header-new4-blue-1170px.jpg

Наставни кадар

Наставни кадар

Висока здравствено – санитарна школа струковних студија „Висан“ радно ангажује 51 наставника.


Школа ангажује 36 наставника у пуном радном односу и 15 наставника са других високошколских установа, за које је добијена сагласност матичних високошколских установа.

Наставу у Школи реализује 31 наставник са стеченим називом доктора наука, 5 магистра наука и 14 специјалиста и један наставник енглеског језика. Школа има преко 50% наставника са стеченим научним називом доктора наука на свим студијским програмима.


Школа ангажује 70 сарадника (наставника вештина), запослених у наставним базама Школе, који учествују у остваривању студијских програма.