СТИПЕНДИЈЕ ЗА НАЈБОЉЕ СТУДЕНТЕ

СТИПЕНДИЈЕ ЗА НАЈБОЉЕ СТУДЕНТЕ

Висока здравствено-санитарна школа струковних студија „Висан“ даје једногодишње стипендије најбољим студентима из претходне године, као и студенту прве године који је први на коначној ранг листи на свим студијским програмима

Стипендисти за школску 2017/18 годину су:

  • Пејовић Павле, студент треће године смера Струковни физиотерапеут, са просеком 10,00
  • Митриновић Немања студент друге године смера Струковни физиотерапеут, са просеком 9,56
  • Величковић Сунчица студент прве године смера Струковна медицинска сестра, прва на коначној ранг листи са 98,32 бодова