Међународна сарадња и размена студената СВЕ

Размена студената из Швајцарске, јун 2013.

Размена студената из Норвешке и Шведске, март 2016.

Размена студената из Велике Британије, март 2016.