Међународна сарадња-размена студената-мај 2024

Студенти Високе здравствено-санитарне школе „Висан“ дочекали су госте из Шпаније и Норвешке који су дошли на размену у оквиру Европске мреже високих школа за образовање медицинских сестара (European Network Module – ENM) од 07.05. до 17.05.2024. године.

На размену су дошли Аne Ortiz Cantero  и  Lucía Dueñas Jiménez  из Escuela Universitaria de Enfermería, Victoria – Gasteiz, Шпанија и Милица Гојковић и Stian Eng из Østfold University College, Норвешка.

На слици редом: Стефан Капларевић, Алекса Јовановић, Михајло Лапчић, Stian Eng,
Теодора Трајкоски, Аne Ortiz Cantero, Lucía Dueñas Jiménez  и Милица Гојковић.

У оквиру двонедељне размене студенти ће посетити следеће наставне базе:

  • Клиничко-болнички центар „Земун“,
  • Клиничко-болнички центар „Звездара“ и
  • Војно медицинску академију.

07.05.2024. године