Konferencija ENM Bukurešt

Висока здравствено-санитарна школа „Висан“ је као дугогодишњи члан ЕNМ мреже учествовала на 32. Конференцији европске мреже високих школа зa школовање медицинских сестара.

На Конференцији се дискутовало о изазовима са којима се суочавају студенти, координатори и институције пре, током и након процеса размене студената и могућим решењима за превазилажење проблема и препрека која настају приликом размене студената. Учесници су међусобно поделили многобројна корисна искуства и договорили низ нових стратегија које ће се примењивати у даљем раду.

Једна од кључних тема била је и како заштити положај медицинске сестре и осигурати будућност сестринства. Поводом тога организована је међународна дебата на којој су учествовали бројни стручњаци из области медицине.

На Конференцији су учествовали проф. др Марко Војводић, директор Школе,  и Александра Маливук, координатор за међународну сарадњу.

22.4.2024. године