СТИПЕНДИЈЕ ЗА НАЈБОЉЕ СТУДЕНТЕ

СТИПЕНДИЈЕ ЗА НАЈБОЉЕ СТУДЕНТЕ

Висока здравствено-санитарна школа струковних студија „Висан“ даје једногодишње стипендије најбољим студентима из претходне године, као и студенту прве године који је први на коначној ранг листи на свим студијским програмима

Стипендисти за школску 2018/19 годину су:

  • Балабан Теодора, студент треће године смера Струковни физиотерапеут, са просеком 9,88
  • Стипендију за другу годину деле Топаловић Слађана, студент друге године смера Струковни санитарно-еколошки инжењер, са просеком 10,00 и Величковић
    Сунчица, студент друге године смера Струковна медицинска сестра, са просеком 10,00
  • Божовић Катарина, студент прве године смера Струковни фармацеут, са 15,00 бодова на квалификационом испиту.