Општемедицински предмети Здравствена нега

21.                  

Игор С. Пљеша

Професор струковних студија

20.03.2017.

Општемедицински предмети
Здравствена нега
Радиологија и Нуклеарна медицина

22.                  

Живорад Н. Савић

Професор струковних студија

26.01.2015.

13.07.2016.

 

Радиологија и Нуклеарна медицина

Општемедицински предмети

Превентивна медицина

23.                  

Александра М. Секулић

Професор струковних студија

27.09.2017.

06.09.2021

Физикална медицина и рехабилитација

Здравствена нега

24.                  

Весна Ж. Слепчевић

Професор струковних студија

20.09.2010.

15.03.2018.

Хигијена и медицинска екологија

Превентивна медицина

Исхрана и дијететика

25.                  

Марија П. Стевановић

Професор струковних студија

09.11.2021.

Исхрана и дијететика

Хигијена и медицинска екологија

Биологија

Хемија

26.                  

Славица Д. Стевановић

Професор струковних студија

27.09.2019.

Хигијена и медицинска екологија

Превентивна медицина
Хемија

27.                  

Марија К. Хрковић

Професор струковних студија

15.03.2018.

Физикална медицина и рехабилитација

28.                  

Зоран П. Шегрт

Професор струковних студија

06.09.2021..

Хигијена и медицинска екологија

Биологија

Превентивна медицина

Хемија

29.                  

Светлана Б. Бановић

Предавач

09.11.2021.

Општемедицински предмети

Превентивна медицина

Здравствена нега

Радиологија и Нуклеарна медицина

Физика

30.                  

Јелена Б. Глигоријевић

Предавач

09.11.2021.

Хигијена и медицинска екологија

Исхрана и дијететика

31.                  

Милош Д. Дујовић

Предавач

09.06.2020.

Радиологија и Нуклеарна медицина

Општемедицински предмети

32.                  

Никола А. Ђорђевић

Предавач

16.05.2022.

Исхрана и дијететика

Хигијена и медицинска екологија

Хемија

Биологија

33.                  

Бојан М. Јашовић

Предавач

13.07.2021.

Општемедицински предмети

Здравствена нега

Радиологија и Нуклеарна медицина

34.                  

Татјана Д. Медић

Предавач

09.11.2021.

Општемедицински предмети

Физикална медицина и рехабилитација

35.                  

Веселин М Медић

Предавач

26.09.2018.

Физикална медицина и рехабилитација

36.                  

Марко З. Миланов

Предавач

16.05.2022.

Здравствена нега

Општемедицински предмети

37.                  

Сава М. Митић

Предавач

09.11.2021.

Општемедицински предмети

Здравствена нега

38.                  

Милица М. Николић

Предавач

09.11.2021.

Фармација и фармакологија

Хигијена и медицинска екологија

Биологија

Хемија

39.                  

Снежана М. Пакић

Предавач

09.11.2021.

Хигијена и медицинска екологија

Исхрана и дијететика

Хемија

40.                  

Слађана С. Пекмезовић

Предавач

06.09.2021.

Општемедицински предмети

Здравствена нега

41.                  

Владимир С. Чотрић

Предавач

13.07.2021.

Радиологија и Нуклеарна медицина

42.                  

Љубица М. Шарчевић Тодосијевић

Предавач

09.11.2021.

Биологија
Фармација и фармакологија
Исхрана и дијететика

Хигијена и медицинска екологија

43.                  

Александра С. Маливук

Наставник страног  језика

 

13.07.2021.

Енглески језик

44.                  

Драган Т. Батавељић

Редовни професор

24.12.2015.

Јавно право
Теоријско право

45.                  

Биљана Т. Илић

Професор струковних студија

24.02.2015.

Јавно здравље

46.                  

Предраг М. Кузмановић

Професор струковних студија

25.12.2020

Физика

47.                  

Срђан А. Лазић

Ванредни професор

23.05.2017.

Продужен избор до 23.05.2023.

У току поновни избор

Епидемиологија

48.                  

Александар Т. Стевановић

Предавач

04.10.2022.

Биљна производња

49.                  

Зорица В. Стојановић

Виши предавач

04.08.2020.

Физикална медицина и рехабилитација

50.                  

Драгица A. Вучелић

Предавач ван радног односа

23.12.2022.

Општемедицински предмети

Здравствена нега

51.                  

Драган В. Ерић

Предавач ван радног односа

06.09.2021.

Општемедицински предмети

Здравствена нега

 

52.                  

Александра Ж. Крстић

Предавач ван радног односа

29.09.2022.

Општемедицински предмети

Здравствена нега

53.                  

Анита З. Милановић

Предавач ван радног односа

06.09.2021.

Фармација и фармакологија
Здравствена нега

54.                  

Снежана М. Милановић

Предавач ван радног односа

29.12.2021.

Хигијена и медицинска екологија Превентивна медицина

55.                  

Владимир М. Милосављевић

Предавач ван радног односа

06.09.2021.

Општемедицински предмети

Здравствена нега

56.                  

Ана К. Мршуља

Предавач ван радног односа

09.11.2021.

Хигијена и медицинска екологија Превентивна медицина

57.                  

Драган И. Николић

Предавач ван радног односа

23.12.2022.

Хигијена и медицинска екологија Превентивна медицина

58.                  

Јасмина И. Павловић

Предавач ван радног односа

06.09.2021.

Физикална медицина и рехабилитација

Сарадници

Сарадници 1Сарадници 2

Сарадници 3Сарадници 4
У току је конкурс за упис студената за 2023-24
Конкурс ОСС
конкурс на специјалистичке студије 2023/2024
Информатор

Стручна пракса

  • Струковна медицинска сестра (.pdf)
  • Струковни фармацеут (.pdf)
  • Струковни физиотерапеут (.pdf)
  • Струковни медицински радиолог (.pdf)
  • Струковни санитарно-еколошки инжењер (.pdf)
  • Струковни нутрициониста дијететичар (.pdf)
  • Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер (.pdf)
  • Специјалиста струковна медицинска сестра (.pdf)
  • Специјалиста струковни физиотерапеут (.pdf)
  • Специјалиста струковни медицински радиолог (.pdf)