8. БИСТ конференција

8. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА О ТУРИЗМУ (BUSINESS INTERNATIONAL SAMIT) – BIST 2019. „ТУРИЗАМ – ПУТ РАЗВОЈА И УСПЕХА“ 

8. Међународна научна конференција о туризму BIST 2019 одржана је у Врњачкој Бањи у Хотелу Фонтана од 21. до 23. јуна 2019. године са темом ,, ТУРИЗАМ – ПУТ РАЗВОЈА И УСПЕХА’’ заједно са Гегулиним сајамом туризма, хране и пића. У оквиру догађаја је одржан je i Grand prix BUSINESS SUMMITA 2019 и национално такмичење за најбољу ракију и вино – КУП ВРЊАЧКЕ БАЊЕ 2019.

Учесници су отворили нове дилеме, представили нова научна и практична решења, донели холистички приступ и идеје кроз дијалог свих заинтересованих.

Организатори Општина Врњачка Бањаи Национални Етно центар ГЕГУЛА из Краљева уз велики број покровитеља и суорганизатора мађу којима је била и Висока здравствено-санитарну школа струковних студија “Висан” из Београда окупили су преко 500 учесника и око 2000 гостију ове манифестације.

Зборник BIST 2019